blog featured image

Har du overvejet, hvilket ansvar det er at være reference? Mange har måske ikke tænkt over det, men det bør man gøre, da det er en utrolig vigtig opgave. Som reference kan du påvirke, om rekrutteringsprocessen ender i ansættelse af vedkommende, eller om vedkommende ikke får tilbudt jobbet. 

Hvis du en dag bliver bedt om at være reference, så er her nogle tips til, hvordan du kan tilføre værdi til processen, og hvorfor det i nogle tilfælde er vigtigt at takke nej til at være reference.

Vær forberedt

Hvis du takker ja til at være reference, bør du sikre dig, at du får den information, du har behov for, for at gøre et godt stykke arbejde. Bed jobansøgeren om at fortælle dig om rekrutteringsprocessen indtil nu, jobbet, arbejdsgiveren og hvorfor vedkommende søger stillingen. Bed ligeledes om at få tilsendt stillingsopslaget, så du kan se på det før og under den kommende referencesamtale.

Da det er en vigtig samtale, er det en fordel, hvis du ikke bliver ringet op, når du henter børnene i børnehaven eller andre tidspunkter på døgnet, hvor det passer dårligt. Sørg for, at samtalen bliver aftalt på forhånd, så du har den tid til rådighed, som en god referencesamtale kræver. Hvis du ikke har aftalt tidsrammen med den, som afholder referencesamtalen, så afsæt gerne 30 minutter. Ikke alle bruger så lang tid, men der kan være behov for det.

Dine forpligtelser som reference

Kender du dine forpligtelser og rettigheder som reference? Selvom det ikke er strafbart at give en ukorrekt reference, kan man let komme til at bevæge sig ud i en gråzone. Derfor er det vigtigt at undgå vildledende kommentarer og være tydelig og ærlig gennem hele samtalen.

Samtidig er det vigtigt at huske, at du på ingen måde er forpligtet til at være reference, selvom nogen spørger dig. Men hvad gør du, hvis dette sker?

Hvad hvis du har lyst til at sige "nej"?

Det vil ske. Situationer, hvor det er bedst for alle parter, at du siger nej til at være reference. Der kan være mange grunde til det. Måske er det meget lang tid siden, du arbejdede sammen med personen. Eller at du mener, at vedkommende ikke tilførte nogen værdi i den aktuelle stilling, I kender hinanden fra. Eller at personen var involveret i konflikter, som vil give en dårlig reference fra en tidligere arbejdsgiver.

Hvis du ender i en sådan situation, er det bedst at være åben overfor personen, der beder dig om at være reference. Selvom det ikke er en nem samtale, har den klare fordele. Det vil ikke kun spare tid for alle involverede, det vil også spare kandidaten for mulige ubehagelige samtaler med arbejdsgiveren. Samtidig undgår du en referencesamtale, hvor du taler udenom for at undlade at sige negative ting, noget der ofte opstår i samtaler, du burde have takket nej til.

Et stort ansvar at være reference

At give en god reference kan være udfordrende, men én ting er sikkert: At acceptere opgaven er et stort ansvar. Både den du er reference for og den mulige nye arbejdsgiver lægger meget ansvar over på dig.

Hvis du har nogle af disse overstående punkter med i baghovedet, kan du træffe nogle gode valg og være en nyttig, retfærdig og præcis stemme, der vil være til stor hjælp for arbejdsgiveren, der skal træffe den vigtige beslutning

Gode råd til at indhente referencer

Hvis du er rekrutteringsansvarlig, er det vigtigt at overveje, hvordan kandidaten har det, når der skal gives referencer. En samtale med kandidaten om dette emne og om, hvilke jobs, de ønsker referencer fra, og hvorfor de ønsker netop disse, vil være til stor gavn til for kandidaten. Lad det ikke være op til kandidaten selv at vælge referencerne.

Selvom det er fristende at ringe til referencerne og få bekræftet, om alt er, som du har opfattet det, så vær lidt klogere end det. Udnyt det sidste skridt i rekrutteringsprocessen, og vær opmærksom på, hvad disse samtaler kan give dig af merværdi – grundigheden her er meget gavnlig.