blog featured image

Find ud af hvornår det giver mening at investere i et rekrutteringssystem

Værdien af et rekrutteringssystem afhænger i høj grad af din virksomheds behov.
Arbejder du i dag med en masse excel-ark og ustrukturerede indbakker, som gør det svært og tidskrævende at styre rekrutteringsprocesserne? Har du i stedet brug for at samle alle led og opgaver i forbindelse med rekrutteringer ét sted? Skal det være enkelt og effektivt at screene, sortere og rangere kandidater? Skal det være muligt at tilgå systemet på tværs af devices? Skal systemet give dig sikkerhed i form af GDPR compliance? Der er mange faktorer for hvorvidt og hvornår det giver mening at investere i et rekrutteringssystem. Overordnet vil det hjælpe dig at stille nedenstående spørgsmål:

 • Hvor mange ledige stillinger har I per år?
 • Hvor mange ansøgere har I per år?
 • Hvor stort er Jeres ressourceforbrug på rekruttering?
 • Hvor mange ansatte er involveret i rekrutteringer?
 • Hvor vigtig er rekruttering af de rette kompetenceprofiler for virksomheden?

Når du gennemgår disse spørgsmål, vil du få et bedre overblik over, hvor stort behovet er for et rekrutteringssystem. Hvis I har mange ledige stillinger, mange ansøgere, bruger mange ressourcer på rekrutteringer, har flere internt involverede og hvis I vægter rekruttering af de rette kompetencer højt, så giver det mening at overveje at investere i et rekrutteringssystem.

Læs også Virksomheder der lykkes med rekruttering har disse 5 ting til fælles

 

Hvad hjælper et rekrutteringssystem dig med?

Det giver også god mening at danne sig et godt overblik over samt sammenholde ovenstående spørgsmål med, hvad et rekrutteringssystem egentlig kan hjælpe dig og din virksomhed med. Kan du spejle dine behov i de muligheder, et rekrutteringssystem giver dig?

Et rekrutteringssystem hjælper dig med flere ting. Først og fremmest hjælper et rekrutteringssystem dig med at effektivisere dine rekrutteringer – hvad end du har 10, 20, 30 eller flere hundrede rekrutteringer om året. Herudover hjælper et rekrutteringssystem dig med og digitalisere og automatisere mange af de administrative og tunge opgaver, der er i forbindelse med rekrutteringer. Med et godt rekrutteringssystem vil du kunne skabe bedre og værdiskabende processer og på den måde reducere det administrative tidsforbrug samt rekrutteringsomkostningerne. Det giver dig desuden flere ressourcer til at fokusere på at udvælge, ansætte, onboarde og udvikle alle dine medarbejdere og dygtige talenter.

Har du behov for at:

 • Sikre GDPR compliance samt korrekt håndtering af persondata?
 • Opsætte og publicere annoncer på de helt rigtige platforme – enkelt og effektivt?
 • Målrette annoncer til relevante kandidater?
 • Effektivt filtrere og sortere kandidater?
 • Etablere effektive arbejdsgange og udvalg til at styre rekrutteringer?
 • Screene, interviewe og udvælge kandidater. F.eks. via video samt stillings- og kompetencespecifikke spørgsmål?
 • Håndtere, svare, invitere og kommunikere med flere ansøgere samtidigt og direkte fra systemet?
 • Sikre kobling til andre HR systemer?
 • Få smidige integrationer til andre interne systemer og komplementerende systemer mm.?

Kan du svare ja til flere af disse? Og har du flere eller mange ledige stillinger, ansøgere og internt involverede? Har du et betydeligt ressourceforbrug på rekrutteringer? Og vægter du at rekruttere de rette kompetencerprofiler højt?

Ved at besvare og sammenholde disse spørgsmål kan du få et bedre billede af, hvornår det giver mening at investere i et rekrutteringssystem.

Oplev vores rekrutteringssystem her