blog featured image

Mere engagerede medarbejdere, flere proaktive processer og optimering af fastholdelsen af dine medarbejdere - med pulsundersøgelser. Det er nogle af fordelene din virksomhed vil opleve ved at benytte pulsundersøgelser. 

Her lister Helene Odevall, Product Manager for Weekli by Talentech, de syv mest positive resultater man opnår ved at anvende kontinuerlige pulsmålinger. 

1. Øg medarbejderengagementet

"Som medarbejder får du en digital coach, som udsender de udvalgte spørgsmål hver uge, og du modtager indsigter i din situation, så du har muligheden for, at udvikle dig. At følge sine indsigter giver også incitament for medarbejderen til,
at udvikle sig yderligere. Lederen vil ligeledes have muligheden for at at
opsætte betingelser og agere på kritiske svar, på afdelingsniveau."

2. Få muligheden for at bliv mere proaktiv

Traditionelle medarbejderundersøgelser finder typisk sted en eller to gange årligt. Helene påpeger at det ofte skyldes at nogle spørgsmål er komplekse og komplicerede at besvare, hvilket betyder svartiden forøges og det kan tage HR flere måneder at kunne reagere på svarene og producere en brugbar handlingsplan. Det kan betyde at dataen er forældet, før man har taget handlingsplanen i brug, hvilket ikke giver nogle resultater eller muligheder for udvikling for medarbejderen. 

Helena Odevall anbefaler derfor virksomheder at benytte pulserende medarbejderundersøgelser hvor HR og ledere modtager realtidsdata, som de kan agere på, inden at kritiske data bliver til større problemer. Dette giver proaktive virksomheder, som typisk leder til langt højere engagement fra medarbejderne. Derudover giver kontinuerlige pulsundersøgelser en langt højere svarfrekvens ift. traditionelle medarbejderundersøgelser. 

"Det er en relativt lille investering for medarbejderen at bruge ca. 30 sekunder om ugen på besvare spørgsmål, for at kunne påvirke ens arbejdsplads, og dermed
sikre man trives bedst muligt. Spørgsmålene er baseret på forskning og
specifikt udvalgt for medarbejderen." 

Ved at benytte kontinuerlige medarbejderundersøgelser kan du som HR-professionel, altid tilgå data som danner grundlag for proaktive tiltag. 

"HPI, Human Performance Indicators, er HR's KPI'er og er dermed en central del af Weekli. Efter nogle måneder taler statistikken for sig selv, så ledere og HR kan se trends og tendenser i dimensioner, skalaer og grafer, for så at kunne indføre de nødvendige tiltag. Pulsundersøgelser skaber også muligheden for at medarbejderne kan være proaktive, da de kontinuerligt mødes med
fordi forudsætningerne for at udføre deres arbejde bliver bedre." 

3. Behold dine talenter

Virksomheder arbejder typisk hårdt for at rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer, men de arbejder også mindst lige så hårdt for at få dem til at blive. Virksomheder som er på forkant, har forstået at medarbejderne er den absolut vigtigste ressource de har. 

"Ved løbende at tage temperaturen på medarbejderne, og forstå hvordan de oplever arbejdsmiljøet, kan sikre engagementet er højt og energien er god. Det giver ikke blot tilfredse medarbejdere, men ambassadører for din virksomhed!" 

Den yngre generation stiller helt nye krav til arbejdspladserne. For dem er yderst essentielt at arbejde datadrevet. De er nemlig mere utålmodige og ønsker at arbejde i et effektivt tempo og modtage svar/handling hurtigere.

"At benytte den seneste teknologi er standard, og de har betydeligt højere
krav ift. gennemsigtighed, feedback og mulighed for udvikling." 

4. Anonymitet giver ærlighed

Et godt værktøj til pulsundersøgelser skal sætte anonymitet i højsædet, så ingen besvarelser kan kobles til et specifikt individ. 

"Det er smart at give have en grænse på svargrupper, à minimum 5 medarbejdere, og hvis ikke der er 5 eller flere i svargruppen, bør dataen ikke være synlig, for at opnå anonymitet. Medarbejderen bør ligeledes eje sin data og have eksklusiv adgang til dem." 

5. Vigtigheden af løbende evalueringer

"Hvordan har du det?" "Hvilke projekter arbejder du på?" og "Har du brug for hjælp?" Spørgsmål, der falder naturligt ind ved kaffemaskinen eller over skrivebordet, kan faktisk have en negativ effekt på engagement, holdånd og produktivitet, over tid. 

"I denne moderne tilværelse er det vigtigere end nogensinde før at spørge medarbejderne hvordan de oplever deres arbejdssituation, så man har
muligheden for at fange de utilfredse og skabe forandring. Det bliver også
mere og mere tydeligt, at det ikke er nok at foretage medarbejderundersøgelser
én gang om året. Data om medarbejdernes arbejdssituation i januar kan ikke benyttes i juni, eftersom forholdene er helt anderledes." 

Effekterne af coronapandemien kan også virke som bevis for, at tilbagevendende pulsundersøgelser har positiv indvirken, da man proaktivt og effektivt kan sætte ind dér, hvor der er sket negative tendenser i medarbejdertilfredsheden. 

6. Bliv en virksomhed der lærer 

"Weekli skaber en kultur i virksomheder for læring og udvikling. Gennem
pulserende medarbejderundersøgelser skabes en lærerig virksomhed, hvor medarbejder kan eksperimentere, lære af deres fejl og hurtigt komme videre. Weekli støtter selvstændighed, eksperimenterende personlighede og læring, 
vha. modtagelse af feedback. Det bliver altså et personligt økosystem for medarbejderen, samtidigt med at HR og ledere kan se hvad der fungerer
og hvad der skal udvikles." 

7. Øg lønsomheden

"Vha. et højere medarbejderengagement skabes en højtpræsterende
arbejdsplads, hvilket betyder højere lønsomhed. Der findes utallige studier som beviser netop dette!" 

Undersøgelser viser blandt andet, at meget engagerede teams viser 21 % større rentabilitet.

 

Hvis du gerne vil lære hvordan du laver pulsmålinger, så kan du læse vores [ARTIKEL] Sådan skaber medarbejderundersøgelser bæredygtige selskaber