blog featured image

Der er mange fordele ved at anvende pulserende medarbejderundersøgelser (pulsmålinger). Medarbejdere deler kontinuerligt deres synspunkter på arbejdssituationen, hvilket skaber værdifulde data, som kan danne grundlaget for forandringer. På sigt skaber dette en bæredygtig og lønsom organisation.

Medarbejderundersøgelser udføres på mange arbejdspladser, og det er vigtigt, at der heri undersøges det fysiske, sociale og organisatoriske arbejdsmiljø. Ifølge Arbejdsmiljøloven er det påkrævet, at arbejdspladser lever op til de eksisterende standarder og forskrifter. De fleste er vant til, at disse medarbejderundersøgelser bliver udført en gang om året, men der er mange fordele ved kontinuerligt at evaluere de ansattes oplevelse af arbejdspladsen – dette kan gøres enkelt via pulserende medarbejderundersøgelser (pulsmålinger).

Et mere realistisk billede

Pulserende medarbejderundersøgelser sendes ud en gang om ugen, sådan at virksomheden enkelt og nemt kan følge op på, hvordan de ansatte oplever deres arbejdssituation. Årlige undersøgelser kan ofte være misvisende – måske har du inden for ganske for nyligt været udsat for noget, der gør dig ekstra glad eller utilfreds, som påvirker din oplevelse. Socialt fællesskab, stress, belastning og støtte fra ledere og kollegaer er i konstant forandring, og derfor er det vigtigt at følge op hver uge. Pulserende medarbejderundersøgelser giver derfor et mere realistisk billede af de ansattes arbejdssituation.

Men det er ikke bare ledere og ledelsen, som drager fordel af pulserende medarbejderundersøgelser. Det signalerer også, at medarbejdernes inputs og synspunkter er vigtige – noget som igen bidrager til større engagement og åbenhed i organisationen. Statistik bekræfter, at engagerede og tilfredse medarbejdere præsterer bedre i deres job, hvilket understøtter en øget produktivitet. Det proaktive arbejde, som pulserende medarbejderundersøgelser medfører, gør det også lettere at forhindre problemer, som opstår med tilknytning til det psykosociale arbejdsmiljø såsom stress og udbrændthed. Dette kan medvirke til en reduktion i personaleomsætningen, som på sigt bidrager til en bæredygtig og lønsom organisation.

Fire fordele med pulsundersøgelser

Overordnet kan man sige, at pulsmålinger skaber værdi for alle typer af virksomheder og organisationer, uafhængigt af antallet af medarbejdere, eller hvor langt tid de ansatte har været i jobbet.

Fordelene kan opsummeres i fire punkter: 

  • Det signalerer, at arbejdsgiveren tager de ansattes arbejdssituation alvorligt

  • De ansatte får stillet en platform til rådighed med mulighed for at blive hørt på en anonym måde

  • Det skaber et unikt kendskab, der kan erstatte antagelser og understøtte forandringer

  • Det skaber forudsætningerne for at opbygge en sund, lønsom og velfungerende arbejdsplads.

Weekli er en app med formål om at måle det psykosociale arbejdsmiljø på forskellige arbejdspladser. De ansatte svarer anonymt på 10 spørgsmål om, hvordan de oplever deres arbejdssituation. De kan selv vælge, hvornår de vil besvare spørgsmålene, og det tager dem kun et par minutter.

 

Hvis du vil se, hvad du kan opnå hvis du bruger pulsmålinger korrekt, så læs vores [ARTIKEL] 7 resultater du opnår med pulsmålinger – Interview med Helene Odevall