blog featured image

Anställningsintervjun är ofta första riktiga träffen med kandidaten. Träffen är inte menad att vara ett läxförhör där kandidaten blir överöst med frågor.

Anställningsintervjun är ett möte. Så, för att maximera chanserna att intervjun blir givande för er båda är det bra att ha en genomtänkt struktur.

Ett exempel på en intervjustruktur


Ett förslag på ett strukturerat upplägg är att det ska ingå åtta faser i anställningsintervjun. Med en tydlig uppdelning mellan olika moment kan det vara lättare att säkerställa att all nödvändig information framgår och att alla frågor blir besvarade.

  1. Välkommen. Det första steget är ganska självklart, välkomna kandidaten. Personen kan vara nervös så försök skapa en avslappnad atmosfär och bjud gärna på ett glas vatten eller en kopp kaffe. Se till att ni kan genomföra intervjun på en ostörd plats. Minimera buller och insyn så att så lite som möjligt distraherar.

  2. Presentation och introduktion. Presentera dig själv och din roll i rekryteringen. Förklara kortfattat upplägget för jobbintervjun.

  3. Om företaget och tjänsten. Tänk på att anställningsintervjun också är ett tillfälle för kandidater att känna in ifall de faktiskt vill jobba för er. Innan det är dags att dyka ner i intervjufrågor är det bra att inleda med en närmare presentation av företaget och tjänsten. Kandidaten vill nog veta mer om det dagliga arbetet och arbetsuppgifterna, varför tjänsten är ledig och om lite mer om företaget och branschen.

  4. Frågor till kandidaten. Här är huvudfokus i intervjun. Tänk på att det finns lite olika typer av frågor att ställa beroende på vilket information du är ute efter. Själva tillfället kan också vara strukturerat, semi- eller ostrukturerat – det avgörs av hur väl förberett upplägg du utgår ifrån. Oavsett hur intervjun är upplagd, peppra inte på med för många ytliga frågor och välj istället relevanta och djuplodade frågor som hjälper dig att besvara frågan passar kandidaten för jobbet?  

  5. Frågor från kandidaten. Lämna lite utrymme för kandidaten att få ställa frågor. De kanske vill veta mer om något som inte blev helt tydligt under företagspresentationen.

  6. Sammanfattning och nästa steg. När det är dags att runda av intervjun är det bra att sammanfatta vad ni har tagit upp under anställningsintervjun. Klargör förväntningarna genom att berätta vad nästa steg i processen är och när de kommer att få veta om de gått vidare eller inte.

  7. Tack och adjö. Tacka kandidaten för deras tid och hjälp dem att navigera rätt när de ska hitta ut.

  8. Efterarbete. Innan det är dags för nästa intervju eller att gå tillbaka till andra arbetsuppgifter är det bra att skriva rent dina anteckningar och summera eventuella intryck.

Ha därför kandidatens perspektiv i åtanke och se till att bjuda på en så positiv kandidatupplevelse som möjligt.

Tänk på kandidatens perspektiv

Som tidigare nämnt är intervjun också ett tillfälle för kandidaten att bilda sig en uppfattning om er som arbetsgivare. Även hur ni kommunicerar genom jobbannonsen, under ansökningsfasen och via senare återkoppling påverkar hur de uppfattar ert arbetsgivarvarumärke.

Ha därför kandidatens perspektiv i åtanke och se till att bjuda på en så positiv kandidatupplevelse som möjligt.

Hur? Vi har en händig checklista du kan ta hjälp av för att stämma av att era interna processer och bemötande ger en bra kandidatupplevelse.

 

Ladda ner köpguide för rekrytering