blog featured image

Är din verksamhet nyfiken på tipsrekrytering men har en kärnverksamhet som fokuserar på att matcha personer med uppdrag utanför er egen organisation? Det är möjligt även för er att använda tipsrekrytering för att skapa en effektivare rekryteringsprocess.
Tipsrekrytering går ut på att personer som är en del av ert nätverk har chans att tipsa någon de känner, eller sig själva, om en utlyst tjänst.

Men hur fungerar egentligen tipsrekrytering för er som har ett interims-, bemannings- eller rekryteringsbolag? Hur involverar och engagerar ni människor som inte är anställda hos er och sannolikt är del av andra nätverk samtidigt?

Med stor sannolikhet är er verksamhet väldigt måna om att utöka ert nätverk med kompetenta människor och här är tipsrekrytering definitivt någonting som ni kan ha stor nytta av.

Värdet tipsrekrytering ger er organisation

För er som bemanningsföretag kan tipsrekrytering fylla flera nyckelfunktioner. Ni får ert nätverk att växa på ett organiskt och effektivt sätt genom att låta personer som redan finns i det rekommendera andra kompetenta människor – och har därmed större chans att fullfölja ert kunduppdrag på ett mycket bättre sätt. Det gör att ni har chansen att vara mer relevanta för era kunder och förbättra er kärnbusiness.

Inte nog med att ni ökar det värde ni skapar för era kunder, ni blir också mer relevanta för ert nätverk och kan knyta dem närmare er när de ges möjlighet att på ett enkelt vis hålla sig uppdaterade och engagera sig. För dem har det aldrig varit så enkelt att glädja en av sina kontakter genom att tipsa om ett jobb – och de har till och med möjlighet att tipsa om sig själva som kandidat, vilket kan vara ett perfekt sätt att hitta en ny tjänst.

viktoria-gillberg

Med hjälp av Irecommend breddar vi  vårt nätverk ytterligare och når kandidater som vi kanske inte kommit i kontakt med annars. Eftersom de som tipsar är personer som vi känner och litar på blir tipsen väldigt relevanta. Att få möjlighet att nå ut till våra duktiga konsulters privata nätverk på ett enkelt sätt är ovärderligt för oss.”

Victoria Gillberg
CEO, Executive Broker


Använd ett kompetent verktyg

Det är inte alla system för tipsrekrytering som är anpassade till er som bemanningsföretag eller rekryteringsbolag. Det finns par saker att scouta efter lite extra:

  • Se till att hitta ett system för tipsrekrytering som är anpassat till sammanhang där alla användare i plattformen inte nödvändigtvis är medarbetare på ett och samma bolag och endast tipsar om roller till den egna arbetsgivaren.
  • Använd ett system som levererar en miljö där ni som användare (tipsare, kandidat, admin) får en stor dos av flexibilitet och modifierbara och automatgenererade mail - och varför inte även möjlighet till pushnotiser via app och sms.

irecommend Network

Vårt system irecommend har nyligen lanserat spin-off-produkten irecommend Network, som är specifikt anpassat för bemmaningsföretag och andra verksamheter som vill använda tipsrekrytering i ett bredare syfte. Här är hela systemet och anpassat för just:

  • Bemanningsbolag
  • Interimsbolag
  • Rekryteringsbolag
  • Frilansnätverk
  • Professionella nätverk
  • Föreningar och ideella organisationer

De funktioner som nämns i den här texten finns i irecommend Network.  Värt att nämna är också att det finns en stor frivillighet för din organisation att använda tävlingar och priser kopplat till tipsrekryteringen. Du kan ta beslut kring om det är någonting som passar för ert nätverk och sedan belöna de personer som kommer med relevanta tips på flera spännande sätt.

Är du intresserad av att se hur det funkar i verkligheten?

New call-to-action