blog featured image
92 procent tycker att de bästa rekryteringarna de gjort är de via rekommendation. Employee referrals, eller tipsrekrytering, har många styrkor.  

Enkelt sammanfattat så behöver ni använda mindre resurser för att skapa mer kvalitativa rekryteringar. Här tittar vi närmare på hur tipsrekrytering går till, fördelarna det innebär och hjälper er i hur man undviker de vanligaste fallgroparna. 

Under covid-19 är det många verksamheter som har en tightare rekryteringsbudget. Det gör tipsrekrytering till ett ekonomiskt alternativ då det innebär mindre omkostnader än för mer traditionella typer av rekrytering. 


Många rekryteringar sker via kontaktnätet - vare sig det är sociala medier, forna studiekamrater, eller andra inom bekantskapskretsen.  
 
Det är viktigt att se till att er verksamhets tipsrekrytering är kvalitativ, för visst är det så att en person kanske inte är mest lämpad för jobbet bara för att hen känner någon på er arbetsplats. Men att hitta en cultural fit är såklart viktigt – och är man noggrann med att även säkerställa kompetenser kan det vara vägen till en riktig superrekrytering.

Så går tipsrekrytering till

Givetvis kan en tipsrekrytering skilja sig lite i utformningen, men generellt kan man säga att när er verksamhet har publicerat en jobbannons blir era medarbetare informerade om det och har möjlighet att rekommendera sitt sociala nätverk om den utlysta tjänsten. Sedan har ni en process för hur ni håller reda på vilka medarbetare som tipsat om vilka kandidater i rekryteringsprocessen – och sedan får den medarbetare som tipsade om personen som blir anställd någon form av belöning, inte ovanligt att det är i form av en arvoderingGivetvis blir tipsrekrytering enklare för er verksamhet att bedriva om förfarandet är automatiserat, men mer om det senare i den här artikeln.

När medarbetarna tipsar andra om att jobba i er verksamhet går de i god för att det är en bra arbetsplats och de blir därmed ambassadörer för er verksamhet.

Fortsätt rekrytera kompetensbaserat

En uppenbar invändning mot tipsrekryteringen skulle ju vara den att det är större risk för att rekrytera de som är “mest lika än själv” och att denna typ av rekrytering skulle skapa en mer homogen arbetsplats.  
 
Ja, visst finns risken om man inte tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess med hjälp av ett rekryteringsverktyg som tar vid efter den initiala kontakten och värderar alla kandidater efter samma förutsättningar - oberoende av om de fångades upp via tipsrekrytering, annonsering eller annat tillvägagångssätt. 

Bygg ett starkt employer brand

Att som verksamhet arbeta med tipsrekrytering är ett ypperligt sätt att stärka sitt employer brand. När medarbetarna tipsar andra om att jobba i er verksamhet går de i god för att det är en bra arbetsplats och blir därmed ambassadörer för er verksamhet. En så kallad win-win, där medarbetaren får en belöning när de tipsar rätt, ni som verksamhet får träffsäkrare rekryteringar och ert employer brand växer sig starkare genom den personliga touch som tipsrekrytering för med sig. Det skapar helt enkelt trovärdighet kring ert brand, vilket ni har mycket att vinna på i det långa loppet. 

tipsrekrytering_3

Andra fördelar med tipsrekrytering: 

  • Bättre time-to-hire  Jämfört med rekrytering via en karriärsida har tipsrekrytering visat sig vara 55 procent snabbare.

  • Högre träffsäkerhet – I en vanlig rekryteringsprocess är det cirka 8-10 procent av kandidaterna som går vidare till en första intervju, medan den siffran med hjälp av tipsrekrytering kan uppnå 20 procent där en av fyra sedan blir anställda - vilket innebär en konverteringsgrad på hela 25 procent. Vilket jämfört med den traditionella rekryteringens cirka 10 procent i konvertering är otroligt starka resultat.

  • gre kostnad – Genom att använda tipsrekrytering istället för att använda interna rekryteringsresurser, betala rekryteringsföretag eller lägga pengar på annonsering har er verksamhet stora möjligheter att spara pengar.

  • Ett starkare employer brand - mer drivna och engagerade medarbetare som blir ambassadörer för er verksamhet. 
     
    (Källa: Irecommend 

Avslutningsvis vill vi poängtera styrkan att lägga upp en stark strategi för tipsrekrytering som passar er verksamhet. Vi vill tipsa om Irecommend som erbjuder ett verktyg som hjälper er igång med tipsrekrytering och ökar inflödet av värdefull och svårfunnen kompetens samt ger er en kortare ledtid från behov till tillsättning.

 

New call-to-action