blog featured image

De senaste åren har det blivit allt tydligare att det finns brister i de traditionella årliga medarbetarundersökningarna - och många verksamheter inom offentlig sektor har börjat ersätta dessa med kontinuerliga pulsundersökningar. 

Det ökar engagemang, stärker företagskulturen och ökar till och med omsättningen. Men vad är det egentligen skillnaden mellan nu & då? Var skiljer de traditionella medarbetarundersökningarna från pulsundersökningar? 

• De traditionella medarbetarundersökningarna som äger rum en gång per år riskerar att missa situationer som uppstår på arbetsplatsen, på grund av att de är inaktuella vid tiden för undersökningen, medan kontinuerliga pulsmätningar ger dig chans att vara proaktiv och agera direkt när oegentligheter uppstår.

• Årliga medarbetarundersökningar saknar mätetal i realtid och är ofta en återspegling av året som passerat, medan ett pulsundersökningsverktyg gör det möjligt att följa utvecklingen över tid gällande exempelvis engagemang eller ledarskapskvalitet. Därmed är det lättare att använda som styrmedel för organisationsutveckling och riskbedömning.

• Att använda pulsande medarbetarundersökningar istället för årliga är ett steg i riktningen mot att inse det stora värdet som medarbetare har för er verksamhet. Förr kunde taktiken vara att svara på bristande resultat att gasa ännu mer, medan dagens pulsundersökningar förstår vikten av att ha medarbetare som mår bra, är motiverade och kontinuerligt kan uttrycka sina åsikter.

New call-to-action

Var proaktiva & spar tid

Att en pulsande medarbetarundersökning skulle medfölja ett större arbetsinsats för chefer jämfört med en årlig medarbetarundersökning är långt ifrån sant. 

Att arbeta med en årlig medarbetarundersökning kan ses som ett reaktivt sätt att arbeta med medarbetarupplevelsen. De leder ofta till att man statuerar att: “så här har det sett ut om vi blickar bakåt i tiden”. En pulsande medarbetarundersökning visar i stället i realtid ”så här ser det ut just här och nu” och är ett mer proaktivt arbetssätt i jämförelse. Ett reaktivt arbetssätt kan i sin tur leda till mycket mer jobb för chefer när det kommer till att lösa situationer där ”skadan” redan är skedd – jämfört med den proaktiva strategin.
 


En pulsande medarbetarundersökning minskar i slutändan arbetsinsatsen för chefer och tillåter ett proaktivt förhållningssätt

Ofta kan en mini-huvudvärk inom organisationen till slut bli ett stort problem på organisationsnivå. Det kan till exempel röra arbetstempo, stress, arbetsbelastning eller liknande områden som mäts i dessa typer av undersökningar. Har ni information om förändringar inom dessa områden i realtid har ni chansen att agera här och nu och förhindra att personer har för hög arbetsbelastning, är stressade eller till och med sjukskrivs. 

Det kan också vara andra arbetsmiljörelaterade områden, som exempelvis den fysiska arbetsmiljön, som är särskilt svårt att följa upp när medarbetare jobbar hemifrån men som kan få stora konsekvenser om det inte följs upp i realtid. Addera till det även potentiell oro för arbetslöshet, samarbete mellan medarbetare och ledning och känsla av gemenskap.

En pulsande medarbetarundersökning minskar i slutändan arbetsinsatsen för chefer och tillåter ett proaktivt förhållningssätt där man kan hålla koll på trender och se avvikelser innan stora skador redan har skett. Med ett digitalt verktyg för pulsmätning behöver du som chef lägga max 5-15 min per vecka för att följa upp resultatet, vilket ger en mycket större utväxling i form av sparad tid jämfört med en årlig undersökning. Och givetvis är det även möjligt att välja att skicka ut pulsundersökningar med en annan frekvens, om ni anser att det passar er verksamhet bättre. 

4 andra positiva effekter av kontinuerliga pulsundersökningar


1. Ökat engagemang

Era medarbetare får en digital coach som skickar utvalda frågor till dem varje vecka, samt insikt i hur deras situation är och ger möjlighet till att göra förbättringar. Det sporrar även medarbetarna till att utveckla sitt beteende.

2. Behåll era talanger

Den unga generationen har helt nya krav på sin arbetsplats. För dem är det en hygienfaktor att arbeta datadrivet. De är mer otåliga och vill ha snabba svar och åtgärder, samt har betydligt högre krav på tydlighet, återkoppling och möjlighet till utveckling. Därför har er verksamhet mycket att vinna på att använda den senaste tekniken som gör detta möjligt.

3. Bli en lärande organisation

Pulsande medarbetarundersökningar skapar en kultur i organisationen för lärande och utveckling. Genom pulsande medarbetarundersökningar skapas en lärande organisation där medarbetarna vågar experimentera, lära sig av misstag och snabbt gå vidare. Man kan säga att det stöttar självständighet och lärande genom att samla in feedback och mäta resultat.

4. Ökad lönsamhet

Genom ett högre medarbetarengagemang skapas en högpresterande arbetsplats vilket såklart leder till ökad lönsamhet. Det finns gott om studier som ligger till grund för det!

Är du nyfiken på hur vi på Talentech kan hjälpa dig bygga en proaktiv arbetsplats med hjälp av vårt digitala pulsmätningsverktyg Weekli? 
 Boka en demo!

New call-to-action