blog featured image
Att anställa en ny chef till verksamheten är utmanande på flera sätt. Bland annat kan en felrekrytering blir extra kostsam både finansiellt och för kulturen på bolaget.

Det är därför viktigt att verkligen veta vad man söker efter i en ny ledare. Här ger vi tips på vad som är bra att tänka på när det är dags för er nästa chefsrekrytering.

För att hitta rätt kandidat är nyckeln att fullt ut förstå vad det är för person ni behöver för tjänsten. Att upprätta en pricksäker kravprofil är i det här fallet kanske viktigare än någonsin.


 För faktum är att en felrekrytering av en chef innebär en mycket högre ekonomisk kostnad jämfört med många andra roller inom er verksamhet. På den amerikanska marknaden har man uppskattat att priset på en felrekrytering av en anställd i chefsposition landar på hela 4-5 miljoner kronor. När det nu blir så viktigt att genomföra en kvalitativ rekrytering behöver ni först och främst se över att rekryteringsprocessen är utformad på ett sätt som verkligen ser till att rätt kandidat blir anställd.

Steg 1: Specificera vad ni söker

Se till att er kravprofil är väl förankrad hos nyckelpersoner, ledningsgruppen, styrelsen och hos berörd avdelning. Att veta exakt vilka kvaliteter, erfarenheter och karaktärsdrag man letar efter är centraltVar också noggranna med att ni har samma definition av vad de olika positiva och önskade attributen faktiskt innebär innan ni kickar igång rekryteringen. 
 
Givetvis finns det en mängd olika egenskaper ni söker hos en chef, men här är en lista med ingredienser som de flesta verksamheter söker efter när det är dags att anställa en chef. 

  • Visionär: En stark ledare har ofta en tydlig vision om framtiden och hur man ska lyfta verksamheten till nästa nivå  samt en plan på hur man engagerar sina medarbetare att vilja nå den visionen. 
  • Erfaren: Ni vill inte ha någon som bara kan visa upp meriter, utan någon som upplevt misslyckanden och som rest sig igen. 
  • Kommunikativ: Det är centralt att en chef ska kunna kommunicera tydlig och väl i både tal och skrift och via diverse kommunikationskanaler
  • Ödmjukhet: Den nya tidens chef är inte någon som sitter på höga hästar, men som istället uppmuntrar till en mer platt makthierarki där initiativ uppmuntras, frihet ges och den bästa idén alltid vinner. 
  • Kunnig: Att ha branschkännedom och yrkesskicklighet är såklart också en central del. 

Med hur fina egenskaper kandidaten än har är en av de viktigaste sakerna att den nya chefen passar in i teamet. Så se till att hen får en chans att lära känna teamet, styrelsen och medarbetarna innan avtal skrivs på.  

Ni vill inte ha någon som bara kan visa upp meriter, utan någon som upplevt misslyckanden och som rest sig igen. .

Steg 2: Arbeta strategiskt mot målet

När det handlar om att rekrytera er nästa chef finns det mycket att vinna på att söka brett och gå lite djupare än tidigare. Begränsa er inte till snäva annonser i sociala medier eller specifika annonsplattformar. Tänk att även diverse affärs och bransch-magasin kan hjälpa dig att nå kvalificerade chefer från helt andra branscher än er egna. 
 
Är ni dessutom måna om att bedriva en mer inkluderande rekryteringsprocess så ökar ni också chansen för att hitta den bäst lämpade kandidaten.  

Här kommer några till steg som kan hjälpa er på vägen: 

  • Låt interna förmågor ta nästa steg 

Att gräva där man står kan vara en effektiv strategi när det handlar om att rekrytera nästa chef till er verksamhet. Den stora fördelen med att rekrytera en befintlig medarbetare är att hen redan har en god förståelse för er verksamhet – alltifrån kulturen och visionen, till människorna och storyn. Därmed är uppstartsprocessen och vägen till effektivt ledarskap  kortare. 

  • Fokusera inte bara på CV:t 

Även om en kandidat har arbetat som ledare inom riktiga storbolag är det inget bevis för att personen har bättre erfarenheter än en kandidat som inte ser lika intressant ut på pappret.  
Så ta reda på vilka riktiga erfarenheter, lärdomar och misslyckanden kandidaten har i bagaget 
 
Det är också viktigt är det att ta reda på om kandidaten har den uppsättning av soft skills som är nödvändiga för tjänsten. Det kan handla om egenskaper som flexibilitet, att vara en bra teamplayer, problemlösning eller kreativt tänkande. För att ta reda på om kandidaten besitter de egenskaper ni söker kan ni inkorporera moment i rekryteringsprocessen som tar reda på detta. Det kan vara smart att använda ett rekryteringsverktyg som har inbyggda kompetensramverk som ni enkelt kan använda er av. 

  • Ha en strukturerad rekryteringsprocess 

För att nå bästa resultat och verkligen lyckas med att anställa den bäst lämpade chefen är det viktigt att ha en väl utformad rekryteringsprocess från start till mål, från upprättande av kravprofil till signering av avtalet. Vill ni läsa om hur rekryteringsprocessen kan läggas upp steg för steg och hur den kan optimeras kan ni läsa ett blogginlägg vi har skrivit om det här! 

 
Lycka till med er nästa chefsrekrytering! 

 

Ladda ner köpguide för rekrytering