blog featured image

I takt med att världen och marknaderna blir allt mer globala är det naturligt att våra arbetsplatser utvecklas i samma riktning och blir mer mångkulturella. Att gå från en homogen grupp där alla är ganska lika i sitt tänkesätt till en mer diversifierad grupp med olika synsätt och förhållningssätt kan ofta upplevas som en stor förändring.

Förändring är inte alltid trevlig och är därför ofta förknippad med utmaningar och problem, men fördelarna är oftast betydligt fler. För att fördelarna ska synas är det absolut nödvändigt att alla i företaget ror samma båt. Att tänka på mångfald måste vara en central del av företagets vardag, helt enkelt en del av deras DNA.

Att anställa människor från olika kulturer bidrar bland annat till att bygga upp kulturell medvetenhet hos de anställda. En bättre förståelse för och mer kunskap om olika kulturer, språk och bakgrunder kommer att öppna dina kollegors sinnen och välkomna nya sätt att tänka och agera.

När det kommer till rekrytering är tiden ofta knapp och man vill snabbt få någon på plats så att hjulen fortsätter att snurra och kapaciteten i företaget inte minskar. Med lite tid och en kniv mot strupen är det frestande att minimera risker och överraskningar med en så kallad "quick fix". Det är då vanligt att du väljer en kandidat som är väldigt lik dig själv eller är ungefär en kopia av den som tidigare haft tjänsten. Men detta är allt annat än optimalt för en verksamhet som vill växa och utvecklas.

Att arbeta för att öka mångfalden på arbetsplatsen är ett bra affärsbeslut. En rapport publicerad av McKinsey, baserad på en undersökning av 366 företag, fann att företag i den översta kvartilen för etnisk mångfald löpte 35 % större risk att ha högre ekonomisk avkastning än branschgenomsnittet. De företag som låg i den övre kvartilen för jämställdhet hade 15 % större sannolikhet att ha en högre ekonomisk avkastning än branschgenomsnittet.

McKinsey_Diversity_Database

Tänk utanför lådan

Hur kommer det sig att mångkulturella företag har den här typen av framgång? När du anställer många olika människor betyder det att företaget drar nytta av ett brett utbud av synpunkter och idéer. Några av dem kan visa sig vara till stor nytta för ditt företags framsteg och tillväxt. När ett problem eller en utmaning uppstår kan du bidra tillsammans med olika förhållningssätt, vilket kan leda till ett nytt förhållningssätt och nya lösningar. Mångfald tenderar därför att främja allas förmåga att tänka utanför ramarna.

Men hur ska man egentligen gå till väga för att få ett mångsidigt företag? Förändringen sker inte över en natt, men bara att vara medveten är en början. Här är några tips på vägen:

Tips för mångfaldsrekrytering

  • Gör en jobbanalys – vad saknar teamet idag, vad behöver göras för att skapa mångfald?
  • Leta inte efter en kopia av personen som hade rollen tidigare, tänk om
  • Var fördomsfri och objektiv – fokusera på kompetens
  • Platsannonsen – var inkluderande och tänk på ordval, ton och bild
  • Hela organisationen måste vara medveten om värdet av en mångkulturell arbetsplats

Kompetensbaserad rekrytering är en effektiv metod för att styra bort från diskriminering i anställningen. Fokus måste ligga på att hitta rätt medarbetare med rätt kvalifikationer. En fördomsfri rekrytering där kompetens står i fokus är receptet för ett framgångsrikt företag. De som väljer mångfald framför en homogen grupp med identiska tankesätt kommer att bli vinnarna av spelet.