blog featured image
Stort engagemang och en ständig vilja att förbättra rekryteringsarbetet var skälet till att Mikaela Borneson tilldelades priset Årets Rekryterare under Talentech-dagen 2021. Hon är HR Business Partner och Recruitment Specialist på Traton Group – och i den här intervjun berättar hon om hur deras sätt att rekrytera har förändrats under åren och hur hon idag jobbar framgångsrikt med kompetensförsörjning.

Traton Group är en unik ingång till fordonsindustrin och sedan september 2018 namnet på Volkswagens divisioner för tunga lastbilar och bussar. De arbetar för att driva skiftet till hållbara transportlösningar. Vi lyckades få till en intervju med Mikaela Borneson som jobbar med rekrytering inom bolaget. 

Du tilldelades priset Årets Rekryterare vid Talentech-dagen 2021! Hur kändes det? 

– Det kändes väldigt roligt och hedrande. Dels finns det så många professionella rekryterare idag och det händer så mycket inom området, tack vare datadrivna processer – och dels är jobbet som rekryterare långt ifrån ett enmans-jobb. Jag är bara en liten del i ett stort kugghjul för att attrahera och rekrytera nya medarbetare inom min verksamhet, säger Mikaela Borneson, HR Business Partner och Recruitment Specialist på Traton Group.

– Men med det sagt var det fantastiskt med all uppmärksamhet och kärlek jag fick i samband med utnämningen. Jag har till och med blivit inbjuden av andra bolag för att prata om hur vi på Traton arbetar med rekrytering.

Har ni också upplevt den kompetensbrist som många verksamheter i Sverige känner av just nu?

– Vi jobbar verkligen i teknikens framkant så absolut upplever vi kompetensbristen som så många andra verksamheter också gör just nu. Vi har fördelen av att vara en del av Traton Group där vi kan dra nytta av kompetensen som redan finns inom våra olika varumärken och där hittar vi de flesta av våra erfarna medarbetare. I vår snabbföränderliga värld är det viktigt att identifiera medarbetare med potential att växa – våra behov kan skifta snabbt och då gäller det att man vill följa med och driva förändring.  

Hur har ert sätt att jobba för att attrahera och rekrytera utvecklats de senaste åren? 

– Vi har gått från en manuell process med mailansökningar och pdf-annonser till en digital process med virtuella möten. En omställning som gick fort men var helt nödvändig. Tack vare ReachMee kan vi idag jobba mer datadrivet och automatiserat vilket både skapar effektivitet i processen och ger ökad kandidatnöjdhet. Jag kan lägga värdefull tid på att prata med kandidaterna snarare än att lägga tid på att administrera deras ansökningar.

Vilka är era största utmaningar i rekryteringsprocessen idag?

– Att nå ut till våra olika målgrupper och att nå ut med vårt Employer Brand. Som företag har vi mycket att erbjuda kandidaterna, men då vi är relativt okända marknadsför vi oss idag med hjälp av våra olika större varumärken, som t.ex. Scania, Volkswagen och Man.

Hur arbetar ni med att lösa dem?

– Vi har precis satt upp en Employer Branding-strategi och skapat ett EVP som vi hoppas kunna sprida inom kort. 

Har ni provat tipsrekrytering? Hur har det fungerat för er?

– Vi jobbar mycket med tips idag men inom etablerade nätverk. Det vore önskvärt att öppna upp spelplanen för att kunna få ett bredare underlag att jobba med. 

Hur viktigt är det att arbeta datadrivet med att attrahera och rekrytera medarbetare?

– Oerhört viktigt. Vi jobbar mycket med ”Pluralism and Inclusion”-inkludering och att ha en inkluderande och fördomsfri rekryteringsprocess är ett steg i processen att nå dit. Forskning visar att ju senare i processen vi människor kommer in med våra förutfattade meningar och fördomar desto bättre. Vi använder också test tidigt i processen för att bli bättre på att identifiera potential. 

Något avslutande tips på hur man arbetar framgångsrikt med sin rekrytering?

– Jag tror att man kommer långt genom att ha en rättvis och transparent rekryteringsprocess som alltid sätter kandidaten i fokus!

Ladda ner checklista för kandidatupplevelse