blog featured image

Arbetsmiljölagen (AML) finns för att förebygga ohälsa på arbetsplatser och få företag och organisationer att jobba aktivt för att uppnå en god arbetsmiljö. Genom återkommande medarbetarundersökningar är det enklare att möta AML:s krav samt identifiera ett företags problemområden. Vi berättar hur!

Arbetsmiljöverket är den myndighet som har fått i uppdrag från regeringen och riksdagen att se till att de lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer.
I AML (arbetsmiljölagen) finns de allmänna krav som gäller för miljön på arbetsplatsen och den innefattar att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö.

AML – för fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö

Enligt arbetsmiljölagen krävs det att arbetsplatser lever upp till deras standarder inom fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö. Från början var lagens huvudsyfte att förbättra den fysiska arbetsmiljön, men från och med 1977 omfattar AML även psykisk hälsa och välmående, så kallas psykosocial arbetsmiljö. Idag handlar det därför om både fysiska och psykiska områden som kan påverka de anställda, så som ventilation, ljud, organisation, arbetsmängd och stress. Men även sociala behov som gemenskap och utvecklingsmöjligheter. Det är arbetsgivaren som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön och bör jobba aktivt med dessa frågor.

Pulsande medarbetarundersökningar i arbetet för en god arbetsmiljö

Ett sätt att jobba för en bättre arbetsmiljö är genom medarbetarundersökningar. Genom återkommande medarbetarenkäter går det enklare att möta upp arbetsmiljölagens krav på systematisk undersökning av arbetsmiljön, samtidigt som man tar tempen på sin personal, uppföljning kring trivsel och utvecklingsmöjligheter.

Gör det enkelt med Weekli

Weekli skickar varje vecka ut pulsande medarbetarundersökningar till alla anställda på arbetsplatsen. På så vis blir det inte bara enklare för företag att leva upp till arbetsmiljölagens krav, det gör det också möjligt att identifiera olika problemområden på ett företag. Detta skapar förutsättningar för att vara proaktiv och agera snabbt. Ett område som är extra viktigt att agera snabbt inom är trakasserier som mobbing, sexuella trakasserier, fysiskt våld och hot om våld. Genom Weekli har HR-avdelningen tillgång till alla anonymt inrapporterade fall för trakasserier och kan därefter sätta in de insatser som behövs.