blog featured image

Pandemin har visat verksamheter att de kan arbeta på ett nytt sätt. Hemarbetet har i många fall gett mersmak och för många företag kommer ett slut på covid-19 inte innebära ett slut på distansarbetet.

Vi ställer några frågor till Robert Ventura, People Operations på Talentech, som förklarar hur en hybridlösning kan vara ett vinnande koncept. 

Ljuset i corona-tunneln verkar äntligen skymtas och många verksamheter funderar just nu på hur de i framtiden ska förhålla sig till distansarbete.

De svenska företagen räknar med att det är 16 procent av medarbetarna som har möjlighet att fortsätta jobba hemifrån även efter pandemin. I Stockholms län uppskattas det att 30 procent kommer fortsätta jobba på hel-eller deltid på distans efter pandemin.

- Det är många som har fått upp ögonen för fördelarna med hemmajobb, så jag tror att en hybridmodell kommer vara det nya normala för många. Från vad jag sett i mina cirklar så pratar i princip alla om detta. Vissa väljer att gå tillbaka heltid till kontoret, andra tar chansen och gör om sin verksamhet till att tillåta 100% hemarbete, men de flesta verkar lägga sig någonstans i mitten. Oavsett lösning så tror jag att alla har insett vikten av att ha en bra policy för detta för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. För mig personligen hade det varit en av de första frågorna jag ställde till en potentiell arbetsgivare.

Hur resonerar vi på Talentech i den här frågan?

- Det varierar lite från land till land, men överlag så har hemmajobbandet fungerat väldigt bra för oss och vi känner att vi vill fortsätta kunna erbjuda en hög flexibilitet så att man kan få ihop livspusslet, hur det än ser ut. Hos oss på Talentech Sverige ser vi det som självklart att kunna jobba både på kontoret och på distans från annan plats. Vi tror starkt på varje individs förmåga att kunna avgöra var arbetet utförs bäst och mest effektivt – både med företagets resultat och det egna välmåendet i fokus. Livets alla delar måste kunna få ta plats – på det sättet tror vi också att vi bygger den starkaste och mest hållbara affären tillsammans.

Utöver goda möjligheter att kunna jobba remote, menar Robert  att vi får mer ut av varandra och vår affär genom att ses kontinuerligt – att det fortsätter stärka vår kultur, kreativitet, innovation och vår förmåga att bygga starka relationer med varandra och förstå och sätta oss in i varandras perspektiv.

- På torsdagar kommer vi att ha gemensam frukost på kontoret, knowledge sharing och ibland månadsmöten. Det är inte obligatoriskt att vara på kontoret den dagen, men då kommer det finnas fler kollegor på plats och möten är ”fysiskt först”. Övriga dagar försöker vi alla skapa lika bra förutsättningar att delta både fysiskt och digitalt i mötena. En del kommer att vara på kontoret varje dag och en del kommer att förlägga en stor del av sin arbetstid remote – båda fungerar lika bra så länge vi alla väger in både vårt eget och andras scheman för att få ihop helheten på bästa sätt. Respektive team kommer också överens om med vilken intervall man vill ha gemensamma möten med ”fysiskt först”-approach.

Hos oss på Talentech Sverige ser vi det som självklart att kunna jobba både på kontoret och remote från annan plats. Vi tror starkt på varje individs förmåga att kunna avgöra var arbetet utförs bäst och mest effektivt – både med företagets resultat och det egna välmåendet i fokus.

 

Vilka fördelar och nackdelar finns det med kontorsarbete kontra hemarbete?

- Det är såklart väldigt individuellt. Vissa kommer till kontoret för att kunna fokusera, andra blir distraherade och fokuserar bättre hemma. Något har ett perfekt hemmakontor, andra sitter vid köksbordet och har småbarn hemma som stör koncentrationen.
Men jag tror att de flesta är överens om att kontoret är en perfekt plats för spontana möten och idéer, där man träffar kollegor man kanske inte vanligtvis har kontakt med, samt knyter nätverk mellan olika team och avdelningar. Och ett bra fysiskt möte där man har alla samlade i ett rum är fortfarande oslagbart, även om man kan komma ganska nära med ett välorganiserat digitalt möte.

Personligen uppskattar Robert att arbetsdagen blir lite mer uppdelad vid hemarbetet. Ibland jobbar han några timmar på morgonen, tar en längre paus på några timmar kring lunch, för att sedan fortsätta att jobba efteråt fram till 19 eller 20 på kvällen - samtidigt som han låter middagens långkok puttra.

- För någon annan kanske mitt upplägg är en mardröm för att de då får svårt att veta när de gjort sitt jobb för dagen och kan slappna av. En stor del handlar om vilka vanor och preferenser man har, en annan är vilken utrustning och vilka distraktioner man har hemma.

Men han menar att fördelarna är uppenbara – man slipper pendeltid, man kan lägga upp sin dag mer flexibelt, det är enklare att hämta på dagis eller starta middagen i god tid, och varför inte ta veckomötet samtidigt som du går en promenad runt kvarteret?

- En stor nackdel för dem som väljer att jobba hemifrån heltid, när majoriteten av oss kommer gå tillbaka åtminstone deltid till kontoret, är att man tappar sammanhanget. Det såg vi redan innan corona med folk som jobbade på distans, många beslut tas informellt och muntligt, och ofta missar man att informera de som inte var där fysiskt. Jag har varit med om många möten där man har den riktiga diskussionen, och tar ett nytt beslut efter att man lagt på luren för de som jobbar på distans.

Vad har verksamheter att vinna på att ha en hybridlösning?

-Jag tror att en flexibel approach kommer ha fler fördelar än nackdelar. På sikt, när läget stabiliserat sig lite och vi alla hunnit experimentera lite med denna nya verklighet, så tror jag verksamheter kommer vinna på detta i flera led. Man kommer vara en attraktiv arbetsgivare, eller åtminstone inte mindre attraktiv än konkurrenterna, och man kommer ha möjlighet att rekrytera bredare.

Han påpekar att talanger som tidigare kanske bott på för långt pendlingsavstånd, eller som har en livssituation som gör kontorsliv svårt, plötsligt nu är potentiella kandidater. Samt att välmåendet hos de anställda kommer öka om de själva kan disponera över sin tid.

- Har man en tillräckligt stor andel av anställda som föredrar distansarbete så kan man såklart också spara in på kontorsyta och lägga de sparade pengarna på annat istället. Jag tror också att vi kan se intressanta nätverkseffekter på kontoren, man kommer äta lunch med nya kollegor och knyta nya band beroende på vem som är inne på kontoret än dag, snarare än vilka som sitter i ens team eller avdelning. Det tror jag har en potential att rejält stärka ett företag, att man bryter upp dessa traditionella silos lite.

Vilka utmaningar finns i att ha en hybridlösning?

- Risken att många kommer in till kontoret för att sedan behöva sitta i distansmöten ändå eftersom kollegan valde att stanna hemma den dagen. Även brist på mötes- och samtalsrum och frustration kring det. Att vi går tillbaka till dåliga hybridmöten när vi kommer tillbaka till kontoret i större utsträckning - till exempel när fem personer sitter i ett konferensrum hukade över en mikrofon medan två sitter på distans. Det blir liksom det sämsta av båda världar i så fall. Jag hoppas att många kommer fortsätta att använda sin egna laptopkamera även om de sitter i ett konferensrum med flera andra.

Robert är också övertygad om att det kommer finnas både utmaningar och vinningar som vi ännu inte kan förutspå. Vi behöver vara ödmjuka och inse att vi behöver experimentera oss fram istället för att sätta en stenhård policy som ska gälla för all framtid.

Hur får man som verksamhet hemarbete att funka bra så att effektivitet och kommunikation upprätthålls?

- Här tycker jag att man kan snegla lite på team och företag som redan innan pandemin jobbade helt eller delvis remote. När det gäller effektivitet är det viktigt att veta hur effektivitet ser ut för ens team eller ens företag. Är det hårda siffror, specifika mål som ska uppfyllas, eller en kombination? Om man fokuserar på den så kan man antingen se att allting fungerar, eller så får man ha en uppriktig dialog om hur man kan få det att fungera. Kanske innebär det för vissa att de behöver komma in till kontoret mer, eller så finns det andra orsaker och lösningar.

- Kommunikationen får man jobba med på många olika nivåer. Chefer behöver såklart ha en god kommunikation med sina anställda, men man behöver också främja nätverkandet mellan kollegor, speciellt över avdelningsgränserna eftersom det inte sker lika naturligt.

För internkommunikation rekommenderar Robert att man börjar tänka mer asynkront, med information i mail, chatt eller inspelade sessioner.

- Det var sant redan när vi satt heltid på kontoret, och det är ännu mer sant nu, vi måste försöka ha färre möten som kan lösas med ett mail.

New call-to-action