blog featured image
Allt fler organisationer inser värdet av att bygga genuin och trovärdig Employer branding. 
Dagens jobbsökare bryr sig generellt mindre om de rent materialistiska attributen kopplade till en ny arbetsplats och mer om vilka värderingar företag står för och vad de gör för skillnad i samhället. I en tid när kunder och kandidater inte sällan är samma målgrupp är det viktigt att ha ett autentiskt och självlysande varumärke. 

Employer branding innefattar allt det som en organisation kommunicerar till potentiella kandidater, allt ifrån organisationens vision och mission till värderingar och kultur. Ett företag med ett starkt employer brand är duktiga på att ta tillvara på kontaktpunkter som digitala kanaler, nätverkande, karriärsidor eller jobbannonser på LinkedIn. Det finns flera skäl till varför det är så viktigt att arbeta med er organisations employer brand. Här listar vi några av dem.

1. Intensiv konkurrens om kandidater

Många verksamheter uppger att det blir allt svårare att rekrytera då det bland annat är många företag som konkurrerar om samma talanger. Det är uppenbart att det är kandidatens arbetsmarknad som råder. Som organisation gäller det då att i ett första steg lyckas med att bygga en attraktiv arbetsplats för medarbetare och som ett andra steg faktiskt lyckas med att kommunicera detta till arbetssökande. Man bör aldrig glömma bort att resan mot ett starkt Employer branding alltid startar på hemmaplan.

2. Information om er organisation är lättillgänglig

Det var inte alls speciellt längesedan som det enda vi kunde göra på våra mobiltelefoner var att ringa samtal. Idag kan vi på några få sekunder söka upp information om vilket bolag som helst via telefonen – och precis samma möjlighet har givetvis alla kandidater. Betyg, omdömen och diverse kommentarsflöden finns närmare till hands än någonsin. Men att lyssna och lära sig av kritik är centralt för att bygga ett starkt employer brand. Som organisation kan man inte avfärda att ett dåligt rykte kan sprida sig som en löpeld. 75 procent av kandidaterna gör research på en organisations rykte innan de ansöker för ett jobb och 69 procent av kandidaterna menar att de inte hade börjat jobba på en arbetsplats som har ett dåligt rykte, enligt LinkedIn.

3. Vi lever i en tid av transparens

Det talas mycket om transparens inom affärsvärlden. Det räcker att göra en simpel googling för att förstå hur mycket det är på tapeten. Det pratas mycket om att innovativa bolag i framkant tar transparens till nästa nivå. Sådant som tidigare har avhandlats av en företagsledning bakom lykta dörrar avhandlas allt oftare i ett möte för alla på arbetsplatsen. Samtidigt ser vi ett sociala medier-landskap där influencers avskalat talar rakt in i kameran till sina följare på t.ex. Instagram Stories. Strävan efter autenticitet genomsyrar det mesta. Ett genuint arbetsgivarvarumärke har det pratats om länge, men kraven på ärlighet och att företag verkligen håller vad de lovar tycks växa för varje dag. Här gäller det att hänga med i utvecklingen.

Att lyssna och lära sig av kritik är centralt för att bygga ett starkt employer brand. Som organisation kan man inte avfärda att ett dåligt rykte kan sprida sig som en löpeld.

4. Större medvetenhet hos arbetssökande

De som letar efter jobb har generellt andra krav idag än för låt säga 30 år sedan. Idag letar många jobbsökare kanske mer än någonsin efter en arbetsplats de kan vara stolta över och som de kan identifiera sig med. Det ska helt enkelt vara mer än bara ett jobb. Därför behöver den organisation som enklare vill attrahera kandidater förstå hur man bygger upp och kommunicerar ett autentiskt arbetsgivarvarumärke där värdegrunden är utkristalliserad och där det bland medarbetare finns en gemensam vision för bolaget. 

5. Positiva ekonomiska effekter

Vid det här laget är nog de flesta medvetna om att en organisations största tillgång är dess anställda. Här listar vi de rent kommersiella plusen med att satsa på ett trovärdigt arbetsgivarvarumärke:
- Personalomsättningen kan bli reducerad med upp till 28 procent
- Kostnaden per rekrytering minskar med 50 procent
- Genererar 50 procent mer kvalificerade kandidater
- En till två gånger snabbare rekryteringsprocesser

(Källa: LinkedIn, Employer Brand Statistics)


Så, vad ska ni egentligen tänka på om ni vill skapa ett mer genuint arbetsgivarvarumärke? Här kommer några goda idéer!

Skapa samstämmighet inom organisationen. Det är inom er verksamhet som ett genuint arbetsgivarvarumärke startar. Jobba för att ledningen och alla medarbetare får en tydlig och samstämmig bild av vad ni har för vision, mission och syfte som bolag. Se också till att det finns en transparens i beslutsfattandet och att ni öppnar upp för delaktighet för medarbetarna när viktiga beslut ska fattas.

Svara alltid på kritik och feedback. Att svara på positiv feedback är enkelt, men att ta tjuren vid hornen när det kommer till syrliga och ibland mindre välvilligt inställda kommentarer kan vara svårare. Det man ser att många organisationer gör när de får kritik är att de helt enkelt raderar de negativa kommentarerna från flödena. Tyvärr är det inte en speciellt bra taktik då det sällan går obemärkt förbi och snarare ger en känsla av att organisationen saknar försvar mot kritiken. Istället ska du i svaret:

- Välkomna avsändarens kommentar
- Adressera avsändarens kritik
- Berätta vad ni som organisation gör för att förändra detta - om det är aktuellt

Ta tillvara på era ägda kanaler. De flesta jobbsökare använder frekvent sociala medier i jakten på ett nytt jobb. Här behöver ni vara på tå för att lyckas attrahera dessa kandidater och dela sådant som kan vara av intresse för kandidatmålgruppen. Sociala medier är nummer ett när det kommer till digitala kanaler där ni har möjlighet att bättre på ert employer brand. Firar ni saker på kontoret? Har ni några spännande middagar, tävlingar eller happenings som skulle öka kandidaters intresse? Varför inte kommunicera dem i era sociala medier i form av engagerande content. 

Bygg en stark karriärsida. Det här är en perfekt plats för att visa upp er företagskultur och skapa en sida som attraherar kandidaten. Genom att kommunicera med bilder och video kan ni ge en tydlig känsla av er organisation. I och med att hjärnan bearbetar visuellt material 60 000 gånger snabbare än text är det en styrka att jobba med bilder eller rörligt material. Men till exempel listor med goda anledningar att jobba hos er kan också fungera bra, eller varför inte härliga citat från medarbetare. 


Ladda ner checklista för kandidatupplevelse