blog featured image

Jobbannonser har inte bara syftet att locka kandidater. De finns också för att visa upp företaget, bygga närvaro och bli uppmärksammad av kandidater som kan vara intresserade av att söka jobb i framtiden. 

Vi har 10 snabba tips på vad du kan tänka på för att kommunicera rätt saker.

Vad annonsen förmedlar

Kom ihåg att balansera innehållet i annonsen. Det är viktigt att få med tillräckligt med information så att den ger en realistisk bild av arbetet. Problemet med en dåligt utformat annons är (förutom få ansökningar) att fel kandidater söker. Det kan bero på att annonsen använder fel yrkestitel eller har otydliga formuleringar av skallkrav och kompetenser. Med bättre utformade jobbannonser är det lättare att träffa rätt från första början, och förhoppningsvis ge enda problemet att behöva sålla mellan riktigt bra kandidater.

Här har vi en tendens av att fastna och hänga upp oss på felsteget istället för att bortse från det och fokusera på alla de positiva aspekterna.

Tänk på employer branding 

I jakt på jobb är det många som kommer att läsa igenom jobbannonsen. Även om kandidaterna inte söker till just den rollen är det ett bra tillfälle att sprida ert företagsnamn. Genom att i annonsen beskriva arbetsplatsen, er företagskultur och organisation får även framtida kandidater en känsla för företaget.

Tips för bättre annonser

Här har du 10 tips för att skriva bättre annonser: 

  1. Försök fånga läsaren från första raden med intresseväckande rubrik och ingress.
  2. Se till att använda rätt jobbtitel – titeln sätter förväntningar om arbetsuppgifter och lön.
  3. Tänk på SEO när du skriver för att annonsen ska hittas av sökmotorer och enklare spridas.
  4. Ge tillräckligt med detaljer för att läsaren ska få en förståelse för jobbet och arbetsuppgifterna.
  5. Engagera! Låt företagskultur och medarbetare lysa igenom.
  6. Se över språk och text så det är enkelt att läsa och förstå.
  7. Ta hjälp av sociala medier för att lägga upp och sprida annonsen.
  8. Underskatta inte värdet av en välgenomtänkt annons; lägg ner den tid som behövs! 
  9. Koppla annonsen till information på karriärsidan, exempelvis i form av bilder från avdelningen eller videoannons.
  10. Var detaljerad med viktig information såsom ort och omfattning, men tråka inte ut med för mycket detaljer.

 

Ladda ner guide om att skriva bättre platsannonser