blog featured image

I tider som dessa gäller det att inte ställa in, utan att ställa om. Vi kan inte påverka det som hänt, utan bara förhålla oss till nuet och göra något åt framtiden genom att agera på det som finns. Nå era företagsmål genom kontinuerliga medarbetarundersökningar som i realtid visar på hur era medarbetare mår – och agera på så sätt proaktivt i ert ledarskap. Nu när många har svårt att mötas fysiskt krävs det ett nytt sätt att både distansleda sina medarbetare och kollegor.

Skapa tillit i gruppen

För att lyckas med sitt ledarskap på distans gäller det bland annat att hitta en ömsesidig tillit och ta hjälp av digitala lösningar. Att skapa tillit i gruppen leder till självledarskap och en transparens mellan ledare och medarbetare. Det i sin tur leder också till att medarbetarna växer och utvecklas i sina roller. Men att lyckas handlar också om rutiner. En bra ledare är närvarande och tillgänglig för sina medarbetare. När du inte kan träffa dina medarbetare dagligen behöver du vara följsam och hitta nya rutiner för kommunikationen och för att bygga teamkänslan.

Avgränsa arbetsdagen

Distansledarskapet är att även se till att dina medarbetare inte jobbar för mycket. Ett tips är att avsluta arbetsdagen med ett gemensamt möte där ni knyter ihop dagen och checkar ut. Börja med att sätta grunden i form av tydliga och uttalade mål, både för gruppen och för varje enskild medarbetare, ta stöd av Weekli kring vilket gemensamt värde ni vill ha.

Sitter du som ledare ofta uppbokad i möten större delen av dagen? Då kan en timmes kontakttid på kvällen vara av stor vikt för dina medarbetare – på så vis håller ni dialogen uppe. Ta hjälp av Weekli för att se hur värdet är och om dina medarbetare saknar involvering eller annat.

Mötesstruktur

Ta generella frågor tillsammans i gruppen och enskilda frågor one2one. Nu när de flesta arbetar hemma är det en god idé att boka one2one-möten som walk and talk, man blir lätt sittandes annars.

Boka in gemensamma och meningsfulla möten där det alltid finns en agenda. Dessa tillfällen ska vara obligatoriska och efterlängtade för de som deltar. Även fast mötena äger rum på distans är det viktigt att göra något roligt och viktigt av det, du kan t.ex. ta in en extern föreläsare eller jobba med vidareutveckling genom en distanskurs eller bok.

Ta hjälp och feedback av Weeklis mätning på vilka delar ni behöver fokusera på just nu, glöm inte att involvera dina medarbetare och att lyssna på dem. “Jag vet inte om det jag gör är bra” är det många medarbetare som säger, eftersom de också upplever bristfällig feedback på utfört arbete. Så många som över hälften hade önskat mer feedback.

Behålla och skapa kultur

En hållbar kultur skapar hållbara affärer. Skapa och behåll en god företagskultur genom att starta dagen i ett gemensamt möte. Eller varför inte ta en gemensam digital lunch? Det kan räcka med två gånger i veckan.

Jobba mot att skapa en stark teamkänsla. Den gemensamma målbilden för medarbetarnas upplevelse är att individerna tillsammans ska använda sin kreativitet och innovationskraft för att bidra till gemensamma mål. Även om du arbetar i en större organisation kan du med Weekli enkelt skapa samma känsla som finns i mindre företag, där småskaliga team arbetar tillsammans och det är kort sträcka till chefen och företagets ledning.

Weekli hjälper er även till självledarskap, vilket leder till en arbetsplats där innovation, kreativitet och affärer är vardagsmat och de som arbetar hos er upplever en stor meningsfullhet i det de gör. Du som chef får genom skalorna hjälp att se vad som behöver prioriteras högst när det t.ex. gäller företagets kultur.

Engagemang

Det hela är mycket enkelt: medarbetare som mår bra, jobbar också bra! Ta ut fakta från Weekli som är kopplat till medarbetarengagemang och se vad som fungerar bra – lyft det och titta även på de skalor som har ett lägre värde och agera på det.

Genom att använda Weekli är det betydligt lättare för dig som ledare att fokusera på det som är viktigast för gruppen både på individ-, grupp- och företagsnivå. Weekly kan även användas som underlag för diskussion, och varför inte starta dagen tillsammans med Magic Mornings? Använd er av en digital whiteboard, se över om det kommit upp något nytt som behöver tas omgående. Påminn medarbetarna om vikten att svara på frågorna, så att du som ledare har möjlighet att agera.

Glöm inte att sätta upp mål för dagen och försök att röra på er en gång varannan timme.