blog featured image

2020 har varit ett omvälvande år på många sätt och givetvis har förändringar skett även inom rekrytering.

Vissa populära områden inom rekryteringsvärlden just känner vi igen redan från innan pandemin, medan andra har tilltagit i popularitet under senaste tiden.

Så, vilka trender är starkast just nu och hur kan de förbättra er rekrytering.

AI – automatiseringar för att förbättra kandidatupplevelse


AI, Artificiell Intelligens, kan hjälpa rekryter
aren att lägga mer tid på mänsklig kontakt med kandidater, istället för administrativa och repetitiva uppgifter. Det i sin tur gör det betydligt enklare att skapa en riktigt bra kandidatupplevelse och hjälper rekryterare att ta rätta rekryteringsbeslut som inte baseras på magkänsla. Rent konkret kan AI stötta rekryteraren genom följande:  

  • Chatbotar, där rekryterare kan kommunicera med kandidater via automatiserad chatrobot.
  • Automatiserade lösningar för sms och sociala medier, där rekryterare kan ha kontakt med kandidater dygnet runt
  • Att screena kandidater efter specifika egenskaper
  • Automatiserade annonser i sociala medier
  • Voice tech – smarta röster med automatiserat jobbsök spås bli framtiden

    Givetvis finns det många områden inom rekrytering som kan få stöd genom automatiseringar av olika slag. Är ni intresserade av hur ni kan komma igång med AI, men inte vet riktigt i vilken ände ni ska börja, så har vi skrivit en hel artikel om det här! 

Soft skills

Sett till alla de aktuella tekniska framsteg nämnda i stycket ovan så behöver arbetsgivare leta efter kandidater som matchar detta. När arbetsmarknaden förändras och när diverse moment automatiseras blir en kandidats kreativa förmåga och hur väl denne  kan bli en del av, och samarbeta med, ett team väldigt mycket viktigare.  När man rekryterar efter soft skills fokuserar man på personliga egenskaper som är viktiga för aktuell roll snarare  än “hard skills” som utbildning och erfarenheter. Det kan till exempel vara kommunikationsförmåga, kreativitet, kritiskt tänkande, motivation, flexibilitet eller förmågan att lösa problem. Det handlar i grunden om att rekrytera på potential. Värt att nämna är attSoft skills toppade till och med LinkedIns årliga trendrapport från 35 länder.
 
Vill ni läsa mer om hur ni kan använda soft skills för att förbättra era rekryteringsprocesser har vi skrivit ett blogginlägg om det här! 

Authentic employer brand

Eller på svenska, ett genuint och äkta arbetsgivarvarumärke, omfattar allt det ni som verksamhet kommunicerar till potentiella medarbetare – som till exempel er verksamhets vision, mission, värderingar och kultur. Vi lever i en tid när det finns en ny medvetenhet hos arbetssökande, där de är måna om att verksamheten står för värderingar som går att skriva under på och som de är stolta över att representera. Dessutom är det svårare än någonsin för verksamheter att hålla uppe en fasad, när information och till exempel kunders åsikter ofta är så tydliga på internet. Att bygga upp ett ärligt och genuint arbetsgivarvarumärke står på många verksamheters to do. 

När många arbetsplatser låter sina medarbetare arbeta hemifrån under pandemin, behöver verksamheter hitta starka digitala lösningar som hjälper den nyanställde att känna sig som en del av sin nya arbetsplats. 

Arbetsgivarens marknad

Det har länge varit kandidatens marknad, men saker och ting verkar nu ha förändrats. I år, inte minst under covid-19 när många blivit varslade, upplever bolag ett ökat antal kandidater per utlyst tjänst.  För att ni som rekryterare ska lyckas sålla bland kandidater och verkligen hitta de allra mest lämpade för er arbetsplats och era aktuella roller behöver ni använda uppdaterade och validerade urvalsmetoder. Många verksamheter använder idag mer avancerade urvalsmetoder än bara att scanna av ett CV och utföra traditionella intervjuer. 

Digital onboarding & kompetensutveckling

I och med covid-19 har verksamheter behövt att ställa om till digitala arbetssätt. Onboarding är processen som handlar om att få en nyanställd att blir en del av den nya arbetsplatser – vilket innefattar att förstå rollen, uppgifterna och företagskulturen, och att lära känna sina nya kollegor. När många arbetsplatser låter sina medarbetare arbeta hemifrån under pandemin, behöver verksamheter hitta starka digitala lösningar som hjälper den nyanställde att känna sig som en del av sin nya arbetsplats. 

Givetvis är även talent management på tapeten. Idag uppskattar, och i många fall kräver, kandidater att kompetensutveckling och möjlighet till en ordentlig karriärsutveckling finns på deras nya jobbplats. I en undersökning från World Economic Forum menar 65 procent av arbetsgivarna att deras viktigaste strategi för framtiden är investeringen i att omskola befintlig personal. Även här finns det digitala lösningar som kan hjälpa er som verksamhet att kompetensväxla era medarbetare och att uppmuntra ständigt lärande.

 

Ladda ner köpguide för rekrytering