blog featured image

Du som läser den här artikeln är med största sannolikhet intresserad av rekrytering. Men uppsägningar handlar inte direkt om rekrytering, utan rekrytering är ofta en konsekvens av uppsägningar. Och ofta är vi som jobbar med rekrytering också bekymrade över vad som gör att folk väljer att gå över till andra sidan, där gräset är grönare.

Uppsägningar är dyra för arbetsgivaren och ett kontinuerligt arbete bör göras för att hålla antalet uppsägningar så lågt som möjligt. Ja, det kommer alltid att finnas några uppsägningar som av olika anledningar uppfattas som välkomna av chefen eller andra, men de flesta är negativa.

För dig som rekryterar nya medarbetare är det värdefullt att ha insikt i de olika anledningarna till att människor väljer att säga upp sig, eftersom du ofta möter dem som arbetssökande.

Men vad är anledningen till att en anställd väljer att säga upp sig? Vi har tittat på 4 anledningar:

1. Brist på karriärmöjligheter

Två viktiga faktorer som gör oss människor glada på jobbet är att vi känner att vi utvecklas och att vi är till nytta för något eller någon. Många människor är helt nöjda med att göra samma arbetsuppgifter hela livet. En god vän till mig önskar att han kunde stå på löpande band från åtta till fyra och sedan gå hem, VARJE DAG. Verkligen, han tror att han skulle ha njutit av det. Medan många vill ha utmaningar och förändringar, gärna förknippat med karriärmöjligheter.

Om det saknas karriärmöjligheter för de senare kommer de snabbt att leta efter arbetsgivare som kan ge dem nya utmaningar. Här har både arbetsgivaren och arbetstagaren ett ansvar att kommunicera möjligheter och önskemål, så att uppsägningar som hade kunnat undvikas inte inträffar.

2. Chefen

Oavsett vilken nivå du är i branschen, oavsett om du är en högre chef eller en lärling, om du inte gillar din chef så har du ett stort problem.

Ett normalt arbetsår motsvarar 1950 arbetstimmar. Du spenderar lika mycket tid på jobbet som i sängen. Om du har en madrass som är hård och mycket smärtsam att ligga på, skulle du byta ut den så snart som möjligt. Detsamma gäller för en dålig chef. Olika undersökningar visar att 50–70 % av alla som byter jobb gör det på grund av sin chef.

Då är detta kanske ett område som ska bli intressant att lägga lite tid på anställningsintervjuer. Statistiskt sett har många av människorna du möter haft svårigheter med sin chef. Det som blir intressant blir varför svårigheterna uppstår och hur personen du intervjuar har agerat. Leta efter den andra sidan av historien.

3. Brist på flexibilitet

Dolly Parton sjunger om Nine to Five, och här i Norden hade titeln förmodligen justerats med en timme. Så här var det förr, fasta arbetstider och alla träffades fysiskt på jobbet. Med bredband och en allt större del av arbetsstyrkan som sitter framför skärmar har denna modell utmanats.

Vissa verksamheter kräver att anställda ska fortsätta vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen, medan andra lämnar upp till den enskilde så länge arbetsuppgifterna utförs. Andra har krav på att 25 % av tiden är på kontoret medan resten är upp till den anställde.

Medarbetarna har nu möjlighet att välja en arbetsgivare som passar perfekt ihop med det liv de lever utanför arbetstid. Bristande flexibilitet för var och när den anställde utför sitt arbete kan vara en grund för uppsägning.

4. Pengar och motivation

Om det vore möjligt borde alla ha ett jobb de älskar och de uppgifter de utför känns inte som jobb. I ett sådant drömjobb kommer lönen förmodligen att vara mindre viktig för den anställde, även om denne inte skulle kunna jobba gratis.

När anställda känner att de är underbetalda för det arbete de gör leder det till missnöje och demoralisering. Titta på dina anställdas löner – ligger de i linje med den nivå eller arbete de utför och det ansvar de har? Levererar de värde till verksamheten som överträffar förväntningarna?

Lön är en faktor som chefer måste ta hand om. Rätt lön kommer att minska risken för uppsägning och bidra till att hålla medarbetaren motiverad att prestera för sin arbetsgivare.

Kort sammanfattat

Underlätta karriärmöjligheter, säkerställa bra chefer, låt medarbetarna påverka var och när de ska utföra sina arbetsuppgifter och ge dem marknadsmässiga löner. Det behövs inget mer för att få låg omsättning. Lätt, eller hur?