blog featured image

I disse dager er en ny lov på vei i New York City. Det skal bli ulovlig å spørre jobbsøkere om hva de historisk har tjent i sine tidligere jobber. Loven vil forby arbeidsgiver å spørre om lønn, goder eller andre fordeler i alle steg av rekrutteringsprosessen.

Kongresskvinne Eleanor Holmes Norton (Dem.-DC) sier i en nyhetsmelding at årsaken til at denne loven nå innføres er for å bekjempe diskriminering.

«Minoriteter og kvinner blir diskriminert i jobbsøkeprosesser og forhandling om lønn,» sier Norton.

Videre sier hun at mange har med seg en lav lønn i hele karrieren fordi lønnen de fikk tidlig var urettferdig lav. Hun mener den nye loven vil tvinge arbeidsgivere til å basere lønn på verdier jobbsøker skaper, ikke kjønn, rase eller etnisitet. Norton mener det er en skjult form for diskriminering at arbeidsgivere synes det er helt greit å spørre jobbsøker om historisk lønn.

USA har større fokus på diskriminering i ansettelsesprosesser enn vi her i nord. Det er ikke greit å be jobbsøker fylle inn nasjonalitet, morsmål, alder, kjønn, sivilstand eller antall barn. Dette er områder som ikke er relevante å legge vekt på og skal da heller ikke spørres etter. Men her i nord er mye av dette vanlig å be om, også i 2017.

Hva er det lov til å spørre om i Norge?

Her er områdene Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har sagt det er spørreforbud om:

  • Graviditet, adopsjon, familieplanlegging
  • Religiøse og kulturelle spørsmål
  • Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
  • Politiske spørsmål og medlemskap i arbeidstakerorganisasjon
  • Helseopplysninger
  • Forhold som ikke er relevante for ansettelse

Lønn er altså ikke et område det er ulovlig å spørre om, dette til tross for det fortsatt er et godt stykke igjen til vi her i nord har lik lønn for likt arbeid. Dette vet alle, også vi som jobber med rekruttering. Men klarer vi å være helt profesjonelle når det kommer til forhandling om lønn?

Spør du rett ut, vil de fleste jobbsøkere svare hva de tjener. Det er ikke et rettferdig utgangspunkt for en forhandling av lønn som vil komme senere i prosessen. Samtidig tynger presset om å holde virksomhetens kostnader nede som aldri før, og du som rekrutterer/leder skal være med å påvirke at ikke lønningene blir for høye.

Les også: Hva er diskriminerende rekruttering?

Når og hvordan skal du ta opp temaet om lønn?

Jeg har tidligere skrevet om når det er riktig å snakke om lønn i rekrutteringsprosessen. Mitt råd var og er å ta opp dette helt i begynnelsen av rekrutteringsprosessen. Avklar jobbsøkers forventning. Hvis ikke risikerer du å kjøre en hel prosess der du etter tester, 1.-, 2.- og 3.gangsintervjuer ender opp med at finalekandidaten takker nei grunnet for lav lønn. Og der sitter du og må begynne helt på nytt.

Her snakker jeg imidlertid om å avklare jobbsøkerens forventninger. Det er noe helt annet enn å sitte i den maktposisjonen du har som rekrutterer/leder og spørre rett ut hva jobbsøker tjener i dag. Jeg må innrømme at jeg har gjort det også. Like greit å få det frem, har jeg tenkt. Men etter hvert i min karriere som rekrutterer ble jeg litt klokere og spurte om forventninger i stedet for lønn per i dag.

Les også: Hva tjener du i dag????!!!!!!!

Hvilken lønn skal du tilby?

Det finnes bare ett riktig svar på dette spørsmålet, og det er markedslønn. Markedslønnen vil være i et område mellom X og Y, og de som er flinkest til å forhandle vil komme nærmere Y. De som er mer forsiktige må nøye seg med en lønn rundt X.

For å finne markedslønn er det viktig at forarbeidet ditt er grundig. Gjør en vurdering av lønnsnivået på avdelingen og hva de ansatte i tilsvarende roller eller på tilsvarende nivå tjener. Gjør deg opp et bilde av hva stillingen vil ligge på dersom det ansattes en junior eller senior. Kontakt gjerne rekrutteringsbyråer som jobber spesifikt inn mot din bransje. Det er greit å spørre om hva søkerens forventning til lønn og andre goder er, for deretter å formidle hvordan virksomheten ser for seg å lønne stillingen.   

Som leder/rekrutterer ønsker du selvfølgelig å ta avgjørelser som er mest lønnsomt for virksomheten for det er tross alt det du måles på. Da kan det noen ganger friste å gi en lønn under markedslønn, men tror du det vil lønne seg på lang sikt? For å oppnå langsiktig lønnsomhet tror jeg markedslønn alltid vinner.

Hvordan blir din neste forhandling med jobbsøker?