blog featured image

Jeg kjenner jeg blir forbanna allerede FØR jeg begynner på denne bloggartikkelen, og mens tastaturet går hører jeg på en spilleliste med navnet Peace… Merker at jeg slår litt ekstra hardt på tastaturet.

I forrige uke snakket jeg med en venn av meg som hadde blitt kontaktet av en headhunter. Mange som blir kontaktet slik, føler det smigrende og svært positivt. Da ser jeg bort i fra utviklere og andre yrker som får slike henvendelser «daglig». Min venn kontaktet meg for å få noen tips til prosessen og til intervjuet hun hadde takke ja til å komme på.

Min venn var ikke 100% komfortabel med det å gå i et slikt intervju, hvem er vel det? Du har en helt ok jobb og så ringer telefonen og noen minutter senere går tankene mot en mulig ny fremtid på en ny arbeidsplass, alle du ser rundt deg kan snart være x-kollegaer.

I går var hun på intervjuet, hadde gruet seg, var så spent, men det gikk fint når hun først var i gang. Siden jeg er litt over snittet interessert i rekruttering, ba jeg henne fortelle om spørsmålene hun ble stilt, svarene hennes og hennes opplevelse av intervjuet.

Mens hun fortalte, fikk jeg en god følelse av at dette var en rekrutterer som gjorde en grundig jobb og som stilte gode spørsmål. Det ble også brukt god tid på å beskrive hvordan den aktuelle stillingen var. Arbeidsoppgavene ble oppgitt med en prosentandel, slik at det var lett å forstå fordelingen av disse. Det siste likte jeg svært godt.

Men så kom spørsmålet du grunnet tittel på denne artikkel sikkert allerede har gjettet; «Hva tjener du i dag?» HVA???????? Ærlig talt, kjære rekrutterer, kom igjen’a! Dette er du for god til. Du har en lønnsramme for den ledige stillingen. Det du trenger å vite er om kandidaten du har foran deg kan akseptere en lønn innenfor den rammen, HELT uavhengig av hva vedkommende tjener i dag.

Uansett om kandidaten har lavere, samme eller høyere lønn i dag enn det som er rammen for denne stillingen, er det ikke relevant for samtalen. Det er også mange som velger å gå ned i lønn for en ny stilling, av ulike årsaker.

Dialogen for å finne ut om man treffer innenfor begge «partenes» lønnsrammer kan heller starte i retning av; «Denne stillingen har en lønn på ca. xxx xxx kr. Hva tenker du om det?» Da kan man snakke rundt temaet og avstemme om det er mulig å enes på dette viktige punktet i rekrutteringsprosessen.

At rekrutterer velger å spørre om hva kandidaten tjener i dag er uheldig av flere grunner. Den viktigste grunnen er at det fortsetter å diskriminere minoriteter og kvinner som i dag har betingelser som er lavere enn markedsbetingelser. De får ikke de betingelsene markedet faktisk er villig til å betale i dag, bare fordi lønnen de fikk tidligere var urettferdig lav.

Jeg har tidligere skrevet at det i New York City nå er ulovlig å spørre en jobbsøker hva vedkommende tjener, nettopp for å hindre diskriminering. En slik lov kan vi innføre i hele verden, men det er vel et stykke frem..

Det du som rekrutterer kan gjøre, er å leve etter en slik lov selv. Spre den til dine kollegaer og bruk den for det den er verdt. Da opptrer du profesjonelt, og du gjør vår lille klode til et litt bedre sted å jobbe for mange.

Til slutt en liten påminnelse, avklar at dere er innenfor på lønnsforventninger fra begge parter allerede i telefonsamtalen før første intervju. Liten vits i å bruke hverandres tid om forventningene er langt fra hverandre.

Sånn, nå trykker jeg ikke like hardt på tastaturet, men kjenner et lite smil og litt håp.

-God rekruttering!

Gratis mal: Mal for førstegangsintervjuet