blog featured image

Som rekrutterer jobber du hele tiden med å finne rett person til rett jobb. Men hva er effektivt innen rekruttering akkurat nå, og hvordan finner du reelt potensiale i kandidatene? Med evidensbaserte og automatiserte tester har du sjansen til å øke treffsikkerheten og effektiviteten i rekrutteringsprosessen.

Kandidater på papir vs kandidater i virkeligheten

Ja, det er vanskelig å bedømme kandidater. Den samme utdanningen eller erfaringen gir selvsagt ikke samme lærdom for alle, og ikke alle med lik CV besitter samme kunnskap eller presterer på samme nivå.

Hvordan vurderer du potensialet på en effektiv måte?

Vel, det finnes faktisk forskning på hvordan man på best mulig måte kan forhåndsbedømme arbeidsprestasjoner. En metastudie (Hunter & Schmidt, 1998/2016) viser hvor godt ulike metoder predikerer arbeidsinnsats. Det blir tydelig at arbeidsprøver er mest effektive. Men i dette tilfellet handler det om å ta inn en person, la vedkommende jobbe i noen uker eller måneder, og så vurdere hvor bra det har gått. Så vi snakker i bunn og grunn om en prøveansettelse, som selvfølgelig ville være en god metode – men veldig tidkrevende og ikke spesielt skalerbar.

Hunter-and-Schmidt_Validity-for-different-selection-methods

Illustrasjon: Hunter & Schmidt 1998, 2016

Ser vi på den nest beste metoden ifølge denne forskningen, handler det om å vurdere GMA (General Mental Ability), gjennom for eksempel logikktester. Strukturerte intervjumetoder og personlighetstester står også høyt på listen.

Screening av CV og søknadsbrev for å vurdere erfaring og utdannelse, som mange rekrutterere bruker mye av tiden sin til i dag, viser seg ikke å være like effektivt.


 


Å ha framsyn i rekrutteringsarbeidet og tenke på hva som er viktig i årene som kommer er sentralt for å gjøre en kvalitativ rekruttering

Hvorfor er det fordelaktig å bruke tester?

For å unngå tankefeller
Det hender at rekrutterere avviser kandidater med stort potensiale ut fra tvilsomme grunner/fordommer/magefølelse som ikke har direkte sammenheng med jobbprestasjon. Med tester har du sjansen til å rekruttere ferdighetsbasert og kan basere beslutningen din på testresultatet.

For lettere å vurdere langsiktig potensiale
Rekrutterere begrenser ofte kandidatmassen til hvordan dagens situasjon ser ut. Men å ha framsyn i rekrutteringsarbeidet og tenke på hva som er viktig i årene som kommer er sentralt for å gjøre en kvalitativ rekruttering.

Effektiviser og øk treffsikkerheten i rekrutteringen
Ifølge forskning er testing en effektiv metode. Den er treffsikker, effektiv, skalerbar og bidrar med mer objektivitet i rekrutteringsprosessen.

Det finnes mange forskjellige testverktøy der ute, men det er viktig å bruke moderne tester med sterk vitenskapelig støtte.

Les også: Arbeidspsykologiske tester - måler de det de sier de skal gjøre?

New call-to-action