blog featured image

Som rekryterare arbetar du ständigt med att hitta rätt person för rätt tjänst. Men vad är effektivt inom rekrytering just nu och hur hittar man sann potential hos kandidaterna? Med evidensbaserade och automatiserade tester har du chans att öka träffsäkerheten och effektiviteten i rekryteringsprocessen.

Kandidater på papper vs kandidater i verkligheten

Ja, det är svårt att bedöma kandidater. För visst är det så att samma utbildning eller erfarenheter inte ger samma lärdomar för alla, och inte alla med liknande CV besitter samma kunskaper eller presterar på samma nivå.

Hur utvärderar man då potential på ett effektivt sätt?

Jo, det finns faktiskt forskning om hur man prejudicerar arbetsprestation på bästa sätt. En metastudie (Hunter & Smith, 1998/2016) visar hur väl olika metoder förutser arbetsinsats. Det blir tydligt att arbetsprov är mest effektivt. Men i det här fallet handlar det om att ta in en person, låter den arbeta i några veckor eller månader, för att sedan utvärdera hur väl det har gått. Så vi pratar i princip om en provanställning, vilket såklart skulle vara en bra metod - men väldigt tidskrävande och inte speciellt skalbart.

hunter_smith
Om vi tittar på den näst bästa metoden enligt denna forskning så handlar det om att utvärdera GMA (General Mental Ability), genom till exempel logiktest. Även strukturerad intervjumetod och personlighetstest står högt upp på listan.

Att screena CV:n och personliga brev för att bedöma erfarenhet och utbildning, som många rekryterare ägnar mycket av sin tid åt idag, visar sig inte alls ha lika hög effektivitet.


 


Enatt ha framförhållning i rekryteringsarbetet och fundera på vad som är viktigt under kommande år är centralt för att göra en kvalitativ rekrytering

Varför är det fördelaktigt att använda tester?

För att undvika tankefällor
Det förekommer att rekryterare väljer bort kandidater med stor potential baserat på tvivelaktiga grunder/fördomar/magkänsla som inte har en direkt koppling till arbetsprestation. Med tester har du chans att rekrytera kompetensbaserat och alltid vara grundad i ditt beslut.

För att lättare bedöma långsiktig potential
Ofta begränsar rekryterare kandidatpoolen till hur läget ser ut i nuläget. Men att ha framförhållning i rekryteringsarbetet och fundera på vad som är viktigt under kommande år är centralt för att göra en kvalitativ rekrytering.

Effektivisera och öka precisionen i rekryteringen
Enligt forskningen är tester en effektiv metod. Den är träffsäker, effektiv, skalbar och bidrar med mer objektivitet till rekryteringsprocessen.

Det finns många olika testverktyg där ute, men viktigt är att använda moderna tester med ett starkt vetenskapligt stöd.

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med tester i din rekrytering? Se vårt webinar!

New call-to-action