blog featured image

Hvordan kan dere som virksomhet rekruttere på en måte som er inkluderende? Og hvordan kan dere opprette prosesser som ikke diskriminerer og i stedet fremmer en likestilt arbeidsplass? I denne artikkelen går vi gjennom tips som vi håper kan være nyttige for din virksomhet!

Inkluderende rekruttering er et bredt begrep som inkluderer alt fra å lykkes med å attrahere mennesker av ulike kjønn, etnisitet og alder til religionstilhørighet og klasse - bare for å nevne noen områder.

Det er lettere sagt enn gjort. Den overhengende risikoen for at magefølelsen får for mye makt og dermed gjøre en feilrekruttering er alltid der.

Nedenfor stiller vi en rekke spørsmål dere også kan stille for å sjekke om de forskjellige trinnene i rekrutteringsprosessen er inkluderende.

Kravspesifikasjonen

 • Er dere tydelige i beskrivelsen av hvilke kompetanser, erfaringer og kunnskap som kreves for den aktuelle rollen? Hvis du lister opp kompetanser, f.eks. språkferdigheter eller utdanning, som ikke er relevante for jobben, kan det ekskludere mange som ellers ville ha søkt på jobben.
 • Gjør dere en klar forskjell mellom nøkkelkvalifikasjoner og verdifull kunnskap?
 • Har dere latt noen i organisasjonen i tillegg til forfatteren lese gjennom kravspesifikasjonen for å se om den er lett å forstå? Noen ganger er det lett å anta en viss forkunnskap fordi du selv allerede er en del av arbeidsplassen og kulturen.

Annonsering

 • Hvordan formulerer dere dere i annonsen? Bruker dere ord og uttrykk som har sterk tilknytning til en bestemt gruppe i samfunnet? Prøv å bruke kjønnsnøytrale ord og unngå pronomen som "han" og "hun".
 • Hvor publiserer dere annonsene? Er det på plattformer og medier som fremmer mangfold?
 • Målretter dere annonsen mot målgrupper dere ikke har klart å nå før? Hvis dere leter etter kandidater der dere alltid har vært på utkikk etter kandidater, vil dere sannsynligvis få samme type kandidater som før. Prøv å finne nye måter å nå et bredere publikum på.
 • Kan verdiene og policyene deres som fremmer et likestilt arbeidsmiljø inkluderes i annonsen? Hvis dere lar det synes at dere virkelig er et selskap som jobber for likestilling, vil det utgjøre en forskjell.

Grovsortering

 • Lar dere kandidater fra nettverket av bekjente ha prioritet? Eller prioriterer dere alltid intern rekruttering? Like barn leker best, men det fremmer ikke alltid arbeidet for en inkluderende og likestilt arbeidsplass.
 • Har dere prøvd CV-fri rekruttering? Å eliminere CV-er i prosessen og i stedet fokusere på tester, kompetansebaserte intervjuer og arbeidsprøver, skaper ofte en mer inkluderende rekrutteringsprosess.
 • Ser prosessen lik ut for alle kandidater? At den er rettferdig designet for alle deltakere er et grunnlag for inkluderende rekruttering.

Intervjuer

 • Gjenspeiler intervjupanelet at det er mangfold i virksomheten deres? Det skaper gjerne umiddelbart en mer inkluderende følelse hvis så er tilfelle.
 • Fokuserer dere på å skape en innbydende og varm atmosfære? Da opplever kandidaten med større sannsynlighet for at vedkommende kan være seg selv.
 • Stiller dere samme spørsmål til alle kandidater?
 • Bruker dere kompetansebaserte intervjuspørsmål? Med andre ord spørsmål som er direkte knyttet til kompetanser, egenskaper og styrkene som trengs for å utføre jobben som nåværende stilling innebærer.

Ellers må dere sørge for at dere har en virksomhet og et employer brand som er inkluderende i visjonen og misjon. La det gjennomsyre hvordan dere jobber på alle nivåer, og det vil mest sannsynlig generere en arbeidsplass med mer mangfold.