blog featured image
Det blir stadig vanligere å bruke arbeidspsykologiske tester i forbindelse med rekruttering. Man kan danne seg et mer helhetlig bilde av kandidaten som arbeidstaker ved å bruke personlighetstester, teste lederegenskaper, evaluere samarbeidsevne og bruke kunnskapstester. Tester er en enklere og mer pålitelig måte å sammenligne kandidater på, og det bidrar til en mer fordomsfri rekruttering.

Arbeidsprøver og evne- og ferdighetstester som utvalgsmetode

Fra det øyeblikket søknadene begynner å strømme inn til stillingen blir besatt, gjelder det å sortere og vurdere kandidatene. Målet er å finne den kandidaten som er best egnet for jobben. Utvalgsmetoder som arbeidspsykologiske tester, telefonintervjuer eller referansesjekker brukes for å skape seg et bilde av hvordan kandidaten er som arbeidstaker og for å finne ut om han eller hun passer inn på arbeidsplassen. Ved å teste kandidatene kan du som rekrutterer få hjelp til å forutsi noe om fremtidig arbeidsprestasjon.  

To utvalgsmetoder som kan hjelpe deg med å få en bedre helhetsoppfatning av kandidatene er evne- og ferdighetstester og arbeidsprøver. Tester kan brukes både tidlig og sent i rekrutteringsprosessen, mens arbeidsprøver er nyttige for å velge mellom kandidatene som står igjen til sist.

Evne- og ferdighetstest

For å måle kandidatens kompetanse og evner, er en evne- og ferdighetstester nyttige verktøy. Slike tester kan brukes for å måle kandidatens generelle mentale kapasitet som analytisk- og logisk tenkning eller konkrete ferdigheter som språkkunnskap. Om du rekrutterer en økonom vil det være fornuftig å måle generell evne eller tallforståelse, mens om du rekrutterer en barneskolelærer kan det være interessant å se på faglig kunnskap og oppmerksomhet.

Dersom man søker jobb som oversetter, kan en språktest være nyttig for å undersøke kandidatens faktiske språkkunnskaper. I motsetning til for eksempel en personlighetstest, hvor det ikke finnes rette eller gale svar, vil en kunnskapstest vise svart på hvitt hvorvidt kandidaten har den nødvendige kompetansen for å utføre jobben.

Det er ikke nødvendig å undersøke alt, det kan fort bli for mye. Velg ut en eller to nøkkelkompetanser, som kandidatene bør fremvise når de blir testet. Fordelen med å bruke tester er at de kan brukes tidlig i rekrutteringsprosessen. Dette gjør at du raskt kan sortere vekk kandidater som ikke lever opp til kravene. I tillegg vil testene danne et grunnlag for intervjuene, fordi du kan gjennomgå svarene sammen med kandidaten, og gi dem tilbakemelding der og da.   

Arbeidsprøver

I tillegg til å undersøke kandidatens evner og ferdigheter er det lurt å be kandidaten om å gjennomføre en arbeidsprøve. Arbeidsprøver kan være svært forskjellige avhengig av yrke eller stillingstype. Det kan være alt fra å vise fram tidligere arbeidsprestasjoner til å løse en tenkt arbeidsoppgave på arbeidsplassen. Ved å gi kandidaten en oppgave som skal løses på en bestemt tid får du en bedre oppfatning av hvordan personen presterer, og hvor effektivt kandidaten jobber.

Det er viktig å tenke gjennom hvordan en arbeidsprøve passer inn i rekrutteringsprosessen. Vanligvis forbereder kandidatene oppgaven hjemme, og presenterer løsningen sin i sammenheng med et intervju. Deretter kan dere drøfte arbeidsprøven sammen. Nedenfor har vi laget noen eksempler på arbeidsprøver for ulike stillingstyper:

  • Webdesigner, grafiker: Fremvis egen portefølje, eller lag en liten flyer
  • IT, programmerer: Enklere programmeringsoppgaver
  • Support, kundebehandling: Ta imot og behandle spørsmål fra kunder, enten skriftlig eller muntlig
  • Telefonsalg: Gjør en mock-call der rekrutteren spiller en potensielle kunde

For enkelte stillinger finnes det allerede ferdiglagde tester som går i dybden av kandidatens yrkesspesifikke kunnskaper. En del testleverandører tilbyr produktpakker som tester kandidatens nøkkelferdigheter som er nødvendig for å fylle stillingen, i tillegg til kortere arbeidsoppgaver som fungerer som standardiserte arbeidsprøver. Ellers er det lurt å lage en arbeidsprøve som minner om typen arbeidsoppgaver kandidaten forventes å utføre dersom han eller hun får jobben.

Kompetanse på prøve

Arbeidsprøver og evne- og ferdighetstester er utvalgsmetoder som kan hjelpe deg å forutsi kandidatenes arbeidsprestasjon. Ved å be kandidaten fullføre en konkret arbeidsrelatert oppgave eller ta en arbeidspsykologisk test vil du få et mer helhetlig bilde av hvor godt kandidaten vil utføre arbeidsoppgavene som inngår i stillingen.

Du kan altså bruke disse utvalgsmetodene for å sikre at kandidaten kan utføre arbeidet, og for å finne ut om hvordan kandidaten passer inn på arbeidsplassen.