blog featured image
På grunn av den rådende pandemien jobber mange av oss hjemmefra, noe som har en positiv effekt, som redusert stress og som gjør det lettere å få tiden til å strekke til. Men for deg som har ansvar for et rekrutteringsteam betyr det også flere store utfordringer. Her får du vite mer om utfordringene og hvordan de kan håndteres.

Siden begynnelsen av pandemien har mange jobbet hjemmefra. Det har medført flere fordeler; at ansatte har sjansen til å jobbe fra forskjellige fysiske steder, at det er lettere for mange ansatte å få tiden til å strekke til og balansen mellom arbeid og privatliv, og at det til og med for mange har redusert stressnivået.

Men selvsagt er ikke hjemmekontor bare en dans på roser. Med den nye måten å jobbe på, er kommunikasjon mer utfordrende, noe som medfører en større risiko for at ansatte ikke føler den samme nærheten til teamet og arbeidsplassen.

Akkurat som med et avstandsforhold, trenger en arbeidshverdag på hjemmekontor ekstra vedlikehold, omsorg og litt eksperimentering for at rekrutteringsteamet skal fungere godt.

1. Ha teknologien på plass

Det er selvfølgelig en åpenbar måte å overvinne den fysiske avstanden på. Ifølge Harvard Business Review føler 87 prosent seg mer som en del av et team takket være videoverktøy.

  • Har du digitale verktøy på plass for å understøtte prosessene?
  • Har du et rekrutteringssystem som gir deg det du trenger i ditt daglige samarbeid?

Verktøy som Slack, Zoom og Microsoft Teams forenkler daglig kommunikasjon, noe som gjør det lettere å skape et samhold i rekrutteringsteam. Du kan også ha en stor fordel ved å bruke et rekrutteringssystem som gir alle rekrutterere som er en del av et prosjekt eller rekrutteringsprosess den samme oversikten, der endringer og oppdateringer raskt og effektivt blir synlige for alle parter - og hvor du enkelt kan invitere for eksempel ledere og andre nøkkelpersoner i prosessen.

Å være tydelig på hvordan teamet ditt kommuniserer reduserer stress blant de ansatte og lar dere jobbe mer effektivt sammen.

2. Sett klare retningslinjer

Når arbeidet i prinsippet gjøres på fulltid hjemmefra, er det viktig at det stilles forventninger til hvordan den daglige kontakten opprettholdes.

  • Har du bestemt en kjernetid de ansatte skal være tilgjengelige?
  • Er det tydelig hvilke timer de ansatte skal jobbe? I hvilken grad er fleksitid OK?
  • Har det blitt kommunisert hvilke kontaktveier som er å foretrekke for hvilke typer saker, hvilke temaer som skal behandles via e-post eller Slack, og hvilke ting anbefales å ta via telefon eller i bookede møter?

Å være tydelig på alle måter i hvordan teamet ditt kommuniserer med hverandre reduserer stress blant de ansatte og lar dere jobbe mer effektivt sammen.

3. Jevnlige oppfølgingssamtaler

Som leder eller HR-sjef er det viktig å gi lyd fra seg til sine ansatte kontinuerlig. Å jobbe hjemmefra betyr at noen har lettere for å føle tomhet, og til og med ekskludering.

Bekreft når ansatte har tilført noe bra til teamet og få dem til å føle seg sett, og du vil bygge et sterkere team. Under en pandemi er det viktigere enn noen gang som bedrift og leder å vise at du bryr deg om den mentale helsen på arbeidsplassen. Studier viser også at mer transparent og autentisk ledelse kan bygge tillit og faktisk forbedre engasjement og prestasjon.

Det kan også være bra å ha verktøy som automatisk tar pulsen på medarbeiderne, som for eksempel Weekli der det blir stilt ukentlige spørsmål til personalet som du som leder senere kan ta viktige beslutninger ut ifra.

Det er mange selskaper som har tenkt mye på hvordan man kan beholde en effektiv arbeidsstyrke under pandemien, men nå er det på tide å begynne å verne om den mentale dimensjonen.

remoteteam24. Fokuser på resultater

Ved å sette klare mål for teamet og på individnivå, sørger du for at alle bidrar til suksessen. Alle jobber mot det samme målet, selv om man sitter på forskjellige individuelle oppgaver. Også her er det viktig å ha en transparent måte å jobbe på og bruke et rekrutteringssystem der det er tydelig hva alle gjør og kanskje bruke verktøy som Trello eller Microsoft Teams for å ha en tydelig oversikt over alles individuelle oppgaver og ansvar i en arbeidsgruppe.

5. Kulturfremmende aktiviteter

Hvorfor ikke organisere digitale ”After Work” innimellom, quiz, omvisning i hverandres hjem eller digitale frokoster. Lag et budsjett for kulturfremmende aktiviteter og la forskjellige små grupper / enkeltpersoner være ansvarlige for en aktivitet om gangen.

Et tips er også å sjekke ut Gather-appen hvor dere sammen kan besøke forskjellige virtuelle steder som ytterligere bringer det digitale møtet til live.

PS! Ikke glem å spørre rekrutteringsteamet ditt om hvilke digitale aktiviteter de kunne tenke seg.

 

Gratis guide: Styrken til kompetansebasert rekruttering