blog featured image

AI rekrytoinnissa ei ole ohimenevä trendi – siitä on jo muodostumassa kiinteä osa tulevaisuuden rekrytointeja. Useimmat rekrytoijat ovat jo nähneet, kuinka paljon mahdollisuuksia ja onnistumisia automatisointi ja digitalisointi ovat tuoneet rekrytointiprosesseihin. Tässä blogissa syvennymme siihen, mitä tekoälyllä on annettavaa rekrytoinneille.

Tekoälyllä tarkoitetaan tietokoneohjelmien ja robottien kykyä jäljitellä ihmisten ja eläinten kognitiivista älykkyyttä, kuten ongelmanratkaisua, ”onkeen ottamista” aiemmista kokemuksista sekä erilaisten tapahtumasarjojen ennakointia ja suunnittelua.

Joitakin vuosia sitten AI:n ja rekrytoinnin mainitseminen samassa lauseessa herätti uhkakuvia HR-osaajien massatyöttömyydestä. Lisäksi pelättiin, että tekoälyn käyttö veisi arvostetun inhimillisyyden pois rekrytoinneista. Uhkakuvat ovat kuitenkin jääneet spekuloinneiksi, ja tekoälystä on muodostumassa hyödyllinen työkalu myös rekrytoinneissa.

Nykyään useimmat rekrytoijat ymmärtävät tekoälyn merkityksen; LinkedIn:in Global Talent Trends Reportin mukaan 76 % kyselyyn osallistuneista rekrytoijista koki, että AI:n merkitys rekrytointien kannalta tulee olemaan merkittävä. Mutta mitä tekoälyn ja rekrytointien yhdistäminen tarkoittaa käytännössä?

Ennen kuin edistynyt AI-teknologia saadaan laajempien markkinoiden käyttöön, on olemassa tapoja aloittaa tekoälyn implementointi jo nyt.

Joissakin suuryrityksissä AI-rekrytointi on edennyt suurin harppauksin. McDonalds aloitti viime vuonna yhteistyön Alexan kanssa, mikä mahdollisti työhakemuksen laatimisen ääniohjauksen avulla. Ruotsissa TNG ja Furhat Robotics ovat kehittäneet maailman ensimmäisen ennakkoluulottoman rekrytointirobotin.   

Ennen kuin edistynyt AI-teknologia saadaan laajempien markkinoiden käyttöön, on olemassa tapoja aloittaa tekoälyn implementointi jo nyt. Tekoälyn käytön ei tarvitse tarkoittaa toimistolla istuvaa, huippuälykästä robottia, vaan useimmin kyse on rekrytointiprosessin osien automatisoinnista. Tekoäly on nimittäin lähempänä kuin mitä saattaa kuvitella; LinkedInissä näkemäsi mainokset mukautetaan sinulle sopiviksi algoritmeilla, ja kun avaat Netflixin, tekoäly osaa suositella sinulle seuraavia suosikkisarjojasi.

Mistä kannattaa lähteä liikkeelle?

Helpoimmin korjattavia AI-puitteita ovat yksinkertaisemmat, rutiininomaiset tehtävät.

  • Automatisoidut sosiaalisen median mainokset. Suomalaiset ovat ahkeria somen- ja netinkäyttäjiä, ja suurin käyttää sosiaalisen median kanavia useita kertoja päivässä (Lähde: Tilastokeskus Tieto & Trendit). Siksi onkin selvää, että yrityksen kannattaa näkyä ja kuulua siellä, missä hakijatkin ovat. Yritykset, esimerkiksi Adway, tarjoavat automatisoitua mainontaa sosiaalisessa mediassa.
  • Hallitse työsopimuksia digitaalisesti. Rekrytointiprosessi voi sisältää paljon manuaalista työtä, ja siihen paras apukeino on automatisointi. Yksi aikaavievä tehtävä on työsopimukset: allekirjoittaminen, skannaaminen, lähettäminen, arkistointi… Rekrytointijärjestelmän avulla vähennät paperinpyörittelyyn kuluvaa aikaa huomattavasti.
  • Keskitä data. Kun kaikki hakijatiedot on keskitetty samaan paikkaan, voit hyödyntää dataa rekrytointien kehittämiseen. Seuraa esimerkiksi urasivujenne kävijämääriä, hakijakysymyksiin vastausaikoja tai rekrytointien keskimääräistä kestoa.
  • Kerää palautetta automaattisesti. Rekrytointiprosessia voi parantaa ottamalla selvää hakijoiden kokemuksista. Kerätty data on aina parempi kuin mututuntuma.

Mitä etuja tekoäly tuo tullessaan?

  • Proaktiivisuus > reaktiivisuus. Tekoäly auttaa rekrytoijaa olemaan aina askeleen edellä. Automatisoidut prosessit auttavat toimimaan strategisesti ja välttymään paniikkirekrytoinneilta, kun työntekijä irtisanoutuu yhtäkkiä.
  • Enemmän ihmiskontaktia. Kuulostaa päinvastaiselta, kuin mitä mielikuvia tekoälyn käyttö tyypillisesti herättää. Uskomatonta mutta totta! Tekoälyn suurimpia vahvuuksia on juuri se, että se vapauttaa aikaa rekrytoinnin inhimillisiin puoliin keskittymiseen.
  • Tyytyväisemmät hakijat. Hakijakokemus voi saada todellista nostetta digitalisoinnista ja automatisoinnista. Rekrytoijan on helpompaa pitää rekrytointiprosessi hallinnassa, mikä vuorostaan parantaa hakijakokemusta. Esimerkiksi selkeä kommunikaatio rekrytoinnin vaiheista sekä hakijan etenemisestä tai hylkäyksestä on helpompaa digitalisoinnin avulla.

Seuraava askel tekoälyn suhteen on löytää yrityksenne tarpeisiin soveltuvat ratkaisut HR:n ja rekrytoivien esimiesten yhteistyönä.