blog featured image

Viime vuosina on tullut yhä selvemmäksi, että perinteisissä vuosittaisissa henkilöstötyytyväisyyskyselyissä on puutteita - ja monet julkisen sektorin liiketoiminnot ovat alkaneet korvata näitä jatkuvilla pulssitutkimuksilla.

Pulssikyselyt lisäävät sitoutumista, vahvistavat yrityskulttuuria ja jopa kasvattavat liikevaihtoa, mutta mikä on todellinen ero nykyaikaisten ja aikaisempien tutkimusten välillä? Miten perinteiset henkilöstötutkimukset eroavat jatkuvista pulssikyselyihin pohjautuvista henkilöstötutkimuksista?

  • Perinteisten, kerran vuodessa tehtävien henkilöstötutkimusten riskinä on, että työpaikalla nousevia tilanteita jää huomaamatta kun vuosittain tehtävästä kyselystä on kulunut aikaa ja tieto on kerennyt jo vanhentua. Jatkuvat pulssikyselyt antavat sinulle mahdollisuuden olla proaktiivinen, ja voit toimia heti ristiriitojen ja ongelmien ilmaantuessa.
  • Vuosittaisista henkilöstötutkimuksista puuttuvat reaaliaikaiset mittaustulokset, ja ne heijastavat usein kuluneeseen vuoteen. Pulssikyselyt puolestaan mahdollistavat jatkuvan ja pitkäaikaisen kehityksen seuraamisen esimerkiksi sitoutumisen tai johtamisen laadun suhteen. Näin ollen tietoa on helpompi käyttää organisaation kehityksen ja riskien arvioinnin valvontavälineenä.
  • Henkilöstön pulssikyselyiden käyttäminen vuosittaisten tutkimusten sijaan auttaa sinua ymmärtämään työntekijöiden todellisen arvon yrityksellesi. Aiemmin yrityksen heikkoihin tuloksiin on voitu käyttää taktiikkana työtahdin kiihdyttämistä, kun taas nykypäivän pulssitutkimuksien avulla ymmärretään, kuinka tärkeää on, että työkaverit pärjäävät hyvin, ovat motivoituneita ja saavat ilmaista mielipiteitään vapaasti. 

Ole proaktiivinen & säästä aikaa

Pulssikyselyiden tekeminen vuosittaisten henkilöstötutkimusten sijaan ei vaadi esihenkilöiltä yhtään enempää työaikaa tai ponnisteluja, vaikka niin voisi luulla.

Vuosittaisen tutkimuksen tekemistä voidaan pitää reaktiivisena tapana kehittää työntekijäkokemusta. Sen avulla voidaan todeta, mitunnelma työpaikalla on ollut, kun katsotaan ajassa taaksepäin. Pulssikyselyt sen sijaan näyttää reaaliaikaisesti miltä työpaikalla näyttää juuri tässä ja nyt, joka on vertailun perusteella proaktiivinen työtapa. Verrattuna proaktiiviseen strategiaan, reaktiivinen työtapa voi tuoda lisätyötä johdolle, kun kyse on tilanteiden ratkaisemisesta ja vahinko on jo tapahtunut.

 

Henkilöstön pulssikyselyt vähentävät loppujen lopuksi johdon työmäärää ja mahdollistavat proaktiivisen lähestymistavan. 

Usein pieni pulma työpaikan sisällä voi lopulta paisua suureksi ongelmaksi organisaatiotasolla. Se voi vaikuttaa esimerkiksi työtahtiin, stressiin, työmäärään tai muihin vastaaviin alueisiin, joita mitataan henkilöstötutkimuksissa. Kun tiedät näiden alueiden muutoksista reaaliajassa, sinulla on mahdollisuus toimia heti, ja estää työntekijöiden liian suuri työmäärä, stressaantuminen tai jopa sairausloma.

Työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyy myös muita alueita, kuten fyysinen työympäristö, jota voi olla erityisen vaikeaa seurata kun työntekijät työskentelevät kotona. Jos tilannetta ei seurata reaaliaikaisesti, voi tällä kuitenkin olla suuria seurauksia. Lisäksi täytyy ottaa huomioon mahdolliset huolenaiheet työttömyydestä, työntekijöiden välisestä yhteistyöstä ja johtamisesta sekä yhteisöllisyydestä.

Pulssikyselyt vähentävät viime kädessä esihenkilöiden työmäärää ja mahdollistavat ennakoivan lähestymistavan, jolla voidaan seurata trendejä ja nähdä poikkeavuuksia ennen kuin suuria vahinkoja on ehtinyt tapahtumaan. Esihenkilönä sinun on hyvä varata enintään 5–15 minuuttia viikossa tulosten seuraamiseen digitaalisen pulssityökalun kanssa. Tämä säästää sinulta paljon aikaa verrattuna vuosittaisen kyselyn työmäärään. Voitte tietysti lähettää pulssikyselyt henkilöstöllenne juuri teille sopivin väliajoin.

 

4 muuta jatkuvien pulssikyselyiden positiivista vaikutusta

  1. Lisääntynyt sitoutuneisuus - Työtoverisi saavat digitaalisen valmentajan, joka lähettää tarkoin valittuja kysymyksiä heille viikoittain, saadakseen käsityksen heidän tilanteestaan ja tarjotakseen mahdollisuuden tehdä parannuksia. Valmentaja kannustaa myös työntekijöitä kehittämään käyttäytymistään.
  2. Pidä kiinni osaavista talenteista - Nuorella sukupolvella on täysin uusia vaatimuksia työstä ja työpaikasta. Heille data on ensisijaisen tärkeää. He ovat kärsimättömämpiä ja haluavat nopeita vastauksia, heillä on myös huomattavasti korkeammat vaatimukset selkeydelle, palautteelle sekä kehitysmahdollisuuksille. Siksi yrityksellesi on paljon hyötyä uusimpien tekniikoiden käytöstä, jotka tekevät nämä vaatimukset mahdollisiksi.
  3. Ryhdy oppimisorganisaatioksi - Pulssikyselyt luovat oppimisen ja kehityksen kulttuurin organisaatioosi. Pulssikyselyiden avulla luodaan oppimisorganisaatio, jossa työntekijät uskaltavat kokeilla, oppia virheistään, ja siirtyä nopeasti eteenpäin. Voisi sanoa, että keräämällä palautetta ja mittaamalla tuloksia tuet itsenäisyyttä ja oppimista.
  4. Lisääntynyt kannattavuus - Mitä paremmin työntekijät ovat sitoutuneet, sitä korkeampi suorituskyky yrityksellä on, mikä tietysti lisää kannattavuutta. Aiheeseen liittyen on useita tätä tukevia tutkimuksia!

Keskustelemme enemmän kuin mielellämme lisää aiheesta kanssasi - varaa aika kanssamme

Keskustele asiantuntijamme kanssa