blog featured image
Hakijakokemus on tärkeä, mutta sitä ajatellessa jää usein huomioimatta rekrytointiprosessin läpinäkyvyys ja reiluus, jotka tosiasiassa ovat laadukkaan hakijakokemuksen mittoja. Mutta miten onnistua ennakkoluulottomassa ja tasa-arvoisessa rekrytoinnissa? Mihin asioihin kannattaisi keskittyä? Näihin kysymyksiin saat vastauksen tästä artikkelista.

 

Tee hakemisesta helppoa

Milloin viimeksi katsoit nettisivujanne hakijan silmin ja mietit, kuinka helppoa teille töihin hakeminen oikeastaan on? Onnistuuko älypuhelimella tai tabletilla hakeminen yhtä jouhevasti kuin tietokoneella? Kyseleekö hakulomake tarpeettomia tietoja? Pohdi tarkkaan, mitkä tiedot ovat hakemisen kannalta välttämättömiä. Jotta mahdollisimman moni tuntisi olonsa mukavaksi hakiessaan, on vältettävä esimerkiksi liian arkaluontoisten asioiden kysymistä.

Analysoi, mitkä kohdat ovat välttämättömiä ja karsi pois ne kysymykset, jotka tuhlaavat kummankin osapuolen aikaa antamatta vastineeksi mitään olennaista. Mitä vähemmän vaiheita, sitä helpompaa työnhaku on. Tämä hyödyttää myös rekrytoijaa, sillä hakijakokemus paranee ja rutiinit yksinkertaistuvat.

CV – ei niin objektiivinen kuin kuvitella saattaa

CV on perinteinen työkalu, jonka avulla HR ja rekrytoiva esimies voivat saada kokonaiskuvan hakijan aikaisemmasta työkokemuksesta ja osaamisesta. Oletko kuitenkaan koskaan lukenut CV:itä ilman, että tulkitsisit niitä omien arvojesi ja mieltymystesi pohjalta? Ehkä olette suorittaneet tutkinnon samassa korkeakoulussa tai jaatte saman harrastuksen, joka mainitaan hakemuskirjeessä? Tällaisissa tapauksissa olet altis tulkitsemaan hakijan soveltuvuutta vääristä lähtökohdista, mikä on haitaksi sekä hakijalle että yritykselle.

Rakenna valintaprosessi, jossa hakijoita karsitaan valintakysymysten, arviointitestien sekä kompetenssipohjaisten haastatteluiden avulla. Kun keskityt jo rekrytointiprosessin alkuvaiheessa muuhun kuin CV:iden läpikäyntiin, luot osallistavan ja ennakkoluulottoman tavan rekrytoida.

Kompetenssipohjainen rekrytointi

Tehokas työväline ennakkoluulottoman prosessin luomiseen on kompetenssipohjainen rekrytointi. Aluksi luodaan vaatimusprofiili, joka määrittelee, mitä ominaisuuksia ja osaamista roolissa tarvitaan. Voit esimerkiksi kysyä vastaavassa työssä olevalta kollegalta, mitkä asiat ovat hänen mielestään tärkeimpiä tehtävän kannalta.

Kompetenssipohjainen rekrytointi helpottaa paitsi karsimista, mutta auttaa myös antamaan kaikille hakijoille yhtäläiset mahdollisuudet. Hyödyntämällä vaatimusten pohjalta koottuja valinta- ja haastattelukysymyksiä vältät näppituntumalla tehdyt päätökset – ja tietenkin parannat rekrytointien laatua!


Ennakkoluuloton rekrytointi on avain hakijoiden tasa-arvoiseen kohteluun. Se onnistuu tekemällä hakemisesta helppoa. Karsimisen perusteena tulisi olla se, ettei hakija vastaa prosessin alussa asetettuja, tehtävän kannalta välttämättömiä vaatimuksia. Keskittymällä objektiivisiin valintamenetemiin CV:iden sijaan löydät oikeat hakijat ilman, että henkilökohtaiset ennakkoluulot vaikuttavat lopputulokseen. On myös tärkeää kuunnella hakijoita ja pyytää heiltä palautetta. Onnistuneen rekrytoinnin tulisi näkyä tyytyväisinä hakijoina, tuli henkilö valituksi tai ei.