blog featured image
Työhaastatteluihin kannattaa aina valmistautua huolella miettimällä valmiiksi hakijalle esitettäviä kysymyksiä. Hauska tapa aloittaa haastattelu rennosti on esimerkiksi kysymällä miksi eläimeksi henkilö kuvailisi itseään. Vastaus tuskin kuitenkaan antaa eväitä päätöksentekoon. 

Varsinaisten kysymysten pohjana on parempi hyödyntää kompetenssipohjaista lähestymistapaa. Kysymykset voivat keskittyä hakijan tähänastiseen henkilöhistoriaan, aikaansaannosten kertaamiseen tai tuleviin näkymiin.

Valmistaudu haastatteluun hyvillä kysymyksillä 

 

Haastattelukysymysten tarkoituksena on saada niin hyvä kuva hakijasta kuin mahdollista ja selvittää, että sopiiko hän tehtävään ja yrityskulttuuriin. Hakijoiden keskinäisen vertailun helpottamiseksi käytetään usein kysymyksiä, joihin kaikki ehdokkaat saavat vastata. Ota tämän lisäksi mukaan täydentäviä kysymyksiä, jotka voit mukauttaa ja suunnata yksittäiselle hakijalle. Näin saat vielä tarkempia tietoja yksittäisen hakijan osaamisesta.

tyohaastattelu-kysymykset-1

 

 

 

 

 

Erilaisia kysymyksiä

Avoimet ja suljetut kysymykset

Kysymykset voivat olla joko avoimia tai suljettuja. Avoin kysymys kehottaa antamaan seikkaperäisen vastauksen, kun taas suljettuun kysymykseen vastataan joko myöntävästi tai kieltävästi. Suljettuun kysymykseen voi siis vastata vain kyllä tai ei.

Molempia voi hyvin hyödyntää haastatteluissa, mutta avoimista kysymyksistä saat enemmän irti, sillä niistä saat enemmän lisätietoja hakijasta ja toivottavasti myös käsityksen hänen käyttäytymismalleistaan, asenteistaan ja vaikuttimistaan. Avoimia kysymyksiä ovat esimerkiksi: kuka, ketkä, mitä, milloin, miten, miksi.

Elämänkerralliset haastattelukysymykset

Elämänkerrallisessa työhaastattelussa käydään läpi ehdokkaan työhistoria aikajärjestyksessä. Kysymysten tarkoituksena on kartoittaa henkilön kokemus ja osaaminen. Elämänkerrallisen haastattelun riskinä on kuitenkin se, että siitä tulee helposti CV:n pinnallinen läpikäynti. Tällöin jää saamatta syvällisempi käsitys osa-alueista, jotka ovat merkityksellisiä haastateltavan hakemaan tehtävän kannalta.

Rekrytointiyritykset käyttävät elämänkerrallisia haastatteluja usein saadakseen laajan kokonaiskuvan hakijasta, mutta niitä voidaan myös mukauttaa tarpeen ja tilanteen mukaan.

Esimerkkejä elämänkerrallisista kysymyksistä:

  • Kerro ensimmäisestä työpaikastasi. Mitä työtehtäviisi kuului?
  • Paljonko sinulla on kokemusta Microsoft Excelin käytöstä ja kuinka hyvin osaat käyttää ohjelmaa asteikolla yhdestä viiteen?

Hypoteettiset kysymykset

Yleensä suositellaan välttämään hypoteettisia kysymyksiä eli sitä, että ehdokkaan on otettava kantaa tilanteisiin tai väittämiin, jotka eivät ole todellisia. Koska kyse on hypoteettisista tilanteista, myös vastausten tulkitsemisesta voi tulla vaikeaa. Et voi tietää, vastaako henkilö rehellisesti, etkä toisaalta myöskään voi tietää, toimisiko hän todellisuudessa niin kuin vastauksessaan kuvailee.

Hypoteettisilla kysymyksillä voidaan kuitenkin saada tietynlaisia tietoja hakijasta, jos kysymykset voidaan konkretisoida esimerkiksi yhdistämällä ne uudessa tehtävässä toteutuviin toimiin tai tilanteisiin. 

  • Mitä jos päätyisit osaksi tiimiä, jossa et viihdy kollegojesi kanssa?
  • Miten toimisit, jos saisit tehtäväksesi järjestää yrityksen ostoprosessit uudelleen.

Henkilöhistoriaan liittyvät haastattelukysymykset

Painopisteenä on – aivan kuten elämänkerrallisessa haastattelussa – esittää kysymyksiä siitä, mitä hakija on tehnyt aiemmin. Sen sijaan, että jokaisesta kokemuksesta kysyttäisiin järjestyksessä, kysymykset liittyvät nimenomaan kyseiseen työpaikkaan ja rekrytoinnin kannalta oleellisiin vaatimuksiin.

Konkreettiset kysymykset, joilla selvitetään, miten henkilö on toiminut aiemmissa tilanteissa, antavat viitteitä hänen käyttäytymismalleistaan ja siitä, miten hän todennäköisesti toimisi vastaavassa tilanteessa. Menneeseen liittyvät kysymykset ovat konkreettisia, ja ne voidaan yhdistää tiettyihin tapahtumiin. Niiden pohjalta on helppo myös esittää jatkokysymyksiä.

  • Voitko antaa esimerkin tilanteesta, jossa sinulla on ollut suuri taloudellinen vastuu?
  • Onko sinun ollut joskus vaikea tulla toimeen kollegan kanssa tilanteessa, jossa sinun on täytynyt tehdä yhteistyötä hänen kanssaan? Miten tilanne meni?

Oikeiden kysymysten esittäminen työhaastattelussa…

…riippuu pitkälti valmistautumisesta. Oikeita kysymyksiä on helpompi esittää, kun on konkreettinen suunnitelma ja käsitys siitä, miksi tietty kysymys on merkityksellinen.

Haluatko lisää vinkkejä onnistuneeseen työhaastatteluun? Syvenny aiheeseen lisää haastattelumallin avulla:

Lataa haastattelumalli