blog featured image

På papiret kan en ansøger være mere end velkvalificeret til et job, men hvordan han eller hun løser udfordringer samt tænker og formidler budskaber er ofte lige så vigtigt.

I jobsammenhæng støder de fleste på udfordringer og situationer, som man ikke har løst tidligere. I det tilfælde er gode kognitive og verbale evner essentielle for at lykkes i jobbet. Med en evnetest kan man kortlægge disse evner.

Hvad er en evnetest?

En evnetest består af forskellige opgaver, som kortlægger en persons evner og kan være til stor hjælp i forhold til at forudse, hvordan kandidater vil passe ind og udfylde den ledige stilling. Evnetests kan kortlægge både kognitive, verbale og matematiske færdigheder, som er vigtige i langt de fleste jobs.

Evnetests kan også kombineres med færdighedstests, som måler specifikke kompetencer i for eksempel et sprog eller stykke software.

Kognitive evnetests

Kognitive færdigheder siger noget om, hvordan en person suger nye informationer til sig og bruger dem til at forstå og lære. God hukommelse, evnen til at koncentrere sig, tolke situationer og at kunne ræsonnere er eksempler på kognitive færdigheder. 

Eksempler på kognitive evnetests:

 • Arbejdsrelateret hukommelse
 • Koncentrationsevne
 • Evne til at huske navne og ansigter
 • Reaktionstid
 • Indlæringsevne

Verbale evnetests

I mange jobsituationer er verbale færdigheder lige så vigtige som de kognitive færdigheder. Hvis man har løst et problem, men ikke formår at formidle løsningen på en god måde, kommer man som regel til kort i en arbejdssituation. Mangel på verbale færdigheder fører ret ofte til konflikter og irritation. 

Via verbale evnetests kan man også teste en kandidats sprogfærdigheder. 

Eksempler på verbale evnetests:

 • Verbalt ræsonnement
 • Verbal tolkning
 • Forståelse af simple instrukser
 • Sprog (for eksempel engelsk, dansk, fransk og tysk) 

Matematiske evnetests

Matematiske evner handler om en persons evne til at forstå og tolke numerisk information, såsom tabeller, lister, grafer og regnestykker.

Eksempler på matematiske evnetests:

 • Numerisk ræsonnement
 • Numerisk tolkning
 • Talforståelse

Integrerede evnetests med rekrutteringssystem fra Talentech

Aon og Assessio er anerkendte og ledende leverandører af evnetests, som bruges i forbindelse med rekruttering og ansættelser.

Disse evnetests kan integreres problemfrit med Talentechs rekrutteringsløsninger, og den person der har ansvar for ansættelsesprocessen får overblik over ansøgernes resultater direkte i rekrutteringsløsningen. Det gør det nemt at sortere og udvælge de rigtige kandidater til samtaler eller til ansættelse.