blog featured image

Hvorfor skal du fokusere på fastholdelse af medarbejdere?

Lige nu står vi i en ekstraordinær situation hvor der mangler arbejdskraft i Danmark og der kommer længere og længere imellem de kvalificerede kandidater. Ifølge Dansk Industri ser hele 45% af danske virksomheder manglen på kvalificerede kandidater som deres største vækstbarriere

Det gør det både dyrt og besværligt for virksomhederne at finde den arbejdskraft de mangler, hvis den overhovedet kan findes. Afhængigt af hvilken industri man opererer på, har danske virksomheder lige nu op imod 17% forgæves rekrutteringsforsøg og 27% rekrutteringsforsøg hvor stillingen blev besat af en underkvalificeret kandidat. 

Derfor vælger mange virksomheder at fokusere på at fastholde deres talenter i stedet. 

Udover de mange omkostninger og ressourcer, som er forbundet med at skulle rekruttere nye medarbejdere, så vil et øget fokus på arbejdsglæde, som går hånd i hånd med fastholdelse af medarbejdere, være en fornuftig investering. Faktisk kan øget arbejdsglæde give en produktivitetsstigning på hele 12%, samtidigt med at medarbejdere med lav arbejdsglæde er hele 10% mindre produktive!

Som nævnt ovenfor går arbejdsglæde og fastholdelse af medarbejdere hånd i hånd. Det samme gør sig gældende for dit employer brand. Des stærkere dit employer brand er, des nemmere vil du have med at fastholde dine medarbejdere og tiltrække de rette kandidater når du har ledige stillinger.

Der er ingen tvivl om at fastholdelse af medarbejdere er et vigtigt fokus for HR-professionelle, som rykker på bundlinjen. Neden for har vi samlet nogle gode råd baseret på teori, forskning og praktiske erfaringer, som du kan bruge i dit arbejde med fastholdelse af medarbejdere: 

1. Fokusér på dit Employer Brand

Dit employer brand er din virksomheds ansigt udadtil. Det er ikke bare jeres logo og farver, men menneskene, som repræsenterer jer, de standpunkter i som virksomhed har, jeres behandling af medarbejderne og meget mere. Det er alle de elementer som potentielle kandidater og kunder bruger til at vurdere jer som arbejdsplads og arbejdsgiver. Derfor er det vigtigt at du lægger kræfterne i at skabe et brand som både er stærkt, men som din virksomhed kan leve op til!

Derfor er det yderst vigtigt, at din virksomhed har klare retningslinjer for hvordan man som virksomhed og repræsentant for virksomheden agerer og interagerer. Det er alt fra behandlingen af en utilfredsstillende medarbejder til CSR-politikker, alt tæller med. Sørg derfor at gennemtænke retningslinjerne for hvordan I vil overholde jeres employer branding.


TIP

Lær mere om Employer Branding i denne artikel: Optimér din Employer Branding i tre trin


2. Forventningsafstem

Forventningsafstemning med dine kandidater og medarbejdere er en af nøgleordene inden for fastholdelse. Hvis du sælger stillingen som mere udfordrende og udviklende end den faktisk er, så vil den nyansatte sidde tilbage med følelsen af mangel i tilværelsen og dermed blive demotiveret. En overkvalificeret kandidat er ligeledes sjældent en fordel! Ligeledes, hvis du ansætter en som tydeligvis gaber over en for stor mundfuld, så vil resultaterne muligvis ikke blive tilfredsstillende. Dette er selvfølgelig ikke skåret i sten, men det er oftere reglen end undtagelsen.

Forventningsafstemningen skal også fortsætte efter kandidaten er blevet en medarbejder. Ved enhver lejlighed, såsom under MUS-samtaler, feedbacksamtaler eller møder med sin leder, bør leder og medarbejder forventningsafstemme. Her bør man vurdere om der er udfordringer som er for komplicerede eller om der måske er kommet plads til at udvide arbejdsområderne en smule for medarbejderen.

3. Medarbejderfordele & Goder

For at være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, er det selvfølgelig også vigtigt at have sine goder og medarbejderfordele på plads. Det betyder selvfølgelig ikke at man behøver have de højeste bonusser og de dyreste firmabiler, men med en god pensionsordning, sundhedsforsikring og andre fordele, så vil du som virksomhed give dine medarbejdere en mere sikker tilværelse.

4. Styrk det sociale samvær: Arrangementer & Ordninger

Vi har fået slået fast at arbejdsglæde er vigtigt. Udover de helt konkrete goder og fordele som er nævnt oven for, så har det sociale samvær på arbejdspladsen også sin rolle. Sørg derfor for at medarbejderne har mulighed for at interagere uden for faglige sammenhænge, i form af fredagsbarer, teambuilding, aktiviteter, sportsarrangementer, fester eller noget som du føler kan ryste dine medarbejdere tættere sammen.

5. Indsaml Feedback

Hvis du ikke måler effekten af dine forskellige tiltag for at øge fastholdelsen, så ved du ikke om de virker. Sørg for at indsamle feedback ofte og i alle dele af medarbejderrejsen. Konsekvensen af ikke at indsamle feedback er, at du har utilfredse medarbejdere, som potentielt ikke er produktive, som er på vej til at forlade forretningen eller noget helt tredje. Kontinuerlige pulsundersøgelser på tværs af afdelingerne vil derfor give dig indsigten i hvor du skal sætte ind. Derfor er kunsten at lytte til dine medarbejdere en yderst vigtig disciplin!

6. Giv Feedback, Anerkendelse & Ros

Du kender måske følelsen af at have produceret noget som du er stolt af, men som andre har taget for givet? Følelsen af anerkendelse for noget som man har gjort sig umage med, er nok en vi alle synes er rar. Sørg derfor for at rose dine medarbejdere når de gør sig umage og generelt lever op til de målsætninger i sammen har sat. Det er let at tage indsatser for givet i en travl hverdag, men hvis du gør dit bedste for at identificere og anerkende dem, så vil dine medarbejdere også mærke det.

7. Faglig Udvikling, Kurser & Træning

Kurser, webinarer, træning, seminarer, messer og anden form for vidensdeling og uddannelse er med til at give dine medarbejdere følelsen af at de udvikler sig. Samtidigt får du også en mere kompetent stab, som ikke nødvendigvis behøver finde nye græsgange, fordi de nuværende er udtømte for nye oplevelser og faglig udvikling.


TIP

Bliv klogere på kompetenceudvikling og Talent Management 


8. Øg ansvaret i løbet af ansættelsen

Ikke alle ønsker at være ledere, men de fleste ønsker at ens ansvar øges med tiden. Det er derfor vigtigt, at du allerede i rekrutteringsfasen sørger for at snakke om de interne karrieremuligheder virksomheden har at tilbyde og hvilke udviklingstrin man kan bevæge sig inden for. Dermed ved medarbejderne at der er noget man kan arbejde hen imod og stræbe efter, hvis man gør sig ekstra umage.

At fastholde medarbejdere er ikke altid en kunst man kan lave en fast formel til. Alle er forskellige og motiveres af forskellige faktorer, men hvis du sørger for at skabe rammerne for en arbejdsplads hvor man føler sig hørt, kan udvikle sig og har muligheden for et godt kollegaskab, så vil du allerede være langt i processen om at fastholde dine medarbejdere.