blog featured image

Når en medarbejder forlader en arbejdsplads, er det ikke kun den enkelte person, der forsvinder. Med sig tager de arbejdsgange, værdifuld know-how og måske endda kunder. Dertil kommer de høje rekrutteringsomkostninger, der følger af at skulle tiltrække, ansætte og onboarde en ny medarbejder.

Af hensyn til både økonomi, stabilitet og socialt samvær er der mange grunde til at fokusere på langvarig fastholdelse af medarbejdere.

Vi har her samlet en række afgørende faktorer, der hjælper med netop dét.


1. Investér i dine medarbejdere

For at blive i en virksomhed, skal man også kunne se en fremtid for sig i virksomheden. Den fremtid kommer gennem udviklingsmuligheder. Så investér i dine medarbejderes faglige udvikling; tilbyd kurser og efteruddannelse og giv dem en rolle, de kan vokse i. Man kan eventuelt formalisere processen ved at udvikle karriereplaner for enkelte afdelinger, som gør det nemmere for de ansatte at se en fremtidig udvikling hos dem.

Vær dog opmærksom på, at det ikke altid handler om at få en ny titel. Det handler om en følelse af, at virksomheden investerer i den enkelte medarbejder eller i deres ansatte generelt. Og det handler om anerkendelse. De fleste chefer elsker de ambitiøse medarbejdere, der præsterer over det forventede niveau, men glem ikke dem, der er stabile, pålidelige og loyale. De er ikke altid lige så synlige, de vil næppe forlange din opmærksomhed, og derfor kan de være nemme at overse. Som leder er det en god idé at gøre sig ekstra umage med at se dem – og måske også give dem mere, end de efterspørger.


Vi elsker alle de dygtige og engagerede medarbejdere, men det er vigtigt at huske på de medarbejdere, der er stabile, loyale og pålidelige.


2. Indsaml feedback og lyt

Som leder er det vigtigt at lytte. At lytte til sine medarbejdere er noget, som mange virksomheder kan blive bedre til at arbejde aktivt med, med bl.a. løbende indsamling af feedback fra medarbejderne. Det er relevant i forhold til optimering af arbejdsgange, trivsel og fremtidsudsigter, og ofte har medarbejderne gode idéer – det er trods alt dem, der udfører opgaverne til daglig.

Et værktøj til at indsamle feedback er vores eget Medarbejderfeedback, som giver dine medarbejdere muligheden for at udtrykke deres holdninger, dele deres tanker og give feedback på ugentlig basis – helt anonymt. Det giver dermed ledelseslaget et stærkere grundlag at bygge deres beslutninger på.

Det kan også være en måde at handle proaktivt på potentielle konflikter. Vores system til medarbejderfeedback indeholder en funktion kaldet Speak Up, der i overensstemmelse med EU-direktivet om beskyttelse af whistleblowers håndterer alle rapporteringer anonymt og sikkert. Dermed kan man tage tidligt hånd om utilfredsheder, før de vokser til eventuelle konflikter og fører til medarbejderflugt.

 

3. Styrk jeres indsatser inden for reboarding og crossboarding

Det er de færreste, der har en mangeårig ansættelse uden nogen afbrydelser eller omplaceringer. Derfor er optimering af processer, når medarbejdere skal indtage nye roller eller vender tilbage fra en periodes fravær, vigtige. Det er nemlig tidskrævende at falde tilbage i sin arbejdsrutine eller finde sin rolle, hvis man er rykket over på et nyt team.

Når en medarbejder skal reboardes, dvs. vender tilbage til arbejdspladsen fra eksempelvis barsel eller et ferieorlov, kan det være en fordel at få dem gradvist ind i loopet igen, fx ved at tilsende information i bidder eller ved at gøre ressourcer tilgængelige, som de kan forholde sig til i eget tempo.

Ved crossboarding, dvs. når en medarbejder indtager en ny rolle i virksomheden, er det ligeledes vigtigt med en introduktionsfase før første arbejdsdag i den nye rolle. Det kan ske ved, at den tidligere ansvarlige sørger for en grundig overlevering i form af en guide til arbejdsopgaverne, eller det kan være i form af en social sammenkomst på det nye team.

Disse tiltag vil lette overgangene for de respektive medarbejdere, mindske spildtid og øge produktiviteten. I begge tilfælde er det vigtigt, at man som leder tjekker ind og sikrer sig, at medarbejderen føler sig tilpas i sit team.


Mange virksomheder lægger stor vægt på at finde talenter og rekruttere nye medarbejdere, men det er mindst lige så vigtigt at tage sig af og udvikle de medarbejdere, man allerede har i virksomheden.


4. Fleksibilitet er en fordel

Mange ansatte værdsætter fleksibilitet i hverdagen, og derfor er det et vigtigt for trivslen, at den ansatte har en indflydelse på, hvordan arbejdet udføres.

Husk dog, at medarbejdere er forskellige. Nogle sætter pris på at kunne strikke deres egen arbejdsuge sammen og vægter en selvstændighed i planlægningen højt, mens andre har behov for etablerede rammer og strukturer. Det vigtige her er medbestemmelsen – at medarbejderen selv kan vælge fra eller til.

 

5. Styrk sammenholdet med sociale arrangementer

Den moderne virksomhed er ikke kun en arbejdsplads, men også et arbejdsfællesskab. Mange bliver i deres arbejde på grund af de sociale relationer, der er knyttet til arbejdspladsen, og et stærkt socialt sammenhold på arbejdspladsen fører beviseligt til højere arbejdsglæde og højere produktivitet. Der er derfor incitament for at stable sociale arrangementer på benene, så folk på mere uformel facon kan lære hinanden at kende uden for arbejdstiden.

 

6. Sæt rammer for arbejdet – og håndhæv dem

I en verden, hvor vi er konstant online, og hvor arbejdet nemt fortsætter på telefonen, efter man er kommet hjem, kan det svært at gå offline. Men følelsen af aldrig at have fri fører for manges vedkommende til stress og mistrivsel og dermed til lavere arbejdsglæde.

Sammensmeltningen af arbejde og privatliv har desuden fået fornyet fokus og betydning oven på to års pandemi med tilhørende hjemmearbejde. Ifølge rekrutteringsvirksomheden Hays svarer 54%, at balancen mellem arbejde og privatliv er blevet vigtigere for dem siden pandemien, ligesom hele 64% svarer, at samme balance er en af de vigtigste parametre, når de søger efter nyt job – mere end løn, jobsikkerhed og andre fordele.

Det kan afhænge af branchen og den enkelte virksomhed, men vil man tage hånd om sine ansattes trivsel, kan du som leder sætte klare rammer for arbejdstiden, så medarbejderne holder fri i stedet for at tage arbejdet med sig hjem. På den måde højner du tilfredsheden og øger fastholdelsen af dine ansatte over tid.

 

Næste skridt 

Er I klar til at forbedre fastholdelsen af jeres medarbejdere?

Få en gratis demo af vores HR-system