blog featured image

Från anställningens början till anställningens slut. Det är en process som kan variera i det oändliga, men gemensamt för dem alla är att det finns en startpunkt och en slutpunkt.

Därför kan du lika gärna göra det till en behaglig resa för alla. Det kan man använda välplanerade HR-processer till. De kan hjälpa dig till att attrahera rätt kandidater, säkerställa hög medarbetartillfredsställelse och behålla, stödja professionell och organisatorisk utveckling och öka produktiviteten.

Anställda som trivs med sina jobb presterar bättre. De är även mer lojala, villiga att stanna kvar på jobbet längre, och så talar de väl om arbetsgivaren till andra. Att stödja detta välbefinnande genom att säkerställa en bra medarbetarresa från start till mål är därför en bra affär för dig och ditt företag.

Men vilka faser går medarbetarna egentligen igenom i företaget och hur kan HR vara till hjälp? Du kan dela upp det i olika steg, men för tydlighetens skull har vi kartlagt medarbetarresan utifrån sex övergripande faser.

1. Attrahera-fasen

Att attrahera kandidater är viktigt för alla företag, men det måste även vara rätt kandidater. Det börjar redan med ditt arbetsgivarvarumärke och med innehållet på din webbplats och karriärsida. Satsningen kan stärkas genom att rikta platsannonser, spetsa till arbetsbeskrivningarna, begränsa jobbtitlar och genom att använda plattformar, kanaler och jobbagenter på ett klokt sätt. På så sätt får kandidaten bättre möjlighet att sortera i sitt jobbsökande, men också bättre möjlighet att skriva en bra ansökan som möter dina behov.

2. Rekrytering

En framgångsrik rekryteringsprocess kan säkerställa att du attraherar och anställer rätt kandidater till de relevanta tjänsterna. Om dina HR-processer inte stödjer rekrytering kan det leda till att du tappar kvalificerade kandidater eller anställer fel personer för jobbet. Dessutom ska screening- och intervjuprocessen vara trevlig för alla parter och hela processen ska hållas ihop så att det inte går för lång tid från sista ansökningsdag till intervjuinbjudan till att anställningsavtalet skrivs på. Det är en process med många steg och HR finns med under hela resan med sin användbara kunskap när en väl fungerande rekryteringsprocess ska sättas ihop.

3. Introducera

En bra onboarding ska säkerställa att dina nya medarbetare får en bra start i företaget. Detta kan vara genom en successiv introduktion till arbetsplatsen, kollegor och arbetsuppgifter. Det kan vara genom att chefen sätter upp relevanta användarsystem och skaffar nödvändig åtkomst innan första arbetsdagen. Och det kan vara genom att implementera ett buddy- eller mentorsprogram på arbetsplatsen, så att den nyanställde alltid har en kontaktperson att gå till vid frågor eller andra funderingar.

4. Utveckling och Talent Management

När medarbetaren har satt sig in i jobbet och den dagliga rutinen har landat bör du ge denne möjlighet att utveckla sin kompetens och det i linje med företagets mål och behov. Här kan HR hjälpa till att ge en överblick över organisationen. Vilka kvalifikationer behöver du utveckla vidare och finns det ansvarsområden som kräver specialisering? Eventuellt kan ni göra en utvecklingsplan tillsammans med medarbetaren där ni pratar igenom möjligheter till vidareutbildning i form av kurser, certifieringar eller annat. Detta gör det tydligt för den anställde att det finns en framtid i företaget, vilket ökar den anställdes vilja att stanna kvar i företaget. Det är även nästa punkt på listan.

5. Engagera

En kärnuppgift för såväl chefer som HR-anställda är att behålla de medarbetare som dagligen skapar värde i företaget. Det råder ingen tvekan om att dagens arbetsplats har förändrats ganska mycket under de senaste åren och behovet av flexibilitet och hemarbete har ökat markant. Detta gör att det är viktigt att ens HR-processer följer utvecklingen och att företaget har örat mot rälsen i förhållande till medarbetarens behov. Här kan HR stödja processen genom att sätta upp tydliga förväntningar och mål och ge medarbetarna verktygen att uppfylla dessa. Dessutom är det viktigt att stödja den utveckling medarbetaren går igenom under sin tid på arbetsplatsen; oavsett om det är föräldraledighet, sjukskrivning eller en ny tjänst i organisationen. Det hjälper till att säkerställa att medarbetaren känner sig förberedd för sin nästa fas av resan.

Dessutom är arbetsmiljömätningar viktiga för att behålla anställda, eftersom de kan ge företag en djupare insikt om medarbetarnas välmående och tillfredsställelse med sitt arbete. Dina HR-processer ska alltså kunna stödja en anonym insamling av feedback från dina medarbetare med en säker lagring av datainformationen och möjlighet att agera på mätningsresultatet.

6. Avsluta

All anställning upphör vid ett eller annat tillfälle. Här är det både juridiska och administrativa ärenden som måste skötas. Tillgången till företagets system ska stängas, uppgifter ska lämnas över och en bedömning kan behöva göras av hur den avgående medarbetaren ska kunna ersättas. Det är viktigt att se till att den kunskap och erfarenhet medarbetaren har skaffat sig inte går förlorad.

Från början till slut kan HR stödja medarbetarresan och skapa en sammanhållen och positiv upplevelse till nytta för såväl medarbetare som chefer – och därmed även företaget.

Nedan kan du läsa annat innehåll i ämnet, och självklart är du också välkommen att kontakta oss om du vill höra mer om vår plattform.