blog featured image

Fra ansættelse til fratrædelse. Det er en proces, der kan variere i det uendelige, men fælles for dem alle er, at der er et startpunkt og et slutpunkt.

Derfor kan man lige så godt gøre det til en behagelig rejse for alle involverede og det kan man bruge til tilrettelagte HR-processer til. De kan hjælpe dig med at tiltrække de rigtige kandidater, sikre høj medarbejdertilfredshed og -fastholdelse, understøtte faglig og organisatorisk udvikling og øge produktiviteten.

Medarbejdere, der trives i deres job, præsterer bedre. De er også mere loyale, villige til at blive i jobbet i længere tid, og så taler de godt om det til andre. At understøtte denne trivsel ved at sikre en god medarbejderrejse fra start til slut er derfor god forretning for dig og din virksomhed.


Men hvilke faser går medarbejdere igennem i virksomheden, og hvordan kan HR være en hjælp? Man kan dele det op i mange trin, men for overskuelighedens skyld har vi her kortet medarbejderrejsen ned til seks overordnede faser.

1. Kandidattiltrækning

Det er vigtigt for enhver virksomhed at tiltrække kandidater, men det skal også være de rigtige kandidater. Den indsats starter allerede med jeres employer branding og med indholdet på jeres hjemmeside og karriereside. Og indsatsen kan styrkes ved at målrette jobannoncer, skærpe stillingsbeskrivelser, indsnævre jobtitler og ved at gøre velovervejet brug af platforme, kanaler og jobagenter. På den måde har kandidaten bedre mulighed for at sortere til og fra i sin jobsøgning, men også bedre mulighed for at skrive en god ansøgning, der rammer jeres behov.

2. Rekruttering

En vellykket rekrutteringsproces kan sikre, at man tiltrækker og ansætter de rette kandidater til de relevante stillinger. Hvis ens HR-processer ikke understøtter rekruttering, kan det føre til, at man mister kvalificerede kandidater, eller at man ansætter de forkerte personer til jobbet. Derudover skal screeningen og samtaleprocessen være behagelig for alle parter, og hele forløbet skal være strikket sammen, så der ikke går for lang tid fra ansøgelsesfristen til samtaleindkaldelsen til ansættelseskontrakten underskrives. Det er en proces med mange led, og her ligger HR inde med anvendelig viden, når et velfungerende rekrutteringsforløb skal strikkes sammen.

3. Onboarding

En god onboarding skal sikre, at jeres nye ansatte får en god start i virksomheden. Det kan være gennem en gradvis introduktion til arbejdspladsen, kollegerne og arbejdsopgaverne. Det kan være ved, at lederen får sat relevante brugersystemer op og skaffet de nødvendige adgange før den første arbejdsdag. Og det kan være ved at implementere en buddy- eller mentorordning på arbejdspladsen, så den nyansatte altid har en kontaktperson at gå til i tilfælde af spørgsmål eller andet.

4. Udvikling og Talent Management

Når medarbejderen har fundet sig til rette i jobbet og den daglige gang, bør du give dem mulighed for at udvikle færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med virksomhedens mål og behov. Her kan HR hjælpe med at give et overblik over organisationen. Hvilke kvalifikationer har I behov for at udvikle yderligere, og er der ansvarsområder, der kalder på specialisering? Du kan eventuelt lave en udviklingsplan sammen med medarbejderen, hvor I taler om muligheder for efteruddannelse i form af kurser, certificeringer eller andet. Det gør det tydeligt for medarbejderen, at der er en fremtid i virksomheden, hvilket øger medarbejderfastholdelsen. Det er også det næste punkt på listen.

5. Fastholdelse

En kerneopgave for ledere såvel som HR-ansatte er fastholdelse af de medarbejdere, der til daglig skaber værdi i virksomheden. Der hersker ingen tvivl om at nutidens arbejdsplads har ændret sig en del på få år og behovet for fleksibilitet og hjemmearbejde er steget markant. Det er vigtigt at ens HR-processer følger med udviklingen og at virksomheden har fingeren på pulsen ift. medarbejderens behov. Her kan HR understøtte processen ved at udstikke klare forventninger og mål og give medarbejderne værktøjer til at indfri disse. Derudover er det også vigtigt at understøtte de udviklinger medarbejderen går igennem i sin tid på arbejdspladsen; om det er et barsels- eller sygeorlov eller en ny stilling i organisationen. Det er med til at sikre at medarbejderen føler sig klædt på til deres næste fase i rejsen. 

Dertil er trivselsmålinger vigtige for medarbejderfastholdelsen, da de kan give virksomheder et dybere indblik i medarbejdernes trivsel og tilfredshed med deres arbejde. Dine HR-processer skal således kunne understøtte en anonym indsamling af feedback fra dine medarbejdere, en sikker lagring af data og muligheden for at kunne handle på målingen.

5. Offboarding

Alle ansættelser ophører på et eller andet tidspunkt. Her er der både juridiske og administrative forhold, der skal tages hånd om. Der skal lukkes for adgange til virksomhedens systemer, arbejdsopgaverne skal overdrages, og der skal måske foretages en vurdering af, hvordan den afgående medarbejder kan erstattes. Det er vigtigt at sikre, at den viden og erfaring, medarbejderen har oparbejdet, ikke går tabt. Ligeledes er det selvfølgelig vigtigt, at sikre medarbejderen får en god og respektfuld afsked, så du sikrer virksomhedens fremtidige employer branding og omdømme. 

Fra start til slut kan HR understøtte medarbejderrejsen og skabe en sammenhængende og positiv oplevelse til gavn for medarbejdere såvel som ledere – og dermed også virksomheden.

 

Er du nysgerrig på hvad du kan opnå med én samlet HR-platform? Læs mere lige her: https://talentech.com/da/