blog featured image
Hur säkerställer du att dina medarbetare mår bra i arbetet när de fysiska mötena ofta uteblir? Med kontinuerliga pulsmätningar kan du snabbt upptäcka trendbrott som behöver åtgärdas och se till att den psykosociala arbetsmiljön är god även när medarbetare jobbar på distans. 

Det senaste året har inneburit stora omställningar för de flesta verksamheter. Nya sätt att jobba på, nya verktyg och nya vanor.


Enligt en undersökning som SBAB utfört vill 
49% av svenskar som jobbat hemifrån under pandemin fortsätta att jobba hemifrån även i framtiden. 

Att som verksamhet erbjuda möjligheten till distansarbete kommer alltså att innebära en starkare attraktionskraft. 

Men hur behåller ni en god psykosocial arbetsmiljö och engagerade medarbetare på distans? Det fysiska avståndet kan innebära ett större utmaning för dig som chef att få en uppfattning om hur medarbetarna mår – när de där annars naturliga tillfällena kring kaffeautomaterna och i lunchrummet har försvunnit.

Därför är det viktigt för dig som ledare att hitta sätt att fortsätta fråga medarbetarna hur de uppfattar sin arbetssituation så att missnöje snabbt kan fångas upp. 

Genom att byta ut den årliga medarbetarundersökningen till ett mer agilt och kontinuerligt sätt att jobba på - med en så kallad pulsmätningsundersökning. Ställ frågor till medarbetare varje vecka istället för en gång om året, så har du en mycket större chans att kunna implementera nödvändiga förändringar i tid. 

Läs också: Pulsande medarbetarundersökning skapar proaktiva organisationer


Det finns alltså en tydlig koppling mellan nöjdare medarbetare och resultat. Att jobba med datadriven HR är alltså något som borde stå högt på alla verksamheters agenda.

Med ett verktyg för pulsmätningar har din verksamhet möjlighet att:

• Kontinuerligt ta tempen på organisationen
•Säkerställa god psykosocial arbetsmiljö, engagemang och energi bland medarbetare
• Skapa nöjda och glada medarbetare som stannar längre
• Skapa starka ambassadörer för verksamheten
• Möta krav på teknik och kommunikation som dagens medarbetare har
• Vara proaktiv och alltid ligga steget före

Statistik visar på att de verksamheter som använder kontinuerliga pulsmätningar även får:

• 17 procent högre produktivitet
• 20 procent förbättrad försäljning
• 10 procent högre kundnöjdhet
• 21 procent högre lönsamhet

(Källa: Gallup)

Det finns alltså en tydlig koppling mellan nöjdare medarbetare och resultat. Att jobba med datadriven HR är alltså något som borde stå högt på alla verksamheters agenda.

Värna om psykosocial arbetsmiljö extra mycket vid distansarbete

En undersökning från Gallup har också visat på att medarbetare som arbetar på distans har en tendens att arbeta mer än vad de gör när de ses fysiskt på kontoret. Mikropauser som livet på en arbetsplats innebär uteblir vilket resulterar i mer aktiv arbetstid. Här är det viktigt att snabbt kunna upptäcka trendbrott och avvikelser i medarbetarnas mående.

Ett agilt och proaktivt HR-arbete handlar inte längre om att göra stora förändringar en gång om året, utan om att göra många små förändringar – kontinuerligt.
Vi människor är vanedjur och föredrar gradvisa förändringar framför omvälvande. 


Genom att använda ett pulsmätningsverktyg som Weekli har du möjlighet att bedriva HR som gagnar:

Medarbetare - som känner sig sedda och lyssnade på varje vecka, och kan påverka sin arbetssituation på ett enkelt sätt genom att svara på frågor i 30 sekunder varje vecka.

Chefer & ledare - som får chansen att vara mer närvarande och kan se aggregerad data för sitt team och tidigt förstå vad som bör prioriteras och göra en insats.

HR - som ser hur hela organisationen mår och har möjlighet att stötta chefer på ett helt nytt sätt och kan ta åtgärder innan organisatoriska problem uppstår. Kan även på ett effektivt sätt agera om någon rapporterar om trakasserier.

VD/Styrelse - som får ett större resultat och bättre lönsamhet.

Är du nyfiken på hur Weekli fungerar och hur det gagnar den psykosociala arbetsmiljön? Se vårt on demand-webinar för nya insikter i ämnet! 

New call-to-action