blog featured image

Många företag står inför komplexa utmaningar inom försäljning och HR. En del är framgångsrika med det konkreta säljarbetet mot kund. Andra är duktiga i HR-arbetet med att bygga starka företagskulturer och förebygga stress. Få lyckas med komplexiteten att hantera båda momenten samtidigt på ett framgångsrikt sätt. Vissa organisationer misslyckas fundamentalt med båda delarna. Efter många år inte bara inom privat sektor utan även inom offentliga verksamheter och praktiskt arbete i (akut)sjukvården, så blir jag inte längre förvånad. Tvärtom. Det är samma problem som ständigt återkommer.

Hur tänker jag nu? Jo, en viktig aspekt är att alltför många svenska medarbetare (chefer inkluderade) inte förstår att de faktiskt har en säljande roll, oavsett position och titel. Att samtliga medarbetare representerar något större och att alla branscher är utsatta för konkurrens. Att varje enskild medarbetare är viktig för att nå framgång. Att det är en laginsats vilket både kräver ett spelsystem och konstruktiv återkoppling på insatserna. Så även ett modigt ledarskap. Låt mig ge två exempel.

Alla resultat har ett pris

En mycket viktig roll på akutsjukhus har de personer som städar operationssalarna. Om jobbet inte utförs professionellt kan patienter dö av antibiotikaresistenta bakterier. Det resulterar inte bara i mänskligt lidande, sannolikt kommer även sjukhusledningar få stark kritik för undermåligt utfört jobb och odugliga upphandlingar. Varumärket påverkas dessutom negativt. Allt detta kostar pengar och resultatet påverkas negativt. Följdfrågan lyder, hur ofta visar vi lokalvårdarna uppskattning? Hälsar vi på dem överhuvudtaget? Sannolikt inte.

I det andra exemplet kastar vi oss ut i näringslivet. Jag har under åren träffat en mängd receptionister, administratörer och assistenter som agerar världsklass i sina roller. Men, hur mycket uppmärksamhet och positiv feedback får dessa individer? Det är kompetenser som faktiskt kan vara helt avgörande för att era kunder ska känna sig välkomna och vilja göra affärer. Tragiskt nog har jag sett alltför många exempel på sunkigt beteende och exkludering, där medarbetare tänker på sig själva och konkurrerar internt. Ännu mindre hälsar på varandra eller hjälps åt. Komma först och gå sist verkar vara det ”vinnande” konceptet. Men vi stannar här – jag tror du börjar fatta galoppen.

Ord behöver kompisar

Avsaknad av modigt ledarskap, feedback och tillit i kombination med exkludering och för hög arbetsbelastning får negativa konsekvenser. Det skapar bl.a. stress, vilket är helt normalt. Värt att notera i sammanhanget är att stress inte är en sjukdom men kan leda till sjukdom om den kroniska stressen pågår för länge och det inte finns tid för återhämtning. Stress är ändamålsenligt, och kroppens naturliga sätt att mobilisera resurser inför vad hjärnan uppfattar som ett hot.

Att få tillhöra gruppen är en av de mest primitiva egenskaperna människor har. Liksom ord behöver kompisar för att det ska bli ett sammanhang, är det helt avgörande att människor har kollegor där alla känner tillit, trygghet och inkludering. Att man har kul tillsammans. Där människor får utvecklas och glänsa. När så inte är fallet blir vi stressade, konflikter uppstår och vi agerar tillsynes irrationellt.

Individer skapar framgångsrika organisationer

Så, vad gör då framgångsrika personer? Det finns inget nyckelrecept till succé. Däremot finns det nycklar. Liksom sportprofiler som Zlatan Ibrahimović, Sarah Sjöström och Carolina Klüft tränar, utvärderar och justerar väldigt ofta behöver även du och jag göra det. Vi behöver både öva mentalt och fysiskt. Vi behöver synliggöra och modellera önskvärda beteenden. Vi behöver förstå och agera utifrån att vi har en säljande roll. Komplettera med mål, spelsystem och lagutställning. Således, hur kan alla individer, oavsett titel och position, på bästa sätt bidra till framgång. Zlatan irrar inte runt själv över hela fotbollsplanen. Han är en (1) viktig del i ett större sammanhang med flera viktiga kompetenser.

Lätt att göra rätt

Att därför mäta resultat, prestation och välmående en gång per år, att ha utvecklingssamtal likt sovjetiska femårsplaner är sedan länge förlegat. Detta behöver ske löpande och regelbundet, helst månadsvis, gärna veckovis. Ta temperaturen på organisationen ofta. Så att ni inte bara är effektiva, utan även agerar effektfullt. Då finns det tid att styra om skutan i tid. Varför viker försäljningen? Varför slutar kollegor? Varför mår medarbetare dåligt? Eller, låt oss avsluta i dur, varför går det så bra för oss? Dessa beteenden borde i så fall synliggöras, kopieras och formaliseras så fler människor får ta del av er fantastiska kultur. Och inte minst premieras.

Massförstå tillsammans – det är bra skit. Det kommer att synas i (försäljnings)resultaten.

Varmt lycka till!

Mikael Grawe