blog featured image

Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) går rasande fort och finns det många som förespråkar innovativa men etiska tillämpningar av AI också inom rekryteringsvärlden. Malin Gustafsson, Chief Innovation Officer på Talentech, sätter tonen för hur företag kan använda sig av AI i sina rekryteringsprocesser. Med insikter och ett framtidsinriktat tillvägagångssätt ger Malin en glimt av framtiden för AI-aktiva arbetsplatser.

En djupdykning in AI:s potential och fallgropar

Från sin position på Talentech, den ledande leverantören av rekryterings- och HR-programvara i Norden, leder Malin företagets ansträngningar med att integrera AI i deras lösningar.

 

malin (5)

 

Här hos oss på Talentech betonar vi vikten av att förstå AI:s förmågor. För mig handlar det om hur AI kan hantera mycket data, skapa sammanhängande text och automatisera tråkiga uppgifter. Dessa lösningar förändrar inte bara rekrytering, utan också andra branscher genom att göra verksamheter mer effektiva och förbättra användningen av data.”

Malins förståelse och insikter sträcker sig inte bara till AI:s potential. Hon är väldigt bestämd när det gäller att ta itu med de utmaningar som följer med en AI-integration, såsom dataskyddsfrågor enligt GDPR-reglerna. Att AI även har en tendens att producera felaktiga eller missvisande resultat på grund av förtäckta fördomar eller ojämlikheter som finns i den data som den tränas på är även det en utmaning, så väl som det kritiska behovet av transparens. Eller som hon uttrycker det: "Våra tankar kring dessa frågor bör återspegla ett löfte att inte bara utnyttja AI:s kraft utan också att bemästra dess potentiella etiska och operationella risker."

Att förnya rekrytering med hjälp av AI

Malins bidrag är särskilt revolutionerande inom rekryteringsbranschen. Hon visar några insikter om de AI-initiativ hon leder på Talentech: " Vårt huvudmål är att skapa ett AI-verktyg som gör rekrytering både lättare och bättre. Vi strävar efter att automatisera jobbannonser och att göra kandidatscreening smidigare för att kunna sätta nya standarder inom dessa områden."

När Malin diskuterar detta ämne i rekryteringssammanhang så väl som generellt sett, så återkommer hon ständigt till vissa punkter som understryker hennes etiska tillvägagångssätt när det gäller att arbeta med AI: "Jag kommer alltid att hävda att AI bör förbättra mänskliga beslut, inte ersätta dem. Det måste finnas en inbyggd människocentrerad metodik i teknikdrivna miljöer som vår."

Att stärka organisationer på AI-resan

De praktiska råd som hon erbjuder till organisationer som ger sig in i AI är både genomförbara och insiktsfulla: "Jag är en förespråkare för ett måttfullt tillvägagångssätt. Jag uppmanar företag att börja med småskaliga AI-projekt samt att de bör utbilda sin arbetskraft inom AI:s fördelar och begränsningar. Om du skapar en miljö för experimenterande och lärande tror jag att företag gradvis kan integrera AI på sätt som är både betydelsefulla och ansvarsfulla".

Etisk integration och framtiden för AI och mänsklig samverkan

När hon tillfrågas om sin vision för användningen av AI på kort och lång sikt, både inom rekrytering och bortom det, svarar Malin: "Det är mycket viktigt för mig att AI-lösningar vi utvecklar respekterar användarnas integritet, säkerställer datasäkerhet och främjar öppenhet. Jag vill att vårt arbete på Talentech ska ses som en uppmaning att göra etik till en grundläggande del av AI-utveckling och implementering, inte bara något vi tänker på i efterhand.".

Vad gäller den långsiktiga visionen och tillämpningen av AI bortom rekryteringsområdet säger Malin; "Drömmen är en framtid där AI och mänsklig intelligens samarbetar sömlöst och förstärker varandras styrkor. I den situationen fungerar AI som ett verktyg inte bara för att optimera rekryteringsprocesser utan den hjälper också till att skapa en mer inkluderande och mångfaldig arbetskraft genom att till exempel minska omedvetna fördomar".

Vägleda framtida AI-utövare

Utöver hennes omedelbara bidrag är Malin också djupt engagerad i att vägleda nästa generation av professionella användare inom AI. Hon deltar ofta i föreläsningar, utbildningsprogram och policydiskussioner där hon delar med sig av sin kunskap och förespråkar ansvarsfullt användande av AI. Hennes engagemang för att forma en framtid där AI används etiskt och effektivt är tydligt i varje aspekt av hennes arbete.

Sammanfattningsvis: Ett balanserat tillvägagångssätt i AI-revolutionen

När vi hanterar utmaningar och möjligheter med AI, förespråkar Malin ett balanserat tillvägagångssätt för teknikintegration, tillsammans med starkt fokus på etiska principer. Dessa två faktorer utgör en grund för hur företag kan använda AI för att förbättra sina rekryteringsprocesser och uppnå framgång. I en värld där tekniken utvecklas snabbt, betonar hon vikten av att komma ihåg att etik och mänskliga insikter är avgörande när AI och mänsklighet möts.