blog featured image

Vi har tidigare bloggat om hur kostsamt det är med långdragna rekryteringsprocesser. Det handlar inte bara om att det läggs onödigt mycket resurser på vikarier och övertid, man riskerar även att missa de bästa kandidaterna. Det är såklart lätt att peka på problemen, men finns det några lösningar? Går det i dag att ägna mindre tid åt en rekrytering utan att det går ut över kvaliteten? Vi har sammanställt några punkter som du lugnt kan stryka från listan.

Kalla alla intressanta kandidater till intervju

Anställningsintervjuer tar lång tid. Det är inte bara det att du ägnar minst en timme åt att prata med varje kandidat, för varje möte krävs det också förberedelser och utvärderingar. Betyder det att du inte kan låta de kandidater du är nyfiken på få en chans, även om de inte har perfekta CV:n? Absolut inte, men i stället för att kalla alla intressanta kandidater till en fysisk intervju kan du börja med ett kort telefonsamtal.

Samtalet ska inte vara en djupintervju men du bör kunna få en bild av varför kandidaten sökt tjänsten, och har du frågor om personens ansökan eller CV kan du få svar utan att du behöver genomföra en hel intervju.

Nu tänker du kanske att kandidaterna inte skulle uppskatta sådana samtal, men så behöver det inte vara. Det krävs en del för att kunna gå på en anställningsintervju. Många måste ta ledigt från sitt nuvarande jobb och de flesta ägnar tid åt att läsa in sig på det aktuella företaget. Ett snabbt telefonsamtal kan därför spara tid och resurser för båda parter.

Kandidater som inte är intresserade av de villkor ni kan erbjuda

Det är många företag som inte tar upp löner och villkor förrän vid den sista intervjun, eller efter att de valt ut en kandidat. Det är enligt min mening helt ologiskt eftersom man då riskerar att lägga en massa tid och resurser på kandidater som inte är intresserade av det ni kan erbjuda. I värsta fall riskerar man att behöva göra om hela rekryteringsprocessen från början. Alla kandidater behöver naturligtvis inte erbjudas samma lön, men det är smart att presentera löneramen för tjänsten redan vid den första intervjun.

Det betyder inte att alla som har en högre lön än den ni kan erbjuda är inaktuella. Folk väljer inte jobb enbart på grund av pengarna, men det är bra att skapa rätt förväntningar redan från början. Om villkoren uppfattas som helt inaktuella är det ingen vits att ägna mer tid åt den kandidaten.

Sortera ut okvalificerade ansökningar manuellt

Det är inte alltid lätt att välja ut kandidater baserat på personliga egenskaper eller så kallade "mjuka kriterier", men för de allra flesta tjänster finns det vissa hårda kriterier som det inte går att rucka på. Om så är fallet behöver du inte ägna tid åt sökande som inte uppfyller dessa. Är det många som söker bör rekryteringslösningen kunna sortera ut dessa sökande automatiskt.

Oärliga kandidater

Nu syftar jag inte på personer som brer på lite extra när de berättar om sina färdigheter utan om sådana som fuskar och ljuger systematiskt. Tröskeln för att fuska med CV:n och köpa falska betyg och referenser har blivit lägre.

Det är inte alltid så lätt att upptäcka det under en intervju eftersom det ofta är de som bara saknar några få kurser eller studiepoäng som fuskar. Men det finns ingen poäng med att lägga tid på dessa kandidater. Det bästa är naturligtvis att göra en bakgrundskontroll av alla aktuella kandidater, men du kan redan i platsannonsen skriva att ni kommer att göra bakgrundskontroller, vilket brukar fungera avskräckande.