blog featured image

Viktigare än någonsin med kontinuerlig medarbetarundersökning

Våren 2020 har inneburit nya arbetsrutiner och sätt att kommunicera för de allra flesta. Förändring kan vara både bra och lärorikt, men väcker ofta känslor och skapar nya attityder. Som en del i arbetsmiljöarbetet är det nu viktigare än någonsin att fråga hur personalen upplever sin arbetssituation.

Helt plötsligt förändrades vardagen totalt. En dag vaknade vi utan att gå till kontoret, och för många blir det inte förrän framåt hösten livet återgår till det normala. De flesta organisationer har på ett eller annat vis tvingats förändra sitt arbetssätt och hitta nya sätt att kommunicera, jobba och socialisera. Många av de strukturer som är fundamentala för att skapa en bra arbetsmiljö försvinner och det blir extra viktigt att skapa förutsättningar som är hållbara för alla inblandade.

Vikten av kontinuerlig utvärdering

”Hur mår du?” ”Vad jobbar du med för projekt?” ”Behöver du hjälp?”. Frågor som annars kommer naturligt vid kaffemaskinen eller över skrivbordet får idag inte samma utrymme. I längden kan det gå ut över engagemang, team-känsla och produktivitet. I denna nya tillvaro är det viktigare än någonsin att fråga hur medarbetarna upplever sin arbetssituation för att ha möjlighet att fånga upp missnöjde och skapa förändring. Det blir också tydligt att det inte räcker att göra medarbetarundersökningar en gång per år. Data över hur dina medarbetare upplevde sin arbetssituation i januari kan inte tas action på i juni eftersom förhållandena är helt annorlunda.

Effekterna av Coronapandemin blir ett bevis på att återkommande medarbetarundersökningar är viktigt för såväl anställda som chefer. Speciellt i tider då vi förlorar den naturliga interaktionen som annars är viktig för att trivas och må bra på jobbet. Genom återkommande medarbetarundersökningar kan du i realtid få tillgång till data som sedan kan ligga till grund för ett proaktivt agerande.

Tre anledningar till varför pulsande medarbetarundersökningar är viktigare än någonsin

  1. De förändringar som Coronapandemin gett upphov till påverkar med stor sannolikhet människors inställning och attityd. Genom att fråga hur medarbetarna upplever sin nya tillvaro så finns det möjlighet till förändring och förbättring.

  2. Data från en medarbetarundersökning som gjordes för sex månader sedan är antagligen inte tillförlitlig eftersom arbetssituationen blivit så pass annorlunda.

  3. När vi jobbar på distans försvinner den dagliga interaktionen. De naturliga forumen för diskussion och utvärdering försvinner och det krävs ett mer strukturerat sätt att jobba med dessa frågor.