blog featured image

Eller annorlunda uttryckt: Har du tänkt på vilket ansvar det är att vara referensperson? De flesta har kanske inte det, men det borde de göra för det är en mycket viktig uppgift. Ditt utlåtande som referens kan faktiskt vara det som avgör om den sökande erbjuds anställning eller inte.

Kanske blir du tillfrågad att vara referens en vacker dag? Här följer några tips på hur du kan vara till hjälp och varför du i vissa fall bör tacka nej till att vara referens.

Var förberedd

Om du tackar ja till att vara referens bör du se till att du får den information du behöver för att göra ett bra jobb. Be den sökande berätta vad som hittills hänt under rekryteringsprocessen, om jobbet, om arbetsgivaren och varför han eller hon söker jobbet. Be också den sökande att skicka annonsen till dig efter samtalet, så att du kan ta en titt på den inför referenssamtalet och har den tillhands under själva samtalet.

Eftersom det här är ett viktigt samtal är det bra om du inte blir uppringd när du hämtar barnen på dagis, eller vid någon annan tid på dygnet som inte passar dig. Se till att tidpunkten för samtalet bestäms i förväg, så att du kan avsätta tillräckligt med tid. Om du inte har kommit överens om någon tidsram med rekryteraren/arbetsgivaren ifråga, sätt av 30 minuter. Vanligtvis tar inte samtalet så lång tid, men i vissa fall kan det behövas.

Dina skyldigheter som referens

Känner du till vilka skyldigheter och rättigheter du har som referens? Att ge felaktiga uppgifter är visserligen inte straffbart, men det är lätt hänt att man hamnar i en gråzon. Därför är det viktigt att undvika att ge vilseledande kommentarer och vara tydlig och ärlig under hela samtalet.

Samtidigt ska du veta att du inte på något sätt är skyldig att ställa upp, bara för att du blir tillfrågad. Så vad ska du göra om du inte vill vara referens?

Vad händer om du vill tacka ”nej”?

Det finns tillfällen då det av olika orsaker är bättre för alla parter att tacka nej till att vara referens. Kanske var det länge sedan ni jobbade tillsammans. Kanske gjorde personen ett dåligt jobb, eller var inblandad i konflikter som skulle kunna uppfattas som negativt om det blev känt.

Om du hamnar i en sådan situation är det bästa du kan göra att vara öppen om detta med den som ber dig att vara referens. Även om det inte är det lättaste så har det tydliga fördelar. Det sparar tid för alla inblandade och kandidaten besparas ett potentiellt obehagligt samtal med arbetsgivaren. Samtidigt slipper du genomlida ett referenssamtal där du tvingas jamsa med och hålla inne saker och ting som du egentligen borde ha sagt, vilket är lätt hänt i samtal som du borde ha tackat nej till.

Ett stort ansvar

Att vara referens kan vara en utmaning, men en sak är säker: att acceptera uppdraget innebär ett stort ansvar. Både gentemot personen du är referens för och gentemot den potentiellt nya arbetsgivaren. Om du är medveten om punkterna ovan kan du göra bra val och ge ett användbart, rättvist och noggrant utlåtande som kommer att vara till stor hjälp för arbetsgivaren som har ett viktigt beslut att fatta.

Som rekryterare tycker jag att det är viktigt att du sätter dig in i kandidatens situation när han eller hon ska ange tre referenser. Ett samtal med kandidaten kring detta och vilka arbetsgivare du vill ha referenser från och varför du vill ha just dessa är till stor hjälp för kandidaten. Lämna det inte upp till kandidaten att själv välja referenser.

Det kan vara frestande att ringa upp de tre referenserna och bara ”stämma av” att allt är precis som du har uppfattat det, men du bör vara lite smartare än så. Utnyttja detta sista steg i rekryteringsprocessen och se till att ta vara på de mervärden som dessa samtal kan ge. Det finns mycket att vinna på att vara grundlig när det gäller referenser.