blog featured image

Høyere medarbeiderengasjement, mer proaktive arbeidsmetoder og lavere medarbeideromsetning. Det er noen par av fordelene bedriften kan oppnå ved å ta i bruk pulsundersøkelser.

Her lister Helene Odevall, Product Manager for Weekli by Talentech, opp de syv nyttigste effektene av å bruke løpende pulsmålinger.

1. Øk medarbeiderengasjementet

– Medarbeiderne får en digital coach som sender dem de utvalgte spørsmålene hver uke, og de får også innsikt i situasjonen sin og mulighet til å gjøre forbedringer. Det gir dem et incentiv til å utvikle atferd og arbeidsrutiner. Sjefen får også mulighet til å tilrettelegge forutsetninger og handle ut fra de riktige sakene på gruppenivå.

2. Få mulighet til å være mer proaktiv

Tradisjonelle medarbeiderundersøkelser gjennomføres en eller to ganger i året. Helene påpeker at disse ofte har mange spørsmål som medarbeiderne bruker lang tid på å besvare, og deretter bruker HR flere måneder på å analysere resultatene og utarbeide en tiltaksplan. Dermed blir informasjonen ofte foreldet før tiltak settes inn, og resultatet for medarbeiderne blir dårligere enn det kunne ha blitt. Helene Odevall anbefaler derfor at virksomheter i stedet benytter pulsundersøkelser der HR og ledere får sanntidsfakta som de kan ta tak i før de utvikler seg til store problemer. Det skaper en proaktiv organisasjon med høyt engasjement. Dessuten gir løpende pulsmålinger en mye høyere svarfrekvens sammenlignet med tradisjonelle medarbeiderundersøkelser.

– Det er en relativt liten investering for medarbeideren å bruke rundt 30 sekunder i uken til å svare på spørsmålene og slik bidra til å skape en arbeidsplass vedkommende kan trives på. Spørsmålene er forskningsbaserte og spesielt utvalgt for medarbeideren.

Ved hjelp av jevnlige medarbeiderundersøkelser får HR tilgang til sanntidsdata som kan danne grunnlaget for proaktive tiltak.

– HPI (Human Performance Indicators) er HRs KPI-er og sentralt i Weekli. Etter noen måneder taler statistikken sitt tydelige språk og gir ledere og HR mulighet til å studere trender i dimensjoner, skalaer og grafer, og treffe de tiltakene som trengs ut fra bestemte KPI-er. Pulsundersøkelser gjør det også mulig for medarbeiderne å være proaktive, siden de hele tiden får riktige forutsetninger for å løse arbeidsoppgavene sine.

3. Behold talentene

Bedrifter arbeider hardt for å rekruttere medarbeidere med riktig kompetanse, men også for å beholde dem. De som er i forkant, er de som virkelig har tatt inn over seg at medarbeiderne er den viktigste ressursen de har.

– Ved kontinuerlig å «ta temperaturen» på medarbeiderne og forstå hvordan de opplever arbeidssituasjonen sin, kan bedriften holde engasjementet og energien på det ønskede nivået. Resultatet er ikke bare fornøyde medarbeidere – dette skaper også sterke ambassadører.

Den unge generasjonen stiller helt nye krav til arbeidsplassen sin. For dem er det en hygienefaktor å arbeide datadrevet. De er mer utålmodige og vil ha raske svar og tiltak.
– Å benytte den nyeste teknologien er standard, og de har betydelig høyere krav til tydelighet, tilbakemeldinger og utviklingsmuligheter, sier Helene.

Det er en relativt liten investering for medarbeideren å bruke rundt 30 sekunder i uken til å svare på spørsmålene og slik bidra til å skape en arbeidsplass vedkommende kan trives på.

4. Anonymitet gir ærlige svar

Gode verktøy for pulsundersøkelser tar anonymitet på største alvor, slik at ingen svar kan kobles til enkeltpersoner.

– Det er smart å angi en minstegrense i verktøyet på fem personer per gruppe, og å sørge for at data ikke vises hvis det blir færre personer i gruppen. Medarbeideren bør eie dataene sine og ha eksklusiv tilgang til dem.

5. Viktigheten av løpende evaluering

«Hvordan går det?», «Hva slags prosjekt jobber du med?» og «Trenger du hjelp?». Spørsmål som ellers kommer naturlig ved kaffemaskinen eller over skrivebordet, blir ikke stilt så ofte i dag. I lengden kan det påvirke både engasjement, lagånd og produktivitet negativt.

– I denne nye tilværelsen er det viktigere enn noensinne å spørre medarbeiderne om hvordan de opplever arbeidssituasjonen sin, for å ha mulighet til å fange opp misnøye og skape forandring. Det blir også tydelig at det ikke er tilstrekkelig å gjennomføre medarbeiderundersøkelser bare én gang i året. Informasjon om hvordan medarbeiderne dine opplevde arbeidssituasjonen sin i januar, er sannsynligvis ikke lenger relevant når vi kommer til juni, siden forholdene da kan være helt annerledes, sier Helene.

Effektene av koronapandemien blir et bevis på at hyppige medarbeiderundersøkelser er viktig både for ansatte og ledere. Med hyppige medarbeiderundersøkelser kan du få tilgang til data i sanntid og umiddelbart bruke dem som utgangspunkt for proaktive tiltak.

6. Bli en lærende organisasjon

– Weekli skaper en kultur for læring og utvikling i organisasjonen. Pulsundersøkelser skaper en lærende organisasjon der medarbeiderne tør å eksperimentere, lære av feil og raskt gå videre. Vi kan si at Weekli støtter selvstendighet, eksperimentering og læring gjennom resultatmåling og utveksling av tilbakemeldinger. Det blir som et personlig økosystem for medarbeideren samtidig som HR og ledere enkelt kan se hva som fungerer, og hva som trenger å utvikles.

7. Øk lønnsomheten

– Når medarbeiderengasjementet øker, skapes det en effektiv arbeidsplass, noe som selvfølgelig fører til økt lønnsomhet. Dette er godt dokumentert i flere studier!

Les også: Pulserende medarbeiderundersøkelser skaper bærekraftige organisasjoner