blog featured image

I rekrutteringsprosessen er din jobb å finne ut om stillingen du tilbyr faktisk er en god match med jobbsøkeren du har foran deg. Du skal selge inn stillingen nøytralt og klare å få med deg alle aspekter. For å klare det, må du enten kjenne stillingen svært godt fordi du har jobbet tett på denne og i virksomheten en god stund, eller som ekstern rekrutterer ha klart å sette deg meget godt inn i hvordan hverdagen vil oppleves for den som får jobben.

Det er så komfortabelt å være intervjuer. Du skal treffe en person som vil gjøre alt hun er i stand til for at du skal like henne. Du vet hva som skal skje, du har alle spørsmålene klare og maktbalansen er i din favør.

Men det er jobbsøkers marked, noe som merkes ved at jobbsøkere er vanskeligere å få tak i og at de tillater seg å være mer kresne når de skal velge hvor de vil jobbe. Det gjør også at de ønsker mye informasjon under intervjuet. Det er din jobb som rekrutterer å gi så mye informasjon som trengs for at jobbsøker skal kunne ta et trygt valg.

Allerede ved invitasjon til intervjuet, bør jobbsøker få litt informasjon om hvordan intervjuet vil bli og at det settes av tid til eventuelle spørsmål fra kandidaten. Dette kan også fungere som en påminnelse til jobbsøker på at det er lurt å forberede et par spørsmål.

Hvilke spørsmål kan jobbsøker stille deg? Nedenfor finner du eksempler på spørsmål det kan være greit at du har tatt stilling til i forkant. De kan også være gode å ta med i forberedende fase, allerede når du skriver jobbanalysen. Kan du ikke svare på enkelte av spørsmålene, er ikke det krise. Si du kommer tilbake med svar i løpet av 1-2 dager, og gjør det!

 1. Kan du fortelle om karrieremulighetene i selskapet?
 2. Hva liker du best med kulturen? Hva liker du dårligst?
 3. Hvordan vil du beskrive selskapets verdier?
 4. Når var siste gang bedriften måtte nedbemanne?
 5. Kan du beskrive en typisk dag jeg vil ha i denne stillingen?
 6. Hva slags muligheter er det av kurs og utvikling for de ansatte?
 7. Hva gjør de mest suksessfulle nyansatte i tilsvarende stilling den første måneden?
 8. Hvilke utfordringer og eventuell motstand kan jeg møte i denne stillingen?
 9. Hva er de største utfordringene teamet har hatt siste 12 måneder?
 10. Hvor spiser dere normalt lunsj?
 11. Har du noen spørsmål eller tvil om mine kvalifikasjoner til stillingen?
 12. Når regner dere med å ta en avgjørelse på hvem dere ansetter i denne stillingen?

Hvis en kandidat ikke stiller noen spørsmål i løpet av intervjuet, sier dette en del om kandidaten. Det du nå vet, er at denne kandidaten mest sannsynlig ikke vil utfordre og stille spørsmål i hverdagen heller.

I noen stillinger er dette ok, i andre vil det være ønskelig med en aktiv person som utfordrer. Hvis behovet er en kandidat som kan stille kritiske spørsmål, bør du utfordre vedkommende på hvorfor de ikke hadde noen spørsmål. Svarer jobbsøker godt her, er det viktig å følge litt ekstra med på hvordan jobbsøker er videre i prosessen. Jeg ville også brukt litt ekstra tid med referansene for å få bekreftet eller avkreftet hvordan jobbsøkeren mest sannsynlig vil være i arbeidshverdagen.

 

Gratis mal: Mal for førstegangsintervjuet