blog featured image

Forventningene til rekrutteringsopplevelsen er stadig økende – både for kandidater og rekrutterere. Ny teknologi gir flere muligheter i rekrutteringen og gjør oss mer strategiske, smartere og gir oss større mulighet til å finne de rette kandidatene til stillingene. Nedenfor finner du 5 rekrutteringstrender som allerede har og fortsatt vil få mye oppmerksomhet fremover.

1. Rekrutteringsmarkedsføring

Du har hørt det før; dagens jobbmarked er svært kandidatdrevet, og det blir det i 2020 også. Arbeidsgivere som vil ha en bedre sjanse til å sikre deg de kandidatene de ønsker seg, må klare å vise hvor verdifull jobben er. Hvordan kandidater oppfatter bedriften din eller arbeidsplassen vil være avgjørende for om de i det hele tatt vil vurdere å søke på stillinger hos dere. Vi kan tenke oss at i et slikt marked blir kandidatene «kundene», og rekrutterere «markedsførere». Bedrifter og rekrutterende sjefer må da sørge for at de lager innhold som gjør arbeidsplassen mer attraktiv, men samtidig gir et riktig bilde av bedriften. Det hjelper også om kandidatreisen er enkel og at det er enkelt å faktisk søke jobben om de skulle ønske det.

2. Employer Branding

Dette punktet går hånd i hånd med punktet over og handler om å markedsføre sin bedrift. Employer branding beskriver arbeidsplassen og hvordan det er å jobbe hos dere. Man vet ofte litt om hva slags kandidater man er ute etter, og da gjelder det å forme innhold og budskap slik at det appellerer til dem. Jobbsøkere søker veldig ofte etter employer brand og rykte når de leter opp en bedrift. Hvis dette er vanskelig å finne, eller man ikke får noe forståelse for employer brandingen til virksomheten, er det lett å bli oversett. Hvis det står så dårlig til med virksomhetens employer branding vil dette også medføre at det er vanskelig å holde på ansatte. Derfor er employer branding en av de viktigste rekrutteringstrendene i 2020.

3. Kandidatopplevelsen

Kandidatopplevelsen tar for seg hvordan en jobbsøker opplever hele rekrutteringsprosessen, som innebærer: rekruttering, intervjuer, ansettelse og onboarding. Derfor er dette en av de viktigste temaene I talent acquisition i dag. Naturlig nok har de kandidatene med en positiv opplevelse i rekrutteringsprosessen lettere for å takke ja til et jobbtilbud, søke en stilling i bedriften på et senere tidspunkt eller snakke positivt om bedriften til andre. På den andre siden av skalaen kan en dårlig kandidatopplevelse koste deg flere kandidater enn den ene med dårlig opplevelse.

4. Onboarding

Stadig flere oppdager hvor mye verdier det ligger i en god onboarding. Den første tiden i selskapet er veldig viktig for hvor effektiv og motivert en nyansatt kommer til å være. Hele 80% av nyansatte bestemmer seg om de vil bli værende i jobben etter de første 6 månedene (Ultimate software & Center for generational kinetics, Gallup, Global Recruiting). Det finne gode systemer som gjøre det enklere for virksomhetene å sørge for at den nyansatte blir tatt imot på en måte som innfrir vedkommendes forventninger. Onboarding er et eget fagområde som vi anbefaler at virksomheter satser på fremover. Dine konkurrenter vil i hvert fall gjøre det.

5. SoMe rekruttering

Bruk av sosiale medier har lenge vært et tema i rekrutteringsverden og mange har kommet lengre enn å publisere stillingsannonser på Facebook og LinkedIn. Bruken av sosiale medier i dag er enorm, både for unge og etablerte. Dette er et effektivt medium for å promotere employer branding og bedriftens kultur. Skal du nå frem i sosiale media er video et godt virkemiddel, spesielt om du vil fange de yngres oppmerksomhet. Videoer av ansatte som forklarer om hvordan det er å jobbe i bedriften, presentasjon av arbeidsplassen eller videoer av steder firmaet har vært synlige kan inspirere kandidater til å søke hos dere. Sosiale medier er også et utmerket sted å lete etter kandidater og å bygge relasjoner med dem.

For mange er de ovenstående punktene kjent stoff, likevel har de fleste mye ugjort innen disse områdene. Plukk ut et område du mener din virksomhet har potensiale til å ta ut verdier. Kanskje bør dere se på hvilke verktøy som finnes for å hjelpe dere til full uttelling? Også små tiltak kan gi store verdier.

Lykke til!

 

Gratis sjekkliste for onboarding: Onboarding-sjekklisten alle virksomheter bør ha