blog featured image

Det er besluttet at virksomheten skal ansette én eller flere ressurser. Men skal dere gjøre rekrutteringen selv eller kjøpe denne tjenesten fra et rekrutteringsbyrå?

Rekruttere selv hvis:

 • dere har rekrutteringskompetanse og kapasitet
 • dere har fått godt resultat fra rekruttering av lignende stilling tidligere

Hvis kostnader er hovedgrunnen for å rekruttere selv, bør man stoppe opp og vurdere situasjonen. Rekruttering er alltid forbundet med høy risiko, og det som ser ut som en stor kostnad ved kjøp av rekrutteringstjenester, kan vise seg å være en meget god investering.

Kjøpe rekrutteringstjenester hvis dere:

 • har utilstrekkelig rekrutteringskompetanse i virksomheten
 • heller vil bruke tiden på egen kjernekompetanse
 • ikke har gode nok nettverk for å nå ønsket kompetanse
 • har dårlig erfaring fra tidligere rekrutteringer
 • forventer få eller ingen søkere
 • ønsker en mer kompetansebasert rekrutteringsprosess
 • ønsker bistand til testing
 • ønsker vurdering fra en nøytral  part, for eksempel ved flere interne kandidater

Men selv om man ender opp med at kjøp av rekrutteringstjenester er det riktige, skal mye på plass for at du ender opp med en nyansatt som blir verdifull for virksomheten.

Etter mange år som rekrutterende leder og erfaring som konsulent i et rekrutteringsbyrå, ser jeg at den som er bestiller av rekrutteringsoppdraget i stor grad kan påvirke hvordan rekrutteringsprosessen blir og være med å sikre en vellykket rekruttering.

Følgende steg kan være aktuelle i prosessen:

 1. Valg av rekrutteringsbyrå
 2. No cure no pay? Eller den ofte brukte 40% 30% 30%?
 3. Søk eller seleksjon? Hva slags prosess skal du kjøpe?
 4. Test eller ikke test? Testverktøy kan være med å predikere hvorvidt kandidaten passer i stillingen.
 5. Avstem forventninger om tid
 6. Ansette en som er lik deg selv?
 7. Sett av tid
 8. Utfylling av jobbanalyse/kravspesifikasjon – ønsker du supermann?
 9. Vær en hjelper
 10. La rekrutteringsselskapet bruke din virksomhets rekrutteringsløsning
 11. Utforming av annonsen
 12. Ingen gode nok kandidater?
 13. Kandidater treffer ikke ansatte i virksomheten før sent i prosessen
 14. Presentasjon av kandidater
 15. Presentasjon nummer to
 16. Bakgrunnssjekk
 17. Referansesjekk
 18. Oppfølging av den nyansatte 

Ja, det er mange punkter, og du som kjøper tjenesten bør se på prosessen som et samarbeid mellom deg om rekrutteringsbyrået. Din involvering vil ha stor påvirkning på utfallet.

[Guide] 8 trinn til strategisk rekruttering av toppkandidater - Last ned guiden