blog featured image

Det er mange fordeler med pulserende medarbeiderundersøkelser (pulsmålinger). Medarbeidere deler kontinuerlig sine synspunkter på arbeidssituasjonen som gir verdifulle data, som igjen kan danne grunnlaget for endringsarbeid. På sikt bygger dette en bærekraftig og lønnsom organisasjon.

Medarbeiderundersøkelser gjennomføres på mange arbeidsplasser, og det er viktig at bedrifter systematisk undersøker det fysiske, sosiale og organisatoriske arbeidsmiljøet. I følge Arbeidsmiljøloven kreves det faktisk at arbeidsplasser lever opp til de eksisterende standardene. De fleste er vant til at disse medarbeiderundersøkelsene blir utført en gang i året, men det er mange fordeler ved kontinuerlig å evaluere de ansattes opplevelse av arbeidsplassen - dette kan gjøres enkelt via pulserende medarbeiderundersøkelser (pulsmålinger).

Et mer realistisk bilde

Pulserende medarbeiderundersøkelser sendes ut en gang i uken, slik at selskapet enkelt kan følge opp hvordan ansatte opplever arbeidssituasjonen sin. Årlige undersøkelser kan lett være misvisende - kanskje har du nettopp har vært involvert i noe som gjør deg ekstra glad eller misfornøyd? Sosialt fellesskap, stress, belastning og støtte fra ledere og kolleger er i stadig endring, og det er viktig å følge opp hver uke. Pulserende medarbeiderundersøkelser gir derfor et mer realistisk bilde av de ansattes arbeidssituasjon.

Men det er ikke bare ledere og ledelsen som drar nytte av pulserende medarbeiderundersøkelser. Det signaliserer også at medarbeidernes innspill er viktig, noe som igjen bidrar til større engasjement og åpenhet i selskapet. Statistikk viser at engasjerte og fornøyde ansatte presterer bedre på jobben, noe som igjen øker produktiviteten. Det proaktive arbeidet som pulserende medarbeiderundersøkelser medfører, gjør det også lettere å forhindre problemer som oppstår som er knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet, som stress og utbrenthet. Dette kan føre til en reduksjon i personalomsetningen, som på sikt bidrar til en bærekraftig og lønnsom organisasjon.

Fire fordeler med pulserende medarbeiderundersøkelser

Oppsummert kan man si at pulsmålinger gir fordeler for alle typer selskaper og organisasjoner, uavhengig av hvor mange man er eller hvor lenge man har jobbet.

Fordelene kan oppsummeres i fire punkter

  • Signalerer at arbeidsgiveren tar arbeidstakernes arbeidssituasjon på alvor

  • Ansatte kan få stemmen sin hørt i et gitt forum på en anonym måte

  • Det gir unik kunnskap som kan erstatte antagelser og gir støtte for endringsarbeid

  • Setter forutsetningene for å bygge en hyggelig, lønnsom og velfungerende arbeidsplass

Weekli er en app laget for å måle det psykososiale arbeidsmiljøet på forskjellige arbeidsplasser. De ansatte svarer anonymt på 10 spørsmål om hvordan de opplever arbeidssituasjonen og kan velge selv når de gjennomfører undersøkelsen, som bare tar noen minutter.

Ønsker du å vite mer om pulsmålinger? Bli med på vårt webinar tirsdag 20. april. Det er gratis å melde seg på!

Webinar: Pulsmålinger i virksomheten med Weekli - Meld deg på webinaret