blog featured image

I takt med at verden og markeder stadig blir mer globale, er det naturlig at arbeidsplassene våre utvikler seg i samme retning og blir mer flerkulturelle. Det å gå fra en homogen gruppe hvor alle er ganske like i tankesettet, til en mer diversifisert gruppe med ulike synspunkter og innfallsvinkler kan ofte oppleves som en stor forandring. Forandring fryder ikke alltid og blir derfor ofte assosiert med utfordringer og problemer, men fordelene er som oftest betydelig flere. For at fordelene skal være synlige er det helt avgjørende at alle i bedriften ror samme båt. Å tenke mangfold må være en sentral del av bedriftens hverdag, en del av deres DNA helt enkelt.

Det å ansette mennesker fra ulike kulturer hjelper blant annet til å bygge kulturell bevissthet blant de ansatte. En bedre forståelse av og mer kunnskap om ulike kulturer, språk og bakgrunner vil åpne sinnene hos dine kollegaer og ønske nye måter å tenke og handle på velkommen.

Når det kommer til rekruttering, er tiden ofte knapp og man vil raskt få noen på plass for at hjulene fortsatt skal gå og kapasiteten til bedriften ikke skal synke. Med knapp tid og kniven på strupen er det fristende å minimere risiko og overraskelser ved en såkalt ”quick fix”. Det er da vanlig at man velger en kandidat som er veldig lik seg selv eller omtrent er en kopi av den som tidligere hadde stillingen. Men dette er alt annet enn optimalt for en bedrift som vil vokse og utvikle seg.

Å jobbe mot å øke mangfoldet på arbeidsplassen er en bra forretningsavgjørelse. I en rapport publisert av McKinsey, basert på en undersøkelse av 366 bedrifter, viser det seg at bedrifter i øvre kvartil for etnisk mangfold hadde 35% større sannsynlighet for å ha høyere økonomisk avkastning enn gjennomsnittet for bransjen. De bedriftene som befant seg i den øvre kvartilen for likestilling mellom kjønnene, hadde 15% større sannsynlighet for å få høyere økonomisk avkastning enn gjennomsnittet i bransjen.

McKinsey_Diversity_Database

Tenk utenfor boksen

Hvordan har det seg at flerkulturelle bedrifter har denne typen framgang? Når man ansetter en bred variasjon av mennesker betyr det at bedriften drar nytte av et bredt spekter av synspunkter og idéer. Noen av de kan vise seg å være til stor nytte for din bedrifts framgang og vekst. Når et problem eller en utfordring oppstår kan man sammen bidra med ulike innfallsvinkler, noe som kan føre til en ny tilnærming og nye løsninger. Mangfold har altså en tendens til å fremme hver og ens mulighet til å tenke utenfor boksen.

Men hvordan skal man egentlig gå frem for å få en mangfoldig bedrift? Forandringen skjer ikke over natten, men bare det å være bevisst er en start. Her er noen tips på veien:

Tips for mangfoldsrekruttering

  • Gjør en jobbanalyse – hva er det teamet mangler i dag, hva må gjøres for å skape mangfold?
  • Ikke let etter en kopi av den som hadde rollen tidligere, tenk nytt
  • Vær fordomsfri og objektiv – fokuser på kompetanse
  • Stillingsannonsen – vær inkluderende og tenk på ordvalg, tone og bilder
  • Hele bediften skal være klar over verdien av en flerkulturell arbeidsplass

Kompetansebasert rekruttering er en effektiv metode for å styre bort fra diskriminering ved ansettelser. Fokuset skal ligge på å finne rett medarbeider med de riktige kvalifikasjonene. En fordomsfri rekruttering der kompetanse står i fokus er oppskriften for en fremgangsrik bedrift. De som velger mangfold fremfor en homogen gruppe med identiske tankesett, kommer til å bli spillets vinnere.

 

Gratis guide: Styrken til kompetansebasert rekruttering