blog featured image

Det gjøres utrolig mye bra rekrutteringsarbeid av rekrutterere og ledere hver eneste dag. Men akkurat denne artikkelen skal ikke handle om alt det gode arbeidet, den skal handle om et område der det altfor ofte gjøres arbeid som burde få strykkarakter.

Vi skal inn på lønn. Jeg har skrevet om det før, men da var ønsket målgruppe rekrutterer og ledere. Artikkelen hadde overskriften «Hva tjener du i dag????!!!!!!!» og handlet om hvorfor man ikke skal spørre hva jobbsøker tjener. Denne artikkelen handler om hvorfor du ikke skal svare på dette spørsmålet.

Under jobbintervjuet er maktbalansen skjev og jobbsøker er ofte et stykke utenfor komfortsonen. Altfor ofte stiller rekrutterer spørsmålet; «Hva tjener du i dag?»

Så, kjære jobbsøker, hva skal du svare? For du skal ikke fortelle hva du du tjener i dag. Hvorfor ikke? Fordi det ikke er relevant. Det eneste som betyr noe for den som intervjuer er om du som jobbsøker vil være motivert til å gjøre en god jobb til en årslønn som er innenfor lønnsrammen vedkommende har å tilby.

Svarer du hva du har i lønn, kan det få følgende utfall:

  1. Har du lavere lønn enn lønnsrammen, mister du sannsynligvis muligheten til en betydelig høyere lønn. Du vil nok gå opp noe i lønn, men noe stort hopp blir det ikke, og du ender da gjerne med betingelser som er under markedsbetingelser for en slik stilling.

    At lønnen holdes nede går spesielt ut over minoriteter og kvinner, som i dag har en lønn som er under snittet for tilsvarende stilling. Ved jobbytte fortsetter disse med urettferdig lav lønn videre i arbeidslivet.

  2. Har du en lønn som i dag er innenfor lønnsrammen for stillingen, ender du nok med en lønnsoppgang som er helt ok. Ved at du har oppgitt din nåværende lønn, kan det hende du har gått glipp av muligheten til å få en lønn som er helt i øvre del av lønnsrammen som var lagt for stillingen.

  3. Har du en lønn som er høyere enn lønnsrammen, kan rekrutterer anse deg som en mindre aktuell, uansett hvordan du argumenterer for at en lønnsnedgang er helt ok for deg nå. I verste fall er du ute av prosessen, kanskje til en stilling du var supermotivert for, og hvor betingelsene var av sekundær betydning. Rekrutterer vet absolutt ingenting om din økonomiske situasjon, og selv om du forteller hvordan du ser på dette, risikerer du å ikke bli trodd. Rekrutterer blir usikker og velger heller å ansette en som opplever lønnsvekst.
  4.  

Oppsummert kan vi si at du som jobbsøker, uavhengig av dagens lønn, mest sannsynlig vil tape på å oppgi hva du tjener i dag. Men hva skal du si når du får spørsmålet?

Mitt råd her er at du svarer at du gjerne kan snakke om hvilken forventning du har til lønn. Hvis du ikke er helt sikker på hva dette beløpet er, kan du si at du regner med at de har en lønnsramme for stillingen som reflekterer normale betingelser i markedet for tilsvarende stilling. Da åpner du for en diskusjon videre rundt lønnsnivå. Mulig rekrutterer igjen vil spørre hva du tjener, men her må du være bestemt og vri diskusjonen over tilbake til lønnsforventing. Det er viktig at du har tenkt gjennom hva du skal si rundt lønnsforventninger allerede før du har første intervju, slik at du klarer å styre denne viktige delen av intervjuet. Et søk på nettet kan gi deg en indikasjon om hva lønnsnivået for stilling/bransje ligger på. Eller ta kontakt med noen du tenker kan vite noe om dette. Husk at rekrutterer ikke har noen rett til å få vite hva du tjener, det er rett og slett ufint å spørre om.

Les også: Spør aldri en jobbsøker om hva hun tjener i dag!

Hvorfor stiller rekrutterer og ledere dette spørsmålet?
Kanskje av gammel vane og litt ubetenksomhet. Kanskje fordi det gir dem et overtak i en svært sentral del av rekrutteringsprosessen. De vil bruke denne informasjonen for alt det er verdt for å vinne en kommende forhandling om betingelser, og de vet det virker. At de ikke burde stille spørsmålet, er en annen sak.

Gratis mal: Mal for førstegangsintervjuet