blog featured image

Joda, vi har skrevet om det før, at alle som søker en jobb skal få svar. Det er første bud, hvis ikke målet ditt er lavest mulig score på Employer Branding, da. Kanskje du nå er på vei til å avslutte å lese denne artikkelen, for du svarer jo alle, men da må jeg spørre; hvordan svarer du dine jobbsøkere?

Jeg må være så ærlig å skrive at jeg i min tid som rekrutterer kunne gjort en bedre jobb med å svare jobbsøkerne. Joda, jeg svarte alle, men jeg gjorde det veldig enkelt. Alle som ikke hadde vært på intervju fikk et standard avslagsbrev. Jeg tror jeg brukte dette på absolutt alle, helt uavhengig av type stilling eller hvor mye innsats de hadde lagt i sin søknad. De som hadde vært på intervju ringte jeg opp og meddelte den triste nyheten. Da fikk jeg også frem et minimum av hva som gjorde at utfallet ble slik det ble, og hvis jeg var riktig så flink, sa jeg noe om hva som kunne forbedres og ønsket lykke til videre i jakten på drømmejobben.

Mange kjenner seg sikkert igjen her, men kan vi gjøre det bedre? Og hvis ja, uten at det tar noe særlig mer tid? Her kommer det gledelige svaret: JA! Løsningen ligger i avslagsbrevet, eller rettere skrevet, avslagsbrevene.

Jobbsøker ønsker selvfølgelig å bli godt behandlet, selv om han får avslag. Og mest sannsynlig vil de fleste føle seg godt behandlet hvis de får et avslag som harmonerer med hvor i prosessen de fikk dette. Jo mer innsats jobbsøker har måttet investere, jo større krav til en god forklaring på at man ikke kom videre. Ganske rettferdig, ikke sant?

Men hva skriver vi i avslagsbrev som sendes ut etter en grovsortering?
Her er noen eksempler:

Avslagsbrev «dårlig»:

Avslagsbrev generelt formulert med noe i retning av at vi har valgt å prioritere andre jobbsøkere.

Avslagsbrev «greit nok»:

Avslagsbrev som sier at vedkommende ikke oppfylte kravene og derfor ikke kom videre i prosessen. Videre står det litt om muligheter i virksomheten og en oppfordring om å legge inn sine kriterier i jobbagenten slik at vedkommende får mail ved fremtidige ledige stillinger i virksomheten som passer jobbsøkers ønsker.

Avslagsbrev «vi bryr oss om jobbsøkerne»:

Avslagsbrev som er tilpasset stillingene og som sier noe konkret om prosessen i stillingen og hvorfor det ble avslag. Denne kan lages slik at den passer flere, men den bør oppleves aktuell og gi et inntrykk av at virksomheten virkelig har sett den enkelte jobbsøker. Også her skrives det litt om jobbagent og om karrieremuligheter i virksomheten.

Hvem skal få avslagsbrev etter en grovsortering?

Personlig ville jeg kun sendt til de jeg var 100% sikker på at ikke var rett person for stillingen. Resten blir enten invitert til intervju, eller får en epost om at prosessen tar litt tid og at de vil høre fra oss i løpet av måned x eller y.

Når vinneren av rekrutteringskonkurransen har signert, sendes avslagsbrev til gruppen du var usikker på etter grovsorteringen. ALLE som har brukt tid på å komme på intervju, ringes opp og får en mulighet til å snakke om hva de kan gjøre bedre eller oppklare andre usikkerheter de måtte ha.

Hvordan håndterer dere avslagsbrev? Sender dere samme brev til alle?