blog featured image

Eller spurt på en annen måte, har du tenkt over hvilket ansvar det er å være referanse? De fleste har kanskje ikke det, men det burde man gjøre, for det er en utrolig viktig oppgave. Du som referanse kan påvirke om rekrutteringsprosessen ender i ansettelse av vedkommende eller om vedkommende ikke får tilbud om jobben.

Hvis du blir spurt om å være referanse en vakker dag, her er noen tips til hvordan du kan tilføre verdi til prosessen, og hvorfor det i noen tilfeller er viktig å takke nei til å være referanse.

Vær forberedt

Sier du ja til å være referanse, bør du sikre at du får den informasjonen du trenger for å gjøre en skikkelig jobb. Få jobbsøker til å fortelle deg om rekrutteringsprosessen så langt, jobben, arbeidsgiveren og hvorfor vedkommende søker. Be om å få oversendt annonsen etter samtalen, slik at du kan se på denne før og under den kommende referansesamtalen.

Siden dette er en viktig samtale, er det veldig greit at du ikke blir oppringt i det du henter i barnehagen eller andre tider på døgnet det absolutt ikke passer. Sørg for at samtalen blir avtalt i forkant, slik at du har den tiden en god referansesamtale tar. Har du ikke avtalt tidsramme med den som tar referansesamtalen, sett av 30 minutter. Få bruker så lang tid, men det kan være behov for det.

Dine forpliktelser som referanse

Kjenner du hvilke forpliktelser og rettigheter du har som referanse? Selv om det ikke er straffbart å gi en ukorrekt referanse, er det lett å begi seg inn i gråsoner. Derfor er det viktig å styre unna misvisende kommentarer, og være tydelig og ærlig gjennom hele samtalen.

Samtidig er det viktig å huske at du på ingen måte er forpliktet til å være referanse, selv om noen spør det. Men hva gjør du om dette skjer?

Hva om du har lyst til å si «nei»?

Det vil skje. Situasjoner der det er best for alle parter at du sier nei til å være referanse. Det kan være mange grunner til dette. Kanskje er det veldig lenge siden du jobbet sammen med vedkommende. Eller at du mener at vedkommende ikke tilførte noe verdi i den aktuelle stillingen dere kjenner hverandre fra. Eller at vedkommende var i konflikter som vil gi negativt utfall for jobbsøkeren om det blir kjent.

Hvis du kommer i en slik situasjon, er det beste å være åpen med vedkommende som spør deg om å være referanse. Selv om dette ikke er noen enkelt samtale, har det noen klare fordeler. Det vil ikke bare spare alle involvertes tid, det vil også spare kandidaten for mulig ubehagelig samtale med arbeidsgiveren. Samtidig slipper du en referansesamtale der du må jatte med og la være å si ting du absolutt burde ha sagt, noe som ofte oppstår i samtaler du burde takket nei til.

Et stort ansvar

Å levere en god referanse kan være utfordrende, men én ting er sikkert; å akseptere oppgaven er et stort ansvar. Både den du er referanse for og den mulige nye arbeidsgiveren legger mye ansvar på deg. Har du noen av punktene i denne artikkelen med deg, kan du gjøre gode valg og være en nyttig, rettferdig og presis stemme som vil være til stor hjelp for arbeidsgiveren som skal gjøre det viktige valget.

Som rekrutterer tenker jeg det er greit å tenke gjennom hvordan kandidaten har det når vedkommende skal sette opp tre referanser. En samtale med kandidaten rundt dette og hvilke jobber du ønsker referanser fra og hvorfor du ønsker akkurat disse, er til stor hjelp for kandidaten. Ikke la det være opp til kandidaten selv å velge referansene.

Selv om det er fristende å ringe de tre referansene og stemme av at alt er akkurat slik du har oppfattet, vær litt smartere enn det. Utnytt dette siste steget i rekrutteringsprosessen, se etter merverdien disse samtalene kan gi deg, for grundighet her er svært lønnsomt.

 

Mal for referansesjekk - Last ned her