blog featured image

I en verden hvor kunstig intelligens (AI) utvikles i et rasende tempo, er det noen som argumenterer for en innovativ og samtidig etisk bruk av AI innen rekruttering. Malin Gustafsson, Chief Innovation Officer hos Talentech, setter tonen for hvordan virksomheter kan integrere AI i sine rekrutteringsprosesser. Med sin unike innsikt og en fremtidsrettede tilnærming gir Malin oss et innblikk i fremtidens AI-drevne arbeidsplasser.

Et dypdykk i muligheter og fallgruver knyttet til AI

I sin rolle hos Talentech, som er den ledende nordiske leverandøren av rekrutterings- og HR-programvare, styrer Malin selskapets arbeid med å integrere AI i sine løsninger.

Medarbejder-billeder (46)

 

«Hos Talentech er kjernen i filosofien vår en nyansert forståelse av mulighetene med AI. For meg inkluderer dette elementer som AI sin evne til å behandle store datasett, skrive sammenhengende tekst og automatisere rutineoppgaver. Disse evnene revolusjonerer ikke bare rekruttering, men påvirker også mange andre bransjer ved å strømlinjeforme drift og forbedre datadrevne strategier.»
For Malin handler forståelse og innsikt ikke bare om mulighetene med AI. Hun er fast bestemt på å konfrontere utfordringene som følger med AI-integrasjon, som personvernutfordringer knyttet til GDPR-regelverket, de iboende skjevhetene i AI-algoritmer og det kritiske behovet for gjennomsiktighet. Hun uttrykker det slik: «Våre tanker rundt disse utfordringene må reflektere en forpliktelse til ikke bare å utnytte kraften i AI, men også å ha kontroll over mulige etiske og operasjonelle risikoer.»

Nyskapende rekruttering med AI

Det er innenfor fagfeltet rekruttering at Malins bidrag er spesielt transformerende. Hun gir et innblikk i AI-initiativene som hun leder hos Talentech: «Hovedmålet vårt er å utvikle AI-verktøy som forenkler og forbedrer rekrutteringsprosessen, fra automatisering av stillingsannonser til å lette sømløs screening av kandidater. Vi ønsker virkelig å sette nye standarder innenfor disse områdene.»

Både når vi diskuterer dette temaet i en rekrutteringskontekst og mer generelt, kommer Malin tilbake til spesifikke poenger som understreker hennes etiske tilnærming til å jobbe med AI: «Jeg vil alltid stå opp for at AI skal forbedre menneskelige beslutninger, ikke erstatte dem. Teknologidrevne miljøer som vårt, må ha en menneskesentrert tilnærming.»

Styrke organisasjoner i deres AI-reiser

Det praktiske rådet hun har til organisasjoner som skal ta i bruk AI er både konkret og innsiktsfullt: «Jeg er en tilhenger av en balansert tilnærming. Jeg oppfordrer selskaper til å begynne med AI-prosjekter i begrenset skala, og å trene arbeidsstyrken i AI sine fordeler og begrensninger. Hvis du bygger et miljø med eksperimentering og læring, mener jeg at selskaper gradvis kan integrere AI på måter som er både virkningsfulle og ansvarlige.»

Etisk integrasjon og en fremtid med samarbeidende AI og mennesker

Når hun blir spurt om hennes visjon for bruk av AI på kort og lang sikt, innenfor rekruttering og på andre områder, svarer Malin: «Jeg kan ikke understreke nok hvor viktig det er for meg at utviklingen av AI-løsninger respekterer brukernes personvern, garanterer datasikkerhet og fremmer gjennomsiktighet. Jeg vil gjerne tenke på mitt arbeid, og arbeidet til Talentech som en organisasjon, som en oppfordring til handling når det gjelder å prioritere etiske hensyn som noe helt grunnleggende, heller enn noe som kommer etter, innenfor utvikling og idriftsetting av AI.»

Når det gjelder AI på lang sikt, og bruk av AI utenfor rekruttering; «Drømmen er en fremtid der AI og menneskelig intelligens samhandler sømløst, og utfyller hverandres styrker. I dette scenarioet vil AI være et verktøy som ikke bare optimaliserer rekrutteringsprosesser, men som også bidrar til å skape en mer inkluderende og mangfoldig arbeidsstyrke ved for eksempel å redusere ubevisste skjevheter.»

Veiledning av fremtidige AI-fagpersoner

I tillegg til sitt eget daglige arbeid med AI, setter Malin også av mye tid til veiledning av neste generasjon AI-fagpersoner. Hun bidrar ofte med foredrag og presentasjoner, og deltar i utdanningsprogrammer og paneldiskusjoner. Der deler hun kunnskapen sin og tar til orde for ansvarlig bruk av AI. Hennes engasjement for å skape en fremtid der AI brukes etisk og effektivt gjennomsyrer alle aspekter ved arbeidet hennes.

Konklusjon: En balansert tilnærming til AI

Når vi prøver å navigere gjennom det komplekse mulighetsrommet som følger med AI, tar Malin til ordet for en balansert tilnærming til integrasjon av teknologien, kombinert med en dyptgående forpliktelse til etiske prinsipper. Samlet viser disse to faktorene vei for hvordan organisasjoner kan bruke AI til å forbedre både rekrutteringsprosessene sine og driften i stort. I en verden der den teknologiske utviklingen hele tiden akselererer, arbeider hun for at alle rundt henne skal huske på at etisk forvaltning og menneskelig innsikt er helt avgjørende i skjæringspunktet mellom AI og menneskeheten.